Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 59/2012/2013 Rektora UKW z dnia 18 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia struktury organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio rektorowi oraz struktury organizacyjnej jednostek podległych bezpośrednio prorektorom
zmiana zarządzenia, struktura organizacyjna, administracja ogólna, Rektor, Prorektorzy

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora UKW z dnia 8 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w UKW
zmiana zarządzenia, zasady zatrudniania, nauczyciele akademiccy

hasła: kadra
publikacja: 28.03.2013 Sylwia Chojecka