Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 39/2014/2015 Rektora UKW z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
podział, poszczególne kierunki, studia stacjonarne, grupy zajęć, rok akademicki

Zarządzenie Nr 41/2014/2015 Rektora UKW z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2015/2016 i terminów rejestracji i składania
dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016.
regulamin, rejestracja internetowa

hasła: regulamin
publikacja: 12.05.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 85/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów stosunki międzynarodowe – studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki
określenie, efekty kształcenia, studia, rok akademicki

Uchwała Senatu Nr 84/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia
– studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016
zmiany, efekty kształcenia, studia, rok akademicki

Uchwała Senatu Nr 83/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia –studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016
zmiany, efekty kształcenia, studia, rok akademicki