Elżbieta Laskowskaprof. dr hab. ELżbieta Laskowska

Pracownik Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej,  Zakładu Komunikacji Językowej i Społecznej

Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018: 

poniedziałek, godz. 9.15 - 10.45

ul. Ogińskiego 16, pok. 908