Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 7/2015/2016 Rektora UKW z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2015 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje

hasła: finanse
publikacja: 04.11.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 6/2015/2016 Rektora UKW z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia procedury zrzekania się przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prawa pierwszeństwa do opublikowania prac dyplomowych studentów UKW
wprowadzenie, procedura, zrzeczenie się, prawo pierszeństwa, publikowanie, praca dyplomowa

Uchwała Senatu Nr 2/2015/2016 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie utworzenia na kierunku studiów inżynieria materiałowa specjalności na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
utworzenie, kierunek, specjalność

hasła: dydaktyka
publikacja: 02.11.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 5/2015/2016 Rektora UKW z dnia 9 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 25/2014/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, wprowadzenie, udzielanie, zamówienia publiczne

hasła: regulamin
publikacja: 23.10.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 3/2015/2016 Rektora UKW z dnia 7 października 2015 r.

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2015/2016.

hasła: finanse
publikacja: 14.10.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 2/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie wysokości oraz okresu pobierania stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich
wysokość, okres pobierania, stypendium, uczestnik, studia doktoranckie

hasła: finanse
publikacja: 14.10.2015 Paweł Januszewski