Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 83/2013/2014 Rektora UKW z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
wysokość opłat, studia, stacjonarne, niestacjonarne, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce

Pismo okólne Nr 28/2013/2014 Rektora UKW z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej 34 w Bydgoszczy
komisja, wybór, oferty, sprzedaż, nieruchomość, ul. Przemysłowa 34

hasła: komisja
publikacja: 25.06.2014

Pismo okólne Nr 27/2013/2014 Rektora UKW z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, dostawa, wyposażenie, CEKFiS

Pismo okólne Nr 23/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, dostawa, sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Zarządzenie Nr 80/2013/2014 Rektora UKW z dnia 16 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
zmiana, regulamin, rejestracja internetowa, studia doktoranckie, rok akdemicki 2014/2015

Zarządzenie Nr 79/2013/2014 Rektora UKW z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenie, nauczyciele akademiccy, pracownicy Uczelni, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, czynności administracyjne, proces rekrutacyjny

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora UKW z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim
zasady, dyplom, suplement, odpis, język obcy, język angielski

Zarządzenie Nr 78/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wzór, arkusz oceny, nauczyciele akademiccy

Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora UKW z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim 2014/2015 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej oraz kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem bezpłatnych punktów ECTS
opłaty, usługi edukacyjne, studia stacjonarne, drugi, kolejny kierunek, zajęcia, limit, punkty