Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 94/2013/2014 Rektora UKW z dnia 22 sierpnia 2014 r.

uchylające Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 63/2013/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 64/2013/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 75/2013/2014 z dnia 29 maja 2014 r. i Nr 119/2012/2013 z dnia 26 września 2013 r.
uchylenie, zarządzenia

Pismo okólne Nr 35/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elementów konstrukcyjnych boisk sportowych.
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, elementy konstrukcyjne, boiska sportowe

Pismo okólne Nr 34/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Domu Studenta nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 oraz w Domu Studenta nr 2 przy ul. Łużyckiej 21.
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, roboty budowlane, domy studenta, Łużycka

Pismo okólne Nr 33/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu dla osób niewidomych i słąbowidzących.
komisja, zamówienia publiczne, dostawa, sprzęt specjalistyczny, niewidomi, słabowidzący

Pismo okólne Nr 32/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę galanterii biurowej i artykułów papierniczych
komisja, zamówienia publiczne, dostawa, galanteria biurowa, artykuły papiernicze

Pismo okólne Nr 31/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów typu blade wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji systemów operacyjnych
komisja, zamówienia publiczne, dostawa, serwery, oprogramowanie, wirtualizacja, systemy operacyjne

Pismo okólne Nr 30/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku dydaktyczno-administracyjnego o dźwig zewnętrzny (platforma pionowa w szybie samonośnym) dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą techniczą przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.
komisja, zamówienia publiczne, rozbudowa, budynek dydaktyczno-administracyjny, osoby niepełnosprawne