A Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Instytut Filologii Polskiej
i Kulturoznawstwa

 

  • 1

  • Absolwenci
  • Studentki UKW
  • Gugała na UKW
  • Studenci: sesja

O nas

W skład Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa wchodzi pięć Zakładów naukowych, cztery Katedry i cztery Pracownie. Znajduje w nich zatrudnienie trzydziestu czterech pracowników na I etacie, w tym siedemnastu samodzielnych pracowników naukowych (czterech profesorów zwyczajnych, trzynastu na etacie profesorów nadzwyczajnych UKW), siedemnastu adiunktów. 

Instytut posiada II stopień kategoryzacji i prowadzi zajęcia zarówno w zakresie języka, jak i literatury oraz nauk o kulturze. Kadra naukowa aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, biorąc udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Także u nas w Instytucie organizowane są sesje, do uczestnictwa w których zapraszani bywają nie tylko badacze z różnych ośrodków akademickich w całym kraju, ale i nasi studenci.