Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Instytut
Geografii

 

 • indexy

  Indeksy studentów rewitalizacji dróg wodnych. fot. Andrzej Obiała

 • Projekt badawczy FLUMEN

  Projekt badawczy FLUMEN

 • rdw

  Wręczenie indeksów studentom I roku rewitalizacji dróg wodnych. fot. Andrzej Obiała

 • Kowalczyk

  Dr hab. Aleksandra Kowalczyk, prof. nadzw. UKW, inicjatorka kierunku geografia. fot. Andrzej Obiała

O Instytucie

Instytutu Geografii jest jednostką z wieloletnią tradycją. Jego początek sięga 1995 roku, kiedy z inicjatywy prof. dr hab. Aleksandry Kowalczyk  została utworzona na uczelni Katedra Geografii. Katedra ta od samego początku intensywnie się rozwijała kadrowo i organizacyjnie poprzez tworzenie kolejnych Zakładów oraz zwiększanie ilości kształconych studentów. Przyczyniło się to do przekształcenia jej w 2001 roku w Instytut. Obecnie Instytut Geografii działa w strukturze organizacyjnej Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Realizowane są tu trzy kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:  rewitalizacja dróg wodnych (unikatowy kierunek inżynierski), geografia (studia I i II stopnia), turystyka i rekreacja (studia I stopnia) oraz Studia Podyplomowe Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym.

Kontakt

mgr Gabriela Barwińska-Szczutkowska
Sekretariat Instytutu Geografii
ul. Mińska 15
85-428 Bydgoszcz
tel. 52 349 62 50 wew. 40
fax. 52 349 62 50 wew. 50 
e-mail: instgeo@ukw.edu.pl