Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 108/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 11/13 W Bydgoszczy
wyrażenie zgody, zbycie, nieruchomość

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 107/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa
wyrażenie opinii, wystąpienie, wniosek, wydanie, decyzja, nadanie uprawnienia

hasła: dydaktyka
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 101/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
ustalenie, szczegółowe warunki, tryb rekrutacji, rok akademicki

hasła: dydaktyka
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 100/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie zmiany składów Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
zmiana składów, komisja dyscyplinarna, odwoławcza komisja dyscyplinarna, nauczyciele akademiccy,

studenci

hasła: komisja
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski