Kultura pamięci - ogólnopolska konferencja naukowa

Plakat konferencji
Plakat konferencji

O konferencji

Konferencja obędzie się w Bydgoszczy w dniach 14-15 listopada 2011 r. Jej celem będzie  podsumowanie doświadczeń związanych z działaniami służącymi upamiętnianiu wydarzeń z przeszłości. Utrwalanie, przetwarzanie, opracowanie, udostępnianie i interpretowanie zbieranych informacji od świadków przeszłości stanowi interesujący materiał badawczy dla przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Interesują się nimi nie tylko historycy specjalizujący się w poznaniu najnowszych dziejów lecz także reprezentanci np. filologii, antropologii, socjologii, kulturoznawstwa, etnografii, muzealnictwa, politologii, prawa czy psychologii. Zagadnienia z   przeszłości, niezależnie od dystansu czasowego, w coraz większym stopniu bywają wykorzystywane także na arenie międzynarodowej. Próba spojrzenia na problematykę historii i kultywowania jej pamięci w możliwie wszechstronny sposób pozwoli zorientować się w aktualnym stanie prac i badań lecz także w jakim kierunku zmierzają.

Z uwagi na złożoność materii proponujemy panele dyskusyjne / obszary badawcze:

 • Techniczne metody utrwalania i przetwarzania danych.
 • Nowoczesne metody prezentowania wydarzeń historycznych.
 • Metodologia badań, w tym zwłaszcza tzw. historii mówionej.
 • Aspekty etyczne, prawne, społeczne zbierania i udostepnienia relacji, wspomnień.
 • Osiągnięcia poszczególnych ośrodków zajmujących się upowszechnianiem wiedzy historycznej.
 • Przydatność baz danych w prowadzonych badaniach naukowych.
 • Pamięć historyczna i jej nośniki.
 • Pamięć społeczna i jej komponenty.
 • Pamięc zbiorowa - czynnik integracji czy dezintegracji?
 • Polityka historyczna.

Organizatorzy konferencji

 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
 • Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Bydgoszczy
 • Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Kontakt w sprawach organizacyjnych

 

Konferencja jest elementem projektu „Pamięć Bydgoszczan - Archiwum Historii Mówionej” wspieranego w 2011 r. przez Miasto Bydgoszcz Patronat medialny nad konferencją objęło Polskie Radio Pomorza i Kujaw