Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 33/2012/2013 Rektora UKW z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia struktury organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio Rektorowi oraz struktury organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio Prorektorom
struktura organizacyjna, administracja ogólna, podległa bezpośrednio Rektorowi, Prorektorom

Zarządzenie Nr 31/2012/2013 Rektora UKW z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie oraz za świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wzory umów, warunki odpłatności, świadczenie usług edukacyjnych, stacjonarne, niestacjonarne studia doktoranckie

Zarządzenie Nr 29/2012/2013 Rektora UKW z dnia 18 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UKW
regulamin, przyznawanie, wypłacanie świadczeń, pomoc materialna dla studentów

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora UKW z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim 2012/2013 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej oraz kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS
wysokość opłat, usługi edukacyjne, studia stacjonarne, drugi lub kolejny kierunek studiów,  limit punktów ECTS

Zarządzenie Nr 22/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom UKW wykonującym pracę na stanowiswkach wyposażonych w monitory ekranowe
dofinansowanie, zakup okularów, pracownicy UKW

hasła: finanse kadra
publikacja: 21.01.2013 Sylwia Chojecka