O nas

W Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 października 2011 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności Uniwersytetu i środowiska akademickiego, jako ważnych elementów rozwoju miasta, będącego naukowym, kulturalnym, sportowym, gospodarczym i administracyjnym centrum regionu kujawsko – pomorskiego. Aby pozyskać społeczne poparcie dla UKW, Stowarzyszenie będzie współpracować z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, partiami, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, fundacjami i innymi organizacjami.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00