Akty prawne

Zarządzenie Nr 103/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018
powołanie, komisja

hasła: komisja
publikacja: 12.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 99/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 53/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 maja 2017 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2017/2018
zmiana, komisje

hasła: komisja
publikacja: 28.09.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 47/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencje 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna

hasła: komisja
publikacja: 27.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 29/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, nauczyciele akademiccy

hasła: komisja
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 28/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, doktoranci

hasła: komisja
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 27/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany składów Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencje 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, odwoławcza komisja

hasła: komisja
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski