Dziekanat Wydziału Humanistycznego

Dane teleadresowe:

ul. Jagiellońska 11 pok. 3a, 3b (parter), 85-067 Bydgoszcz
tel. centrala 52 322 98 39; 52 322 16 38; 52 321 31 80 wew. 11, 46, 47, 48, 49
tel. bezpośredni 52 322 13 96

Godziny pracy:

 • poniedziałek - nieczynne dla interesantów
 • wtorek - czwartek - 10.00-13.00
 • piątek - 10.00-16.00
 • sobota 9.00-12.00 - dyżur dla studentów niestacjonarnych oraz odbywających studia w trybie popołudniowym

Obsługiwane kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia angielska
 • filologia: germanistyka
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • historia
 • humanistyka drugiej generacji                                                      
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyki stosowane
 • ochrona dóbr kultury
 • politologia
 • regionalistyka europejska
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka krajoznawcza i kulturowa                                             
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Kierownik:

mgr Mariola Majorkowska mariola.majorkowska@ukw.edu.pl
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 11 pok. 8 (I piętro)
tel. bezpośredni 52 345 46 23
tel. centrala 52 322 98 39; 52 322 16 38; 52 321 31 80 wew. 19

Pracownicy:

mgr inż. Justyna Frańczak justyna.franczak@ukw.edu.pl - prowadzi tok studiów na kierunkach

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia oraz II stopnia niestacjonarne
 • historia
 • regionalistyka europejska
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka krajoznawcza i kulturowa

Katarzyna Gaczkowska katarzyna.gaczkowska@ukw.edu.pl - prowadzi tok studiów na kierunkach:

 • lingwistyki stosowane
 • filologia rosyjska

lic. Małgorzata Lewandowska malgorzata.lewandowska@ukw.edu.pl - prowadzi tok studiów na kierunkach:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia stacjonarne
 • filologia polska
 • humanistyka drugiej generacji
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • kulturoznawstwo

Małgorzata Siodmiak malgorzata.siodmiak@ukw.edu.pl - prowadzi tok studiów na kierunkach:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • politologia

mgr Małgorzata Spychała malgorzata.spychala@ukw.edu.pl - prowadzi tok studiów na kierunkach:

 • filologia angielska
 • filologia: germanistyka
 • ochrona dóbr kultury
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków.