Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 23/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego"
instrukcja, zasady, tryb likwidacji, składniki majątkowe

hasła: finanse
publikacja: 18.01.2013 Sylwia Chojecka

Zarządzenie Nr 19/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz dyplomowanych bibliotekarzy UKW
zasady, ustalanie i ewidencjonowanie, honorarium, prawa autorskie, pracownicy naukowo-dydaktyczni, dyplomowani bibliotekarze

hasła: finanse kadra
publikacja: 15.01.2013 Sylwia Chojecka

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora UKW z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji internetowej na studia w UKW w roku akademickim 2012/2013 w semestrze letnim oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 w semestrze letnim
regulamin rejestracji internetowej na studia, rok akademicki 2012/2013, semestr letni,termin rejestracji, składanie dokumentów

Pismo okólne Nr 17/2012/2013 Rektora UKW z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
komisja, przetarg, zamówienie publiczne, energia elektryczna

Pismo okólne Nr 19/2012/2013 Rektora UKW Nr 19/2012/2013 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania senackich komisji na kadencję 2012-2016 oraz uzupełnienia ich składów
komisje senackie, kadencja 2012-2016, uzupełnienie składów

hasła: komisja
publikacja: 08.01.2013 Sylwia Chojecka

Pismo okólne Nr 18/2012/2013 Rektora UKW z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniające pismo okólne w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla NA, powołania komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych oraz powołania rzeczników dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich, odwoławcza komisja dyscyplinarna, rzecznik dyscyplinarny, zmiana składu

hasła: komisja
publikacja: 08.01.2013 Sylwia Chojecka