Zajęcia dydaktyczne

Pedagogika porównawcza

Recepcja pedagogiki w XX i XXI wieku

Seminarium magisterskie

Warunki przygotowania pracy magisterskiej na UKW:

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_pedagogiki_psychologii/informacje_wpip/14165/przygotowanie_pracy_ukw

Seminarium licencjackie

Warunki przygotowania pracy licencjackiej na UKW:

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_pedagogiki_psychologii/informacje_wpip/14165/przygotowanie_pracy_ukw