NSZZ Solidarność

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UKW

ul. Chodkiewicza 30 tel. (52) 34 19 388

 1. mgr Anna Żugaj – przewodnicząca tel. (52) 326 64 32, 508 391 091
 2. dr Grzegorz Kaczmarek – zastępca przewodniczącej
 3. mgr inż. Justyna Frańczak - sekretarz

Członkowie:

 1. mgr Krzysztof Kościański 
 2. dr hab. Aleksander Lasik, prof. nadzw.
 3. dr Andrzej Purat
 4. mgr Joanna Samujło
 5. dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. nadzw.

Komisja Rewizyjna NSZZ "Solidarność" UKW

 1. Ewa Parszyk
 2. Jarosław Sierek
 3. mgr Joanna Węglarz

NSZZ "Solidarność" powstał w roku 1980 w październiku z inicjatywy pracowników naszej uczelni min.: prof. Aleksandra Szwedka i dra Marka Jakubowskiego na fali przemian, które miały miejsce w tym okresie. Pierwszym przewodniczącym związku był dr Marek Jakubowski (obecnie prof. UMK Toruń). Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 roku została zawieszona działalność związku. W 1989 roku po reaktywowaniu się związku w listopadzie zawiązała się grupa inicjatywna i powołała związek z przewodniczącym Dr Aleksandrem Lasikiem na czele. Niestety do związku wstąpiło już dużo mniej osób niż w 1980 roku. Było to wynikiem represji jakie spotkały działaczy naszego związku, jak też "wypaleniem się" niektórych osób. W latach następnych funkcję przewodniczących związku pełnili: mgr Julian Ochenduszko, dr Roman Dysarz, a obecnie mgr Anna Żugaj.

Działalność naszego związku skupia się na środowisku naszej uczelni i dbaniu i interesy naszych pracowników.Uczestniczymy w pracach związanych z regulacją płac wszystkich pracowników, pomocą socjalną, interweniujemy w sytuacjach spornych. Uczestniczymy z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu i różnego rodzaju komisjach działających na terenie uczelni.

Pobierz pliki