Dziekanat Wydziału Humanistycznego

Szanowni Studenci! W związku z brakiem zjazdów oraz okresem świątecznym ostatni dyżur Dziekanatu WH w 2017 roku będzie w dniach 15-16.12 br. (piątek do godz. 15.00, sobota w godz. 9.00-12.00). Kolejny dyżur będzie w dniach 12-13.01.2018 r. W okresie międzyświątecznym (27.12.2017r.-02.01.2018r.) Dziekanat WH jest nieczynny.

Dane teleadresowe:

ul. Jagiellońska 11 pok. 3a, 3b (parter), 85-067 Bydgoszcz
tel. centrala 52 322 98 39; 52 322 16 38; 52 321 31 80 wew. 11, 46, 47, 48, 49

Godziny pracy:

 • poniedziałek - nieczynne dla interesantów
 • wtorek - czwartek - 10.00-13.00
 • piątek - 10.00-15.00
 • sobota 9.00-12.00 - dyżur dla studentów niestacjonarnych oraz odbywających studia w trybie popołudniowym

Godziny pracy w okresie wakacyjnym:

 • poniedziałek - nieczynne dla interesantów
 • wtorek - piątek - 10.00-13.00

Pracownicy dziekanatu Wydziału Humanistycznego UKW działając na rzecz sprawnej obsługi naszych klientów, w ramach doskonalenia swoich umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych, odbyli szkolenia w ramach projektu „Dziekanat na 5”.

Obsługiwane kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia angielska
 • filologia: germanistyka
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • historia
 • humanistyka drugiej generacji;
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyki stosowane
 • politologia
 • regionalistyka europejska
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka krajoznawcza i kulturowa
 • wojskoznawstwo,
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Kierownik:

mgr Kamila Grajkowska kamila.grajkowska@ukw.edu.pl
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 11 pok. 8 (I piętro)
tel. bezpośredni 52 345 46 23
tel. centrala 52 322 98 39; 52 322 16 38; 52 321 31 80 wew. 19

Pracownicy:

mgr inż. Justyna Frańczak justyna.franczak@ukw.edu.pl - prowadzi tok studiów na kierunkach

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • historia
 • regionalistyka europejska
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka krajoznawcza i kulturowa
 • wojskoznawstwo

Katarzyna Gaczkowska katarzyna.gaczkowska@ukw.edu.pl - prowadzi tok studiów na kierunkach:

 • lingwistyki stosowane
 • filologia rosyjska

lic. Małgorzata Lewandowska malgorzata.lewandowska@ukw.edu.pl - prowadzi tok studiów na kierunkach:

 • filologia polska
 • humanistyka drugiej generacji
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • kulturoznawstwo

Małgorzata Siodmiak malgorzata.siodmiak@ukw.edu.pl - prowadzi tok studiów na kierunkach:

 • bezpieczeństwo narodowe (w tym st. niestacjonarne II i III rok)
 • politologia
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

mgr Małgorzata Spychała malgorzata.spychala@ukw.edu.pl - prowadzi tok studiów na kierunkach:

 • filologia angielska
 • filologia: germanistyka