Dział Księgowości

Dział Księgowości
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pawilon pok. 2-4, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 14 774, 52 34 19 211
e-mail: dk@ukw.edu.pl

  • p.o. kierownika - mgr Magdalena Kruszka
  • Katarzyna Kubiak - specjalista ds księgowości
  • Małgorzata Fojucik - specjalista ds księgowości

Obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych Wydział Humanistyczny, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Izabela Żeglicz - specjalista ds księgowości, pok. nr 2, tel.
52 34 19 344,

Obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Nauk Przyrodniczych, Wydziału Matematyki Fizyki i Techniki, Wydziału Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki, mgr inż. Jagoda Kubiak - referent, w zastępstwie za mgr Katarzynę Kujawską - specjalistę ds. księgowości, pok. nr 3, tel. 52 34 19 399.

Obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Bogumiła Cygańska - specjalista ds księgowości, pok. nr 2, tel. 52 34 19 344

Zadania Działu Księgowości:

  • Prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych wg miejsc powstawania kosztów zgodnie z Zakładowym Planem Kont oraz obowiązującymi przepisami prawa
  • Szeroka współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania odpowiednich danych księgowych niezbędnych do ich funkcjonowania.
  • Obsługa studentów niestacjonarnych i stacjonarnych (bieżąca informacja o należnościach, zaległościach i odsetkach)