Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 5/2009/2010 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
szkolenie, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa

hasła: kadra
publikacja: 16.12.2009 Sylwia Chojecka

Zarządzenie Nr 75/2008/2009 Rektora UKW z dnia 20 lipca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiany, Regulamin, nagrody, wyróżnienia, studenci, absolwenci

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora UKW z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy pracy, studentów w czasie zajęć dydaktycznych oraz wypadków pracowniczych w drodze do pracy i z pracy
zgłaszanie, ustalanie, przyczyny, dokumentowanie, wypadki przy pracy, w drodze do pracy, z pracy