Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 47/2012/2013 Rektora UKW z dnia 8 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie okreslenia struktury organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio Rektorowi oraz struktury organizacyjnej jednostek podległych bezpośrednio Prorektorom
zmiana zarządzenia, struktura organizacyjna, administracja ogólna, Rektor, Prorektorzy

Zarządzenie Nr 46/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia struktury organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio Rektorowi oraz struktury organizacyjnej jednostek podległych bezpośrednio Prorektorom
struktura organizacyjna, administracja ogólna, Rektor, Prorektorzy

Zarządzenie Nr 43/2012/2013 Rektora UKW z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie wysokości i terminów wypłat wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych na studiach stacjonarnych
wysokość wypłaty, termin wypłaty, wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe, studia stacjonarne

hasła: finanse kadra
publikacja: 05.03.2013 Sylwia Chojecka