Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 63/2012/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia przez Senat UKW wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
wzór, studia, dyplom, świadectwo, pierwszy stopień, drugi stopień, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe

Pismo okólne Nr 42/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 7 sierpnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na otwarcie rachunku bieżącego wraz z linią kredytową odnawialną do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, otwarcie, rachunek bieżący, linia kredytowa odnawialna

Pismo okólne Nr 40a/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu organizacyjnego i kompetencyjnego oraz wskazania obszaru do niezbędnych zmian
komisja przetargowa, zamówienie publiczne, audyt organizacyjny, kompetencyjny

Zarządzenie Nr 105/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa, sprawnego kierowania i koordynowania akcją ratowniczą oraz możliwości ewakuacji na wypadek zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu pracowników i studentów, powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w obiektach Uczelni.
bezpieczeństwo, kierowanie, koordynowanie, akcja ratownicza, ewakuacja, życie, zdrowie, pożar, klęska żywiołowa, atak terrorystyczny

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2013 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
plan rzeczowo-finansowy, środki publiczne, dotacje podmiotowe, przychody własne, podział, dysponowanie