Rekrutacja

Trwa nabór do projektu "Biuro Karier pomostem do kariery".

Studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy chcieliby przystąpić do projektu prosimy o wysłanie maila o treści:

 „TAK, chce wziąć udział w projekcie „Biuro Karier pomostem do kariery”
oraz imię i nazwisko, kierunek i rok studiów , numer telefonu na adres e-mail: biurokarier@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji w trzech krokach:

Student zainteresowany udziałem w projekcie:

  1. wysyła zgłoszenie mailowe (o treści jak wyżej) na adres e-mail: biurokarier@ukw.edu.pl;
  2. przystępuje do badania kompetencji poprzez link, który otrzyma w treści maila wysłanego przez Biuro Karier. Wzięcie udziału w badaniu stanowi wstępną deklarację udziału w projekcie;
  3. otrzymuje mailowo potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do projektu i zostaje umówiony na pierwszą indywidualną konsultację z doradcą zawodowym, na której zostanie omówiony raport z badania kompetecji i określona dalsza ścieżka działania.

Student zakwalifikowany do projektu wypełnia na pierwszej konsultacji następujące dokumenty:

  • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  • formularz dla uczestnika projektu,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

Pobierz pliki

Biuro Karier | ul. Ogińskiego 16, pok. 408 ( IV piętro) | 85-092 Bydgoszcz