Akty prawne

Uchwała Senatu Nr 46/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie projektowania i dokumentowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych oraz realizacji i likwidacji studiów  podyplomowych
ustalenie, wytyczne, projektowanie, dokumentowanie, studia podyplomowe

Uchwała Senatu Nr 13/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wydania pozytywnej oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia UKW w roku akademickim 2016/2017.
wydanie, pozytywna ocena, funkcjonowanie, jakość kształcenia

Pismo okólne Nr 4/2017/2018 Rektora UKW z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do organizacji szkolenia oraz negocjacji umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących programu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”
wyznaczanie, osoby upoważnione, organizacja, szkolenie, negocjacje, umowa