Elżbieta Laskowskaprof. dr hab. ELżbieta Laskowska

Pracownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownik Zakładu Komunikacji Językowej 

Dyżury w semstrze zimowym 2015/2016:

czwartek, godz. 15.30 - 17.00,
pl. Kościeleckich 8, pok. 22.

W czwartek, 15 października, dyżur nie odbędzie się z powodu konferencji Forum Kultury Słowa.