Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 67/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym kierunku studiów pierwszego stopnia wojskoznawstwo o ogólnoakademickim profilu kształcenia
utworzenie, studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil

Uchwała Senatu Nr 66/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów wojskoznawstwo – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia, kierunek