Akty prawne

Uchwała Senatu Nr 146/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 44/2016/2017 w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zmiana, zakres obowiązków

hasła: kadra
publikacja: 03.10.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 129/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 96/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
uchylenie, polityka kadrowa

hasła: kadra
publikacja: 03.10.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 18/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
nagrody Rektora, nauczyciele akademiccy

hasła: kadra
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 14/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 44/2016/2017 w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

hasła: kadra
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 6/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie powołania recenzentów opiniujących dorobek naukowy i zawodowy kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
powołanie, recenzenci, stanowisko, profesor nadzwyczajny

hasła: kadra
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 4/2017/2018 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2017 r.

zmieniające Zarządzenie nr 27/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.
prawa, obowiązki, pracownicy, bhp

hasła: kadra
publikacja: 16.11.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 3/2017/2018 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów  pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich
szkolenia, bhp, studenci, doktoranci

hasła: kadra
publikacja: 16.11.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 121/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę 44/2016/2017 Senatu UKW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zmiana, zakres obowiązków, rodzaj zajęć dydaktycznych

hasła: kadra
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 104/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących rozumienia przepisów statutu
rozstrzygnięcie, wątpliwości, rozumienie

hasła: kadra
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 88/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r.  w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zmiana, wzór, arkusz, ocena okresowa

hasła: kadra
publikacja: 21.09.2017 Paweł Januszewski