Akty prawne

Pismo okólne Nr 6/2017/2018 z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie powołania Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
powołanie, rada, KUTW

hasła: komisja
publikacja: 13.03.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 5/2017/2018 Rektora UKW z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Regulacji Wynagrodzeń Pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
powołanie, Rektorska Komisja, regulacja wynagrodzeń

hasła: finanse
publikacja: 05.02.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 4/2017/2018 Rektora UKW z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do organizacji szkolenia oraz negocjacji umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących programu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”
wyznaczanie, osoby upoważnione, organizacja, szkolenie, negocjacje, umowa

Pismo okólne Nr 3/2017/2018 Rektora UKW z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do stwierdzenia spełnienia wymagań i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
powołanie, komisja rektorska, wymagania, kwalifikacje

hasła: komisja
publikacja: 10.11.2017 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 2/2017/2018 Rektora UKW z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych  ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2017/2018.
powołanie, komisja stypendialna, opiniowanie, wnioski

hasła: finanse
publikacja: 09.10.2017 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 1/2017/2018 Rektora UKW z dnia 9 października 2017 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 13/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 marca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Socjalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zmiana, powołanie, komisja socjalna

hasła: komisja
publikacja: 09.10.2017 Paweł Januszewski