Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe
Ogińskiego 16 pok.101 (I piętro)
85-092 Bydgoszcz
tel. 505 533 047
e-mail: emarchlik@ukw.edu.pl 
Elżbieta Marchlik
Godziny urzędowania 12:00-16:00
Sprawy dotyczące Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
Joanna Sierek
e-mail: askas197@ukw.edu.pl 
tel. 52 34 19 308
Godziny urzędowania 7:15-14:15

Instrukcja Organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego - Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt UKW.

Dokumenty z Archiwum Zakładowego wydawane są wyłącznie na podstawie karty udostępnienia (wydawanej w danej jednostce z której pochodzą dokumenty- w przypadku dokumentów absolwentów są to dziekanaty) oraz wypełnionej karty obiegowej.

Przy odbiorze dokumentów należy zdać legitymację studencką.