Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

wydział
nauk przyrodniczych

 

  • 1
  • 1
  • zdjecie_1
  • 1

O wydziale

Kadrę Wydziału Nauk Przyrodniczych stanowi około 50 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 8 z tytułem profesora i 7 ze stopniem doktora habilitowanego. Na Wydziale Nauk Przyrodniczych prowadzone są 3 kierunki studiów:

  • biologia (od 1993r.) – studia pierwszego i drugiego stopnia
  • biotechnologia (Uchwała RWNP Nr 17 z dn. 09.01. 2007, Uchwała Senatu UKW nr 57/2006/2007 z dn. 29.05.2007) – studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia (od 2014 r.)
  • ochrona środowiska (Uchwała RWNP Nr 14 z dn. 07.02.2006, Uchwała Senatu UKW Nr 8b z dn. 28.03.2006), (Uchwała RWNP Nr 15 z dn. 09.01. 2007, Uchwała Senatu UKW nr 57/2006/2007 z dn. 29.05.2007) – studia pierwszego stopnia

Wydział Nauk Przyrodniczych posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia (decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych BCK-III-U-178/2008 z 29 września 2008).

Kontakt

Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, VII piętro
tel./fax. 52 32 36 728

mgr Magdalena Kaźmierczyk
e-mail: sekretariat.wnp@ukw.edu.pl
poniedziałek-piątek 7:00-15:00