Publikacje własne

Podręczniki

Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009 lub wyd. II Kraków 2010

Artykuły naukowe nt. niepełnosprawności intelektualnej (pobieranie i wykorzystywanie możliwe ale wraz z podaniem autora i źródła)

Artykuły naukowe z wyjazdów (pobieranie i wykorzystywanie możliwe ale wraz z podaniem autora i źródła)