Dział Finansowy, Analiz i Planowania

Dział Finansowy, Analiz i Planowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
KWESTURA blok E, pokój 31,32
tel: 52 34 19 209, 52 34 19 204
e-mail: dfin@ukw.edu.pl 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 9:30-14:00.

mgr Sylwia Ciotuszyńska - kasjerka

tel. 52 34 19 212

Zakres działania:

  • finansowa obsługa UKW,
  • planowanie i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków pieniężnych będących w dyspozycji Uniwersytetu,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • prowadzenie gospodarki kasowej.

Szczegółowy zakres zadań Działu znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym UKW      

Rozliczanie wyjazdów krajowych i zagranicznych, prowadzenie spraw bankowych, rozliczanie wyjazdów studentów i opiekunów

mgr  Hanna Dembek - specjalista ds. finansów
tel. 52 34 19 209
e-mail: hanna.dembek@ukw.edu.pl

Prowadzenie ewidencji zakupów, sprawdzanie zgodności z planem

mgr Agata Karwacka - referent ekonomiczny
tel. 52 341 92 04
e-mail: agata.karwacka@ukw.edu.pl

Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych

lic. Sylwia Ciotuszyńska - kasjerka
tel. 52 34 19 212

Sporządzanie okresowych raportów realizacji budżetu oraz wykorzystania przyznanych środków pieniężnych przez poszczególne jednostki Uniwersytetu

mgr  Angelika Kuczyńska - kierownik
tel. 52 341 92 09
e-mail:   angelika.kuczynska@ukw.edu.pl

Regulowanie zobowiązań

mgr Alina Pierzchalska - specjalista ds. finansowych
tel. 52 341 92 09
e-mail: alina.pierzchalska@ukw.edu.pl