Akty prawne

Zarządzenie Nr 97/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
wprowadzenie, zasady, korzystanie, obiekty

hasła: regulamin
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 10/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ochrona, własność intelektualna, zasady komercjalizacji

hasła: regulamin
publikacja: 07.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 102/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Medalu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „Casimirus Magnus”
wprowadzenie, regulamin, kapituła

hasła: regulamin
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 80/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UKW Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
stwierdzenie, zgodność, student, samorząd, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 11.05.2017 Paweł Januszewski