Akty prawne

Zarządzenie Nr 105/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
zasady, tworzenie, preliminarze, fundusz komercyjny

hasła: finanse
publikacja: 16.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 100/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie procedury realizacji  przez pracowników będących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego badań zleconych i komercjalizacji ich wyników.
procedura, realizacja, badania zlecone

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 96/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

uchylające zarządzenie Nr 65/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
uchylenie, wprowadzenie, zasady, ewidencja

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 90/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych oraz studiach doktoranckich za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość, opłaty

hasła: finanse
publikacja: 05.10.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 53/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2018 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 27.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 27/2017/2018 z dnia Rektora UKW z dnia 6 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji składników majątku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
składniki majątku, inwentaryzacja, instrukcja

hasła: finanse
publikacja: 13.03.2018 Paweł Januszewski