O Pracowni

Pracownia  Metodologii Badań Pedagogicznych została powołana Zarządzeniem Rektora  nr 73/2014/2015 z 24 września 2015 r.

Kontakt

dr hab. Helena Ostrrowicka - kierownik
hostrowicka@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Pracownia Metodologii Badań Pedagogicznych
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz