Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Studium
Języków Obcych

Dyżury pracowników

 

Dyżury pracowników Studium Języków Obcych

w sesji egzaminacyjnej od 16.06.2015 r. do 30.06.2015 r.

 

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godziny

Sala

mgr Monika Chodyna – Santus

18.06.2015

23.06.2015

15.00 – 16.30

11.00 – 12.30

s.10 pl. Weyssenhoffa 11

s.10 pl. Weyssenhoffa 11

mgr Beata Chyczewska

 

18.06.2015

25.06.2015

11.30 – 13.00

15.00 – 16.30

s.311 ul. Ogińskiego 16

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Teresa Fencka

 

18.06.2015

25.06.2015

8.30 – 10.00

8.30 – 10.00

s.305 ul. Ogińskiego 16

s.305 ul. Ogińskiego 16

mgr Małgorzata Hack

 

16.06.2015

23.06.2015

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

AF Chodkiewicza 7

AF Chodkiewicza 7

mgr Danuta Jachowska

 

18.06.2015

22.06.2015

12.00 – 13.30

12.00 – 13.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Urszula Karpińska

 

18.06.2015

24.06.2015

12.00 – 13.30

11.00 – 12.30

s.301 ul. Ogińskiego 16

s.301 ul. Ogińskiego 16

mgr Katarzyna Kienzler

 

16.06.2015

23.06.2015

10.00 – 11.30

10.00 – 11.30

s.305 ul. Ogińskiego 16

s.305 ul. Ogińskiego 16

mgr Elżbieta Komsta

 

18.06.2015

25.06.2015

11.00 – 12.30

10.00 – 11.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Marzenna Kozłow

18.06.2015

23.06.2015

8.00 – 9.30

9.30 – 11.00

s.307 ul. Ogińskiego 16

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Włodzimierz Kucharek

18.06.2015

25.06.2015

8.00 – 9.30

8.00 – 9.30

s.309 ul. Ogińskiego 16

s.309 ul. Ogińskiego 16

mgr Kamilla Lamparczyk

18.06.2015

23.06.2015

8.30 – 10.00

8.30 – 10.00

s.307 ul. Ogińskiego 16

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Magdalena Lewandowska

22.06.2015

29.06.2015

9.30 – 11.00

9.30 – 11.00

s.311 ul. Ogińskiego 16

s.311 ul. Ogińskiego 16

mgr Teresa Lisińska

25.06. 2015

10.00 – 11.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Daniel Lisiński

18.06.2015

25.06.2015

8.00 – 9.30

8.00 – 9.30

s.309 ul. Ogińskiego 16

s.309 ul. Ogińskiego 16

mgr Anetta Majewska

18.06.2015

25.06.2015

11.30 – 13.00

11.00 – 12.30

s.305 ul. Ogińskiego 16

s.305 ul. Ogińskiego 16

mgr Bożena Moś

17.06.2015

23.06.2015

10.00 – 11.30

10.00 – 11.30

s.4 ul. Mińska 15

s.4 ul. Mińska 15

mgr Anna Nowak

16.06.2015

 22.06.2015

10.00 – 11.30

 10.00 – 11.30

s.16 pawilon ul. Chodkiewicza 30

s.16 pawilon ul. Chodkiewicza 30

mgr Izabela Radwan

16.06.2015

23.06.2015

13.00 – 13.45

13.00 – 13.45

s.309 ul. Ogińskiego 16

s.309 ul. Ogińskiego 16

mgr Ilona Romanowska

18.06.2015

22.06.2015

8.30 – 10.00

9.00 – 10.30

s.302 ul. Ogińskiego 16

s.302 ul. Ogińskiego 16

mgr Alina Sałek

18.06.2015

25.06.2015

8.30 – 10.00

13.30 – 15.00

s.307 ul. Ogińskiego 16

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Lilianna Seidel-Skorupa

 

18.06.2015

23.06.2015

8.00 – 9.30

9.30 – 11.00

s.307 ul. Ogińskiego 16

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Tomasz Terpiłowski

 

17.06.2015

22.06.2015

14.00 – 15.30

9.00 – 10.30

s.10 pl. Weyssenhoffa 11

s.302 ul. Ogińskiego 16

mgr Anna Wiśniewska

16.06.2015

23.06.2015

8.00 – 9.30

8.00 – 9.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Hanna Zięba

18.06.2015

23.06.2015

8.00 – 9.30

13.00 – 14.30

s.310 ul. Ogińskiego 16

s.310 ul. Ogińskiego 16

 

Dyżury pracowników Studium Języków Obcych

w sesji poprawkowej od 01.09.2015 do 13.09.2015

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godziny

Sala

mgr Monika Chodyna – Santus

 9.09.2015

 9.00 – 11.30

s.302 ul. Ogińskiego 16

mgr Beata Chyczewska

10.09.2015

12.00 -13.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Teresa Fencka

10.09.2015

 8.30 – 10.00

s.305 ul. Ogińskiego 16

mgr Małgorzata Hack

11.09.2015

12.00 – 13.30

AF Chodkiewicza 7

mgr Danuta Jachowska

 7.09.2015

12.00 – 13.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Urszula Karpińska

 2.09.2015

11.00 – 12.30

s.301 ul. Ogińskiego 16

mgr Katarzyna Kienzler

11.09.2015

10.00 – 11.30

s.305 ul. Ogińskiego 16

mgr Elżbieta Komsta

11.09.2015

 8.00 –  9.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Marzenna Kozłow

11.09.2015

 8.00 –  9.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Włodzimierz Kucharek

 2.09.2015

 8.00 –  9.30

s.309 ul. Ogińskiego 16

mgr Kamilla Lamparczyk

11.09.2015

 9.00 – 10.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Magdalena Lewandowska

 

 

 

mgr Teresa Lisińska

11.09.2015

 9.00 – 10.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Daniel Lisiński

 2.09.2015

 8.00 – 9.30

s.309 ul. Ogińskiego 16

mgr Anetta Majewska

 2.09.2015

11.00 – 12.30

s.305 ul. Ogińskiego 16

mgr Bożena Moś

10.09.2015

10.00 – 11.30

s.4 ul. Mińska 15

mgr Anna Nowak

 

 

 

mgr Izabela Radwan

 1.09.2015

13.00 – 13.45

s.309 ul. Ogińskiego 16

mgr Ilona Romanowska

 1.09.2015

10.00 – 11.30

s.302 ul. Ogińskiego 16

mgr Alina Sałek

10.09.2015

13.00 – 14.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Lilianna Seidel-Skorupa

11.09.2015

 8.00 –  9.30

s.307 ul. Ogińskiego 16

mgr Tomasz Terpiłowski

 9.09.2015

 9.00 – 10.30

s.301 ul. Ogińskiego 16

mgr Anna Wiśniewska

 8.09.2015

 8.30 – 10.00

s.306 ul. Ogińskiego 16

mgr Hanna Zięba

11.09.2015

 9.00 – 10.30

s.302 ul. Ogińskiego 16