A Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Kazimierzowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Terminy i miejsca

Copernicanum UKW
Copernicanum UKW

Miejsce wykładów:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Budynek Copernicanum - Aula 02
ul. M. Kopernika 1 (budynek dawnego Technikum Kolejowego, blisko Filharmonii Pomorskiej i VI LO)

Terminy spotkań:

Semestr letni - rok akademicki 2013/2014, wykłady w środy o godz. 16.00

  • 19 lutego 2014,
  • 05 marca 2014,
  • 19 marca 2014,
  • 09 kwietnia 2014,
  • 23 kwietnia 2014,
  • 07 maja 2014,
  • 21 maja 2014,
  • 04 czerwca 2014,
  • 18 czerwca 2014 r. - zakończenie roku akademickiego.

Dyżury Rady Słuchaczy:

Dyżury dla słuchaczy odbywają się w środy wykładowe w godz. 14.00-16.00, budynek Copernicanum.