Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 8/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio Rektorowi oraz w strukturach organizacyjnych jednostek podległych bezpośrednio Prorektorom
struktura organizacyjna, administracja ogólna podległa bezpośrednio Rektorowi, Prorektorom

Zarządzenie Nr 11/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2012/2013
ustalenie wysokości opłat, zajęcia dydaktyczne, studia podyplomowe, rok akademicki 2012/2013