Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Instytut
Psychologii

 

 • Absolwenci psychologii UKW

  Absolwenci psychologii UKW podczas rozdania dyplomów

 • Studentka psychologii

  Studentka psychologii

 • Dyplomatorium absolwentów psychologii UKW

  Dyplomatorium absolwentów psychologii UKW

O Instytucie Psychologii

Kształcenie psychologiczne ma w Bydgoszczy bogate tradycje, jednak Instytut Psychologii w obecnym kształcie powstał w 1996 r. W roku akademickim 1996/97 uruchomione zostały studia psychologiczne.

W roku 2000 Wydział Pedagogiki i Psychologii uzyskał prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dyrektorem Instytutu Psychologii jest prof. dr hab. Janusz Trempała.

Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy oferuje:

 • 5-letnie jednolite studia magisterskie w języku polskim i angielskim
 • 4-letnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
 • studia podyplomowe

Kontakt

Sekretariat Instytutu:
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
mgr Krystyna Michalska
telefon: 52 37 08 402,
mgr Joanna Ziętarska
telefon: 52 37 08 403,
centrala: 52 37 08 400; fax: 52 37 08 401
e-mail: psyche@ukw.edu.pl