Elżbieta Laskowskaprof. dr hab. ELżbieta Laskowska

Pracownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownik Zakładu Komunikacji Językowej 

Dyżury w semestrze zimowym 2014/2015 - piątki, godz. 12.30 - 14.00,
pl. Kościeleckich 8, pok. 22.