Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 11/2007/2008 Rektora UKW z dnia 4 grudnia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych oraz Dokumentów dostaw, robót budowlanych, usług i obrotu materiałowego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
Regulamin, zamówienia publiczne, dostawy, roboty budowlane, usługi, obrót materiałowy

Zarządzenie Nr 2/2006/2007 Rektora UKW z dnia 4 października 2006 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji pobierania, zdawania i przechowania kluczy od pomieszczeń we wszystkich obiektach UKW
instrukcja, pobieranie, zdawanie, przechowanie, klucze od pomieszczeń, obiekty UKW