Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 10/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie stopniowego wprowadzenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów
stopniowy, elektroniczny obieg, dokumenty

Uchwała Senatu Nr 21/2014/2015 z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni na rok akademicki 2015-2016
wytyczne, program kształcenia, wymagania, Krajowe Ramy Kwalifikacji, podstawowe zadania Uczelni

Uchwała Senatu Nr 20/2014/2015 z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Prawno-Statutowej oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
uzupełnienie, skład, Komisja Prawno-Statutowa, Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

hasła: komisja
publikacja: 17.12.2014 Paweł Januszewski