Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Instytut
Geografii

Plany zajęć

Harmonogram sesjii egzaminacyjnej, semestr zimowy rok akademicki 2013/2014

Geografia - niestacjonarne

Turystyka i rekreacja - niestacjonarne

Turystyka KiK - stacjonarne

Podział na grupy