Akty prawne

Zarządzenie Nr 105/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
zasady, tworzenie, preliminarze, fundusz komercyjny

hasła: finanse
publikacja: 16.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 100/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie procedury realizacji  przez pracowników będących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego badań zleconych i komercjalizacji ich wyników.
procedura, realizacja, badania zlecone

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 96/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

uchylające zarządzenie Nr 65/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
uchylenie, wprowadzenie, zasady, ewidencja

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 90/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych oraz studiach doktoranckich za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość, opłaty

hasła: finanse
publikacja: 05.10.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 17/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za rok 2017 i rok 2018
wybór, podmiot, sprawozdanie finansowe

hasła: finanse
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski