Pracownicy

dr Aouil Bassam

dr Aouil Bassam
wykładowca
Telefon komórkowy:
690139441
E-mail:
bassam@ukw.edu.pl
WWW pracownika:
otwórz stronę www
Jednostka organizacyjna:
Katedra Psychologii Klinicznej
Adres:
85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1
Telefon:
0 52 370 84 08, 0 52 370 84 19
E-mail:
psyche@ukw.edu.pl
WWW jednostki:
otwórz stronę www

Informacje

ŻYCIORYS NAUKOWY

Imię i nazwisko: Bassam Aouil

Adres:
Miejsce pracy: Katedra Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ul. Staffa 1
PL-85 867 Bydgoszcz
Telefon: ++48 (52) 3708401
E-mail: basaou@gmail.com

Miejsce zamieszkania:
Ul. Chodkiewicza 18/4
PL-85-064 Bydgoszcz


Dane osobowe:
Obywatelstwo: Syryjskie/Polskie
Data i miejsce urodzenia: 20 marca 1962, Homs/ Syria
Stan cywilny: żonaty
Języki: polski, arabski, rosyjski,, francuski


WYKSZTAŁCENIE


2009 Certyfikat specjalisty seksuolog - PTT

2007 Certyfikat Doradcy w problemach rodzinnych i partnerskich - PTT

2005 Certyfikat Doradcy Online - PTT

1992 Stopień doktora nauk psychologicznych (Ph.D), Instytut
Defektologii, Akademia Nauk Pedagogicznych w Moskwie.

1986 Dyplom psychologa, Wydział Pedagogiki - Uniwersytet w Damaszku;

1982 Dyplom wykształcenia elektroniki stosowanej. Pierwszy Instytut
Przemysłowy w Homsie / Syria.

ZATRUDNIENIE

Od 2002- 2016 Profesor nadzwyczajny, w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, przekształcona w roku 2005 w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

1995-2001 Profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, przekształcona w 2000
roku w Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego

1992-1994 Departament Badań Naukowych w Ministerstwie Edukacji w Damaszku w Syrii

1986-1987 Asystent, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet w Damaszku


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

• Zdrowie psychiczne i psychoterapia, Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna również Online;
• Zdrowie seksualne i funkcjonowanie psychoseksualne człowieka również niepełnosprawnego
• Rehabilitacja psychologseksualna i psychospołeczna osób niepełnosprawnych;
• Internet w Psychologii - Psychologia w Internecie;


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2011 Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

2010 Nagroda Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego za działalność w roku 2009 w dziedzinie „
Ochrona zdrowia”

2008 Medal Prezydenta Bydgoszczy za zasługi dla Miasta Bydgoszcz

2008 Nagroda indywidualna IIIo Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za osiągnięcia
w działalności naukowej

2006 Wyróżnienie w VI edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dziedzinie Komunikacja Społeczna

2006 Nagroda Indywidualna IIo Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za
osiągnięcia w działalności naukowej

2005 Nagroda IIo zespołowa za osiągnięcia dydaktyczno-naukowe, Rektor Akademii Bydgoskiej im.
Kazimierza Wielkiego

2004 Nagroda PERON za działalność na rzecz równości szans osób niepełnosprawnych

2003 Nagroda IIIo zespołowa za wyróżniające się osiągnięcia naukowe, Rektor Akademii Bydgoskiej im.
Kazimierza Wielkiego

CZŁONKOSTWO

Towarzystwa naukowe i zawodowe:

od 2005 Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, Prezes Zarządu Głównego
od 1992 Syryjskie Towarzystwa Psychologiczne

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

2012- 2014 Tabby Trip in Eu. Threat Assessment of Bullying Behavior in Youngsters, Transferring Risk of
Internet Protection procedures in Europe" 2012 - 2014. Management
Committee Poland Coordinator
2009 – 2012 COST ACTION IS0801Cyberbullying: coping with negative and enhancing
positive uses of new technologies, in relationships in educational settings.
Management Committee Poland (MC Member)
2011 Uniwersytet na Słowacji
2004- Uniwersytety w Damaszku i w Homsie/ Syria, Wydział Pedagogiki i Psychologii, projekt badaczy pt. poradnictwo psychologiczne, umowa nieformalna.
2004 Uniwersytet w Mińsku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, projekt badawczy pt. Wypalenie zawodowe psychologów, umowa nieformalna.
1997 Instytut Defektologii - Akademia Nauk pedagogicznych – Kijów – Ukraina, projekt badaczy pt. Integracja i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.
1996 Instytut Defektologii - Akademia Nauk Kształcenia – Moskwa – Rosja, projekt badaczy pt. Rehabilitacja psychologiczna dzieci z zaburzeniami słuchu;

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Wydział Zdrowia
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepwłnosprawnych

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

A. PUBLIKACJE
Monografie

1. Aouil, B. (2016) Pomoc Psychologiczna Online – Od teorii do praktyki ( w druku), Bydgoszcz, Wydawnictwo
Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2. Aouil, B. i Inn. ( 2011) (red) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie, Toruń: wyd. A. Marszałka.
Ss. 366.
3. Aouil, B. (2008) Pomoc Psychologiczna Online – Teoretyczne podstawy i praktyczne wskazówki.
Bydgoszcz: WM
4. Aouil, B., Maliszewski, W. (2008) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. „Wyzwanie, szanse i
zagrożenia”. Toruń: Marszałek.
5. Aouil, B. Maliszewski, W. (2007) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
6. Aouil, B. (2007) Promocja zdrowia psychicznego wśród uczniów szkół gimnazjalnych województwa
Kujawsko-pomorskiego. ( skrypt szkoleniowy)
7. Aouil, B. (2006) (red) wokół niektórych praktycznych aspektach rehabilitacji społecznej i zawodowej
osob niepełnosprawnych. /materiały szkoleniowe – praca zbiorowa/. Koszalin: EKSPERT-SITR Spólka z
o.o.
8 . Aouil, B. (2004) Psychologia pomocy Online - czyli Internet w poradnictwie psychologicznym. Bydgoszcz:
Magraf.
9. Aouil, B. Kościelska, M. (2004) (red.) Człowiek niepełnosprawny – Rodzina i praca. Bydgoszcz: WU AB.
10. Aouil, B. Kościelska, M. (2003) (red.) Człowiek niepełnosprawny – sprawność w niepełnosprawności.
Bydgoszcz: WU AB.
11. Aouil, B (1999). Psychospołeczne problemy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Monografia ( w języku
\ arabskim ), Bejrut – Liban : Al.- Chajal.
12. Aouil, B. (1999) (red.) Człowiek niepełnosprawny – Zagrożenia i szanse rozwoju. Bydgoszcz: WU WSP.

Recenzje:
2012, Recenzja wydawnicza monografii „ Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem
macierzyństwa. Aspekty rozwojowe i edukacyjne – badania własne”. Anita Machaj. WSB, Poznań.
2011, Recenzja wydawnicza książki dra Przemysława Pawła Grzybowskiego
„Spotkania z Innymi. Poważne bajki dla dzieci i dorosłych”. Wydawnictwo: UKW w Bydgoszczy
2011, Recenzja wydawnicza monografii „ Aktywność seksualna kobiet w okresie prokreacyjnym”. Anita Machaj.
WSB, Poznań.
2010, Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej „Edukacja medialna. Nadzieja i rozczarowanie ” Redakcja: Marek
Sokołowski. Warszawa: WSPTWP;
2009, Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej „ PSYCHOLOGICZNYE KONTEKSTY INTERNETU” Redakcja:
Barbara Szmigielska. Kraków WAM;
2007, Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej „ SZKOLENIA Z UDZIAŁEM OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH” Redakcja: Konrad Maj. Warszawa: SWPS;
2006, Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej” Człowiek w świecie jutra – perspektywa dialogu” pod red. R.
Kijaka i A. Froelich. Bydgoszcz: WU K-PSzW.
2005, Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej” Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie” pod red.
M. Grafowskiej i K. Rosiaka. Bydgoszcz: WU K-PSzW.

Artykuły:
- Aouil, B. Kajdasz-Aouil, M. ( 2015) Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Rozdział autorski. W:Siemieniecka, D(red.) Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń. Ss. 97- 129.
- Aouil, B. Kajdasz-Aouil, M. ( 2014) Cyberprzemoc- potrzeby profilaktyki w szkołach. Rozdział autorski. W: Karpińska, A., Zińczuk, M. (red.) Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa. Ss. 356-367.
- Aouil, B. ( 2013) Rodzina – Przemoc – Niepełnosprawność. Rozdział autorski. W: Czerwińska-Jaśkiewicz, M. (red.) Przemoc w rodzinie. Analiza zjawiska na tle wybranych problemów społecznych. Świdwin. Ss. 101-105.
- Aouil, B. (2013) Wykluczenie cyfrowe seniorów. W: Grzybowski, P,. Kunach, B. (red.) Seniorzy w działaniu. Bydgoszcz, wydawnictwo Fundacji dla UKW. Ss. 54-59.
- Aouil, B. (2013) Seksualność człowieka w trzecim wieku. W: Grzybowski, P,. Kunach, B. (red.) Seniorzy w działaniu. Bydgoszcz, wydawnictwo Fundacji dla UKW. Ss. 70-79.
- Aouil, B. (2013) Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych. W: Plichta, P., Pyżaliski, J. (red.) Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź. Ss. 64-85.
- Aouil, B. (2012) Postawy internautów wobec zjawiska cyberseku. W: Wawrzak-Chodaczek, M.; Biedroń, M. (2012) Komunikacja – (Po) rozumienie – obcność społeczna. Wydawnictwo A. Marszałka. Toruń. Ss. 156- 168.
- Aouil, B. (2012) Czy dialog Chrześcijańsko -muzułmański ma sens? Jeżeli tak to jaki? Kto ma go prowadzić i po co? W: Lewicka, M; Łapicza, C. (red.) (2012) Dialog Chrześcijańsko -muzułmański klucz do wspólnej przyszłości. Wydawnictwo naukowe UMK w Toruniu. Ss 53-60.
- Aouil, B. (2012) Online suport In psychological and pedagogical practices. W: Angela Costabile, Barbara A. Spears ( ed.) (2012) The impact of technology on relationships in educational settings. Routledge. London and New York. Ss. 116-127.
- Aouil, B. (2012) Kinezyterapeutyczne metody w rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, zagadnienia, problemy, rozwiązania. 1/2011, 1/2012. Warszawa: PFRON. Ss. 80-90.
- Aouil, B. (2011) Dzieci w Internecie w świetle zjawiska groomingu, czyli uwodzenie i wykorzystywania seksualnego dzieci przez Internet –raport z badań. W: Wawrzak-Chodaczek, M.; Jagoszewsjiej, I (2011) Komunikacja wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo A. Marszałka. Toruń. Ss. 53- 78.
- Aouil, B., Leźnicka, M., Jachimowicz-Wołoszynek, D., Zaremba, J. (2011) Narażenie na ryzyko wypalenia zawodowego a skłonność do zgłaszania się po pomoc psychologiczną. Hygeia Public Health 2011, 46(3). Ss. 339-354.
- Aouil, B., Leźnicka, M., Jachimowicz-Wołoszynek, D., Zaremba, J. (2011) Wypalenie zawodowe – próba oceny skali problemu w województwie kujawsko-pomorskim. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3). Ss: 436-440.
- Aouil, B. (2011) Online psychological help and psychosupport in psychological and pedagogical practice.
1/2011 PROGRESS IN HEALTH SCIENCES. Białystok. Ss. 137-143.
- Aouil, B.,(2011) Poradnictwo i Sparcie psychologiczne online dla dzieci i młodzieży ofiary przemocy. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 149- 160.
- Aouil, B., (2011) Dzieci w Internecie w świetle zjawiska Grooming. Raport z badań. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 200-223.
- Aouil, B., (2011) Internet w życiu studentów na przykładzie studentów UKW w Bydgoszczy. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 236-256.
- Aouil, B.,Rosińska-Włodarczyk, J., Rowiński, T., Wrocławska, E. (2011) Rozważania na temat kontekstu etycznego pomocy psychologicznej, w której wykorzystywany jest Internet. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 307-338.
- Aouil, B., Berndt, J. (2011) Uwagi i sugestie wobec praktyki pomocy psychologicznej Online. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psyshychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 13-27.
- Aouil, B., Korona, K. (2011) Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego – edukacja i profilaktyka na przykładzie projektów Psychoprotect.pl i Medicoprotect.pl W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psyshychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 101-142.
- Aouil, B., Węgłowska, A. (2011) Zachowanie seksualne młodych dorosłych korzystających z pornografii. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 183-199.
- Aouil, B., Piwowarska, K. (2011) Cyberprzemoc w życiu młodzieży ponadgimnazjalnej. Komunikat z badań. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 161-182.
- Aouil, B., Siedlaczek, J. (2011) Osobowościowe determinanty dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu wśród uczniów gimnazjum, liceum oraz studentów. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 101-143.
- Aouil, B., Rowiński, T. (2010) Pomocy Online – dokąd zmierzasz? W: Rowiński, T., Tadeusiewicz, R (2010) Psychologia i informatyka – Synergia i kontradykcja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. Ss. 205-223.
- Aouil, B. (2010) Islam. W: E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, K. Kiędziora-Kornatowska (red) (2010) Problem wielokulturowości w medycynie. Warszawa: PZWL. Ss. 35-40.
- Aouil, B. (2010) Pomoc psychologiczna Online – oblicz i refleksja w czasie przeszłym, obecnym i przyszłym. W: S. Juszczyk (red)(2010) MEDIA w edukacji, kulturze i zmianie społecznej – odniesienie kognitywne. Toruń: A. Marszałek. Ss. 240-254.
- Aouil, B. (2010) Poradnictwo i wsparcie psychologiczne Online, przegląd i sugestie. W: M. Piorunek (red.)(2010) Poradnictwo – kolejne przybliżenia. Toruń: A. Marszałek. Ss. 323-340.
- Aouil, B. (2010) Poradnictwo i wsparcie psychologiczne Online dla dzieci i młodzieży – ofiary przemocy. Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka. Nr 2 (31) Telefony zaufania dla dzieci.
- Aouil, B. (2010) Kinezyterapeutyczne metody w rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych. Przegląd Terapeutyczny Nr 8. a. WWW.ptt-terapia.pl/~ptt/przeglad/8/Aouil_B_kinezyterapia.pdf
- Aouil, B. (2009) Psycholodzy w sieci- Wykorzystywanie Internetu w pomocy psychologicznej. Niebieska Linia. Nr 2/61/2009. Ss. 27-30.
- Aouil, B. (2009) Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów patologicznych. Kwartalnik Pedagogiczny nr 4(214). Ss. 119-137.
- Aouil, B. (2008) Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfika i właściwości. W: M. Wawrzak-Chodaczek (red.) Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym. Toruń: Marszałek. Ss. 11-40.
- Aouil, B. (2008) Edukacja, profilaktyka i pomoc psychologiczna Online w obliczu problemów w polskich szkołach. W: Lewowickiego, T., Simienieckiego, B. (2008) (red.) Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym. Toruń: Marszałek. Ss. 93-118.
- Aouil, B., Trzcińska, M. (2008) Pomoc psychologiczna Online w problemach rozwoju i funkcjonowania seksualnego. W: Aouil, B., Maliszewski, W. (2008) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. „Wyzwanie, szanse i zagrożenia”. Toruń: Marszałek. Ss. 164-177.
- Aouil, B., Popiołek, M (2008) Psychoterapia a e-terapia w ocenie klientów . W: Aouil, B., Maliszewski, W. (2008) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. „Wyzwanie, szanes i zagrożenia”. Toruń: Marszałek.ss.189-221.
- Aouil, B., Wojas, E., Karbowniczek, P. (2008) Edukacja i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego „online” na przykładzie funkcjonowania poradni internetowej. W: Aouil, B., Maliszewski, W. (2008) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. „Wyzwanie, szanes i zagrożenia”. Toruń: Marszałek.ss. 178-189.
- Aouil, B. (2007) Pomoc psychologiczna Online w systemie profilaktyki i poradnictwa psychologicznego studentów. W: T. Sołtysia, M. Kowalczyk-Jamnicka (red.) Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań. Bydgoszcz: WU UKW. Ss.175-192.
- Aouil, B., (2007) Internet jako środowisko komunikacyjne. W: M. Tanaś (2007)(red.) Kultura i język mediów. Kraków: Impuls.
- Aouil, B., (2007) Poradnictwo Psychologiczne Online w ocenie osób korzystające z jego usług. W: Aouil, B. Maliszewski, W. (2006) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
- Aouil, B., (2007) Miejsce Internetu w procesie rehabilitacji psychologicznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W: Aouil, B. Maliszewski, W. (2006) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
- Aouil, Marszałek., Maliszewski, S. (2007) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. kształtowania auterytetu u młodzieży – rozważanie teoretyczne. W: Aouil, B.; Maliszewski, W. (2006) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
- Aouil, Marszałek., Berndt, J.; Domińska, K. (2007) Pomoc psychologiczna Online w Marszałe opieki paliatywnej. W: Aouil, B.; Maliszewski, W. (2007) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
- Aouil, B., Berndt, J. (2007) cechy osobowościowe osób korzystających z pomocy psychologicznej online. W: Aouil, B. Maliszewski, W. (2006) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
- Aouil. B., Domińska, K (2007) Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia młodzieży oraz młodych dorosłych korzystających z poradni zdrowia psychicznego. W: Aouil, B. Maliszewski, W. (2007) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
- Aouil, B., Doroszewska A. (2007) Miejsce pomocy psychologicznej Online w systemie pomocy i wsparcia osób uzależnionych od narkotyków. W: Aouil, B. Maliszewski, W. (2006) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
- Aouil, B. (2007) Determinanty wypalenia zawodowego pracowników socjalnych. W: R. Gerlach (red.) Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych: wyzwania – szanse – zagrożenia. Bydgoszcz UKW.
- Aouil, B., Trzcińska, M. (2006) O efekcie pomocy psychologicznej Online-studium przypadku. Przegląd terapeutyczny, nr 1., http:// www.ptt-terapia.pl.
- Aouil, B., Haj-Bakru, B.(2006) Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=201
- Aouil, B. (2006) O tolerancji i integracji osób niepełnosprawnych. W: Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodowa osób niepełnosprawnych – O sytuacji i potrzebach osób niepełnosprawnych w Polsce /materiały szkoleniowe – praca zbiorowa/. Koszalin: EKSPERT-SITR Spólka z o.o., ss. 13-22.
- Aouil, B. (2006) Wsparcie społeczne w chorobie i niepłnosprawności. W: Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodowa osób niepełnosprawnych – O sytuacji i potrzebach osób niepełnosprawnych w Polsce /materiały szkoleniowe – praca zbiorowa/. Koszalin: EKSPERT-SITR Spólka z o.o., ss. 23-33.
- Aouil, B.; Sajnóg, A. (2005)Potrzeby i kierunki wsparcia psychospołecznego rodzin dzieci z zespołem Downa w obliczu marginalizacji. W: Marzec Holka, K (red.) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. 2005, Bydgoszcz: WUUKW w Bydgoszcz. Ss. 242- 265.
- Aouil, B. (2005) Pomoc psychologiczna Online w systemie usług psychologicznych. Książka abstraktów XXXII Zjazdu Naukowego PTP. Ss. 130.
- Aouil, B. (2005) Online counseling - a computer and the internet in the psychological services; Abstracts book the 28 Congress World Federation of Mental Health, Cairo 4-8.09.05.
- Aouil, B. (2005) Internet w pomocy psychologicznej. W: M. Sokołowski (red.) Oblicza Internetu – Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. 2005, Elbląg: Instytut Informatyki Stosowanej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ss. 283-292.
- Aouil, B. (2005) Zespół wypalenia zawodowego u psychologów- raport z badań w województwie kujawsko-pomoskiego. (współ autor: I. Renteflejsz). Polskie Forum psychologiczne, Nr 1, tom 10, Bydgoszcz : WU AB, ss. 53-62.
- Aouil, B. (2005) Pomoc psychologiczna Online – realia i perspektywa. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.) psychologia Współczesna, Kraków: Wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej, ss. 78-90
- Aouil, B. (2005) Niektóre aspekty wartości pracy w percepcji osób pracujących i bezrobotnych. Zeszyty naukowe WSHE, tom XVIII ( Nauki Pedagogiczne).Włocławek: WU WSHE, ss.29-45
- Aouil, B. (2005) Poradnictwo psychologiczne on-line w systemie wsparcia psychospołecznego studentów. W: Jerzy Mischke (red.) Akademia on-line. Łódź: Wydawnictwa WSHE. ss. 77-93.
- Aouil, B. (2005) Strategie i style radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej. Psychologia.net.pl/ index2.php?category=artykul&level=119, 2005.
- Aouil, B. (2005) Lęk i niektóre jego oblicza (współautor. M. Trzcińska). http://www.Psychologia.net.pl/index2.php?category=artykul&level=112 2005.
- Aouil, B. (2004) Pomoc psychologiczna Online- perspektywa i doświadczenie. Materiał konferencyjny „ Polski Internet Optyczny: Technologie, Usługi i Aplikacje – Pionier” – Poznań, 19-20. maja 2004.
- Aouil, B. (2004) Rzeczywistość wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia człowieka niepełnosprawnego. [w:] Człowiek niepełnosprawny – Rodzina i praca. /red./ B. Aouil i M. Kościelska”, Bydgoszcz: WU AB. ss. 45-72
- Aouil, B. (2004) Wiedza młodzieży z upośledzeniem umysłowym na temat życia seksualnego człowieka (współautor, J. Jesionowska). [w:] Człowiek niepełnosprawny – Rodzina i praca. /red./ B. Aouil i M. Kościelska”, Bydgoszcz: WU AB. Ss. 152-176.
- Aouil, B. (2004) Wypalenie zawodowe nauczycieli szkół specjalnych. (współautor, Marianna Kominiczak-Titze). [w:] Człowiek niepełnosprawny – Rodzina i praca. /red./ B. Aouil i M. Kościelska”, Bydgoszcz: WU AB.ss. 249-267
- Aouil, B. (2004) Rzeczywistość wirtualna jako przestrzeń wspomagania rozwoju i życia człowieka (współautor M. Kajdasz-Aouil) [w:] Radochoński. M., Przywara. B (red) Jednostka – grupa – cybersieć: Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów: Wydawnictwo WSIZ. Ss. 43-70.
- Aouil, B. (2004) Przestrzeń wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia człowieka (współautor, M. Kajdasz-Aouil) [w:] K. Pająk., A. Zduniak (red.) Ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, tom 2, Warszawa, Poznań. Ss. 101-122.
- Aouil, B. (2003)Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie edukacji i przygotowania zawodowego nauczycieli. (współautor M. Kajdasz-Aouil) [w:] R. Cierziniewska (red.)Ewaluacja jakości pracy nauczyciela. 2003, Bydgoszcz: WUAB. Ss.190-197.
- Aouil, B. (2003) Dokąd zmierza bydgoska psychologia kliniczna [w:] Kaja, B., Kowalik, S.(red.) Dokąd zmierzasz bydgoska pedagogiko i psychologio?, Bydgoszcz: WUAB. Ss. 158-161.
- Aouil, B. (2003) Determinanty postaw wobec prozdrowotnego stylu życia (współautor. E. Kornafel) Zaszczyty naukowe WSH-E VIII, Włocławek. Ss. 157- 176.
- Aouil, B. (2003) Skuteczność metod rehabilitacjidzieci z autyzmem. (współautor) [w:] Człowiek niepełnosprawny – sprawność w niepełnosprawności. /red./ B. Aouil i M. Kościelska”, Bydgoszcz: WU AB. Ss. 112-128.
- Aouil, B. (2003) Pomoc psychologiczna Online w systemie profilaktyki i wsparcia psychospołecznego młodzieży – analiza i propozycja. [w:] Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży./red./ T. Sołtysiak i J. Sudar- Malukiewicz. Bydgoszcz: WUAB. Ss. 330-340.
- Aouil, B. (2002) Wpływ empatii dorosłych osób na ich postawy wobec ludzi niepełnosprawnych. (współautor. M. kudło)[w:] Diagnoza dla osób niepełnosprawnych./red./ Dietr Lota, Kazimierz Wenta, Włodzisław Zeidler. W języku polskim i niemeckim, Szczecin. Ss. 136-142.
- Aouil, B. (2001) Obraz samego siebie a aspiracja młodzieży z uszkodzonym słuchem na tle integracji edukacyjnej i społecznej. [w:] Polska młodzież – zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości . / red/ T. Sołtysiak i M. Karwowska. Bydgoszcz: WU AK. Ss. 161-176.
- Aouil, B. (2000) Rozwój twórczej osobowości dzieci niepełnosprawnych w warunkach nauczania integracyjnego. Zeszyty naukowe WSHE, tom VIII ( Nauki Pedagogiczne).Włocławek: WU WSHE. Ss. 127-136.
- Aouil, B. (2000) Wybrane kompetencje psychologiczno- pedagogiczne zawodu nauczyciela w świetle reform. [W:] R. Parzęcki i R. Cierzniewskiej /red./ Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli, Bydgoszcz- Kraków: WUAB. Ss. 203-209.
- Aouil, B. (2000) Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. Auxilium Social – Wsparcie społeczne, nr. 3 / 4 (15/16), (2000). Katowice: Śląsk Sp. Z o.o. Wydawnictwo Naukowe. Ss. 221-223.
- Aouil, B. (1999) Psychologiczna rehabilitacja dzieci z wadami słuchu a integracja edukacyjna- przegląd badań. [W:] Człowiek niepełnosprawny – Zagrożenia i Szanse rozwoju, / pod. Red./ B. Aouil‘a, Bydgoszcz: WSP. Ss. 78-88.
- Aouil, B. (1999) Psychologiczne przesłanki pedagogicznego kształcenia nauczycieli. [W:] Pedagogika w systemie akademickiego kształcenia nauczycieli. /Pod Red./ R. Parzęckiego, Bydgoszcz- Kraków: WU WSP. Ss. 192-197.
- Aouil, B. (1999) Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji” (Recenzja). Forum Psychologiczne, Nr. 1, tom 4, 1999, Bydgoszcz : WSP.
- Aouil, B. (1998) Optymalizacja rozwoju psychospołecznego i psychoemocjonalnego dzieci niepełnosprawnych w warunkach nauczania integracyjnego. [W:] Pedagogika opiekuńcza wobec współczenej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej, tom II, /redakcja naukowa/ J. Sowa i D. Pstrąg, Rzeszów. Ss. 171-176.
- Aouil, B. (1998) Charakterystyka procesów komunikowania się dzieci w warunkach integracji. [W:] Komunikacja- Dialog- Edukacja, / pod red./ W. Kojsa i R. Mrózka, Cieszyn. Ss. 295-299.
- Aouil, B. (1997) Szkoła integracyjna – konieczność przemian w oświacie. [W:] Dylematy przemiań oświatowych. /pod red./ A. Zająca, Rzeszów. Ss. 231-238.
- Aouil, B. (1997) Psychostymulacyjne aspekty diagnozy dzieci niepełnosprawnych. [W:] Wspomaganie rozwoju- Psychostymulacja, Psychokorekcja, /pod red./ B. Kaji, Bydgoszcz: WSP. Ss. 210-217.
- Aouil, B. (1997) L.S. Wygotski : Problemy defektologii. (Recenzja). Forum psychologiczne, Nr 1, tom II, Bydgoszcz: WSP.
- Aouil, B. (1997) Nowatorskie rozwiązania metodyczne w rehabilitacji dzieci i młodzieży ( Recenzja) Forum psychologiczne, Nr 2, tom II, Bydgoszcz: WSP.
- Aouil, B. (1997) Psychostymulacyjne aspekty rozwoju twórczej osobowości a psychologiczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w warunkach integracji. (Teza) [W:] Zbiór abstraktów i streszczenia, WSPS, Warszawa.
- Aouil, B. (1996) Komunikowane się a rozwój osobowości dzieci z uszkodzeniem słuchu. [W:] Trudności w komunikowaniu się osób z uszkodzonym słuchem, pod red. R. Ossowskiego. Bydgoszcz: WSP. Ss. 53-60.
- Aouil, B. (1996) Psychologiczna rehabilitacja dzieci z naruszeniem słuchu w warunkach integracji. [W:] XXIX ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO - Książka referatów„ Gdańsk.
- Aouil, B. (1996) Rozwój Twórczej osobowości dzieci z wadą słuchu w warunkach nauczania integracyjnego. (Teza referatu). [ W: ] ‘’ Książka abstraktów ‘’,Warszawa: WSPS.
- Aouil, B. (1996) Obraz samego siebie u dzieci niepełnosprawnych w masowych szkołach integracyjnych. (Teza referatu). [ W:] „ Zbiór abstraktów, streszczenia”. Bydgoszcz: WSP.
- Aouil, B. (1995) Rozwój procesualnych aspektów myślenia w świetle związków z rozwojem osobowości dzieci z uszkodzeniem słuchem. [w:] Trempała. J /red/ Rozwijający się człowiek. 1995. Bydgoszcz: WSP. Ss. 146-153.
- Aouil, B. (1994) Psycho-pedagogiczne potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Arabski Nauczyciel, Nr 139, 1994, Damaszek: Ministerctwo Edukacji Narodowej.
- Aouil, B. (1994) Język migowy a rozwój osobowości dziecka głuchego. Referat na Ogólnoarabską konferencję Surdopsychologów, Damaszek.
- Aouil, B. (1992) Psychologiczne właściwości rozwoju myślenia słabosłyszących dzieci. Autoreferat pracy doktorskiej, Instytut Defektologii Akademii Nauk Pedagogicznych, Moskwa.
- Aouil, B. (1991) Rozwój poglądowych form myślenia dzieci z wadą słuchu. Tezy referatu [W:] Zbiór prac naukowych, Instytut Defektologii - Akademia Nauk Pedagogicznych, Moskwa.
- Aouil, B. (1990) Właściwości poglądowo-obrazowego myślenia dzieci z uszkodzeniem słuchu w młodszym wieku szkolnym. Referatu [W:] Zbiór prac naukowych, Instytut Defektologii - Akademia Nauk Pedagogicznych, Moskwa.
- Aouil, B. (1986) Myślenie twórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym. Praca naukowo- badawcza, Wydział Pedagogiki i Psychologii - Uniwersytet w Damaszku, Damaszek.

B. WAŻNIEJSZE WYKŁADY I WYSTĄPIENIE NIE PUBLIKOWANE
2015, ISIS - zagrożenie dla Europy i świata
2014, Ocena zagrożeń zachowań bullyingu w śród młodzieży
TABBY Project in Poland www.tabby.eu. Bydgoszcz, Seminarium Naukowe: (Nie) rzeczywisty świat, Czyli w świecie sieci naszych dzieci. 09.09.2014
2014, Zarządzanie wizerunkiem, czyli jak żyć z niepełnosprawnością – refleksja psychologa. Koszalin, Konferencja Naukowa 04.09.2014r.
2014, The risk of cyberbullyingu among youth in schools. Zielona Góra, XXXVII CICA - International Conference on Conflict and Aggression, 22-25 June 2014
2013, Zagubiona tożsamość - jedną nogą na tym, drugą na tamtym. Kraków: Konferencja Naukowa „ Człowiek załogowany” UJ – 1-3.luty 2013.
2013, Przemoc w rodzinie - Sprawca i ofiara w aspektach psychologicznych. Koszalin: Konferencja Naukowa „Razem przeciw Razom
Mówię NIE przemocy” Koszalin, 21.06.2013.
2013, Wspomaganie rozwoju poznawczo-emocjonalno- społecznego dzieci z Autyzmem. Bydgoszcz, Konferencja Naukowa „Autyzm w szkole” 09.04.2013.
2012, Problem wypalenia zawodowego wśród pracowników służy zdrowia- wyzwania dla profilaktyki i pomocy psychologicznej. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY - Białystok, 24-26 maja 2012r.
2012, Cyberprzestrzeń w życiu człowieka. Lublin, KUL. II Ogólnopolska konferencja: Gra o życie. 23.05.2012.
2012, Obszary usług psychologicznych Online, XI Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu. 23.04.2012. Udział w debacie.
2011, Czy jest na potrzebny dialog międzykulturowy i międzyreligjny i jeżeli tak to po co? Wykład na konferencji UMK w Toruniu.
2011, Seksualność osób niepełnosprawnych – uczucia, miłość. Niepełnosprawni dają z siebie wszystko, daj im tylko szansę. Szczecin, 03.10.2011,
2011, Zagrożenie zdrowia psychicznego cukrzyków, XV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNE DIABETICA EXPO 2011, IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM PROFILAKTYKI I LECZENIA OTYŁOŚCI, 27-28 września 2011, Toruń.
2011, Seksualność osób niepełnosprawnych – wyzwanie dla integracji, Konferencja PASJA I MIŁOŚĆ w aspekcie seksualności osób niepełnosprawnych, Politechnika w Koszalinie, 08.09.2011
2011, Spostrzeganie pornografii przez młodych dorosłych np. studentów w Bydgoszczy. Konferencja Naukowa PTT - WSPÓŁCZESNE FORMY TERAPII - założenia teoretyczne i metody. Poznań 9.04.2011.
2011, Zagrożenie zdrowia psychicznego młodzieży. Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Urząd Marszałkowski, Bydgoszcz, 06.04.2011.
2011, Zagrożenie zdrowia psychicznego pracowników resocjalizacji. Ogólnopolska konferencja naukowa „ Blaski i cienie pracy w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych”. UKW, Bydgoszcz, 04.04.2011.
2011, Poradnictwo psychologiczne Online dla niepełnosprawnych studentów. Ogólnopolska konferencja: Student niepełnosprawny w szkole wyższej. UAM, Poznań, 17-18.03.2011.
2011, Eutanazja – kontekst psychologiczny. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Białystok, 10-13.03.2010.
2010, Positive and negative aspects of Internet use in the life of the Polish youth. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: The always-on-generation: risks and benefits of new technologies. Florence, 21-22 October.
2009, Prospects for the use of psychological assistance to youth counseling, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Electronic aggression among youth- the new manifestation of old phenomenon. Łódź, 22-23 April 2009
2008, Czy można mieć więcej szczęścia w seksie i miłości? Bydgoszcz, Dni Nauki 16.04. 2008.
2008, „O zdrowiu psychicznym i jego zagrożeniach” 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia: Toruń, Urząd marszałkowski- Wydział Zdrowia.
2007, Seks w Islamie. Gdańsk: Konferencja „ Kobieta w kulturze- kultura w kobiece, kultura i seks” 8.03.2007
2007, Promocja zdrowia psychicznego – edukacja i profilaktyka. Toruń: XII Ogólnopolski Kongres profilaktyki zdrowotnej. 31-01.04.2007
2007, O dialogu międzykulturowym, Toruń: Festywal Nauki i Sztuki UMK, 20.04.2007.
2006,Czy dialog międzykulturowy i międzyreligijny jest nam potrzebny? Jeżli tak to jaki i po co?! Gdańsk: Dnie arabskie na Uniwersytecie Gdańskim. 30.XI.2006.
2006,Zatrudnienie obcokrajowców i praca w firmie zarządzanej przez przedstawiciela innej narodowości w Polsce a różnica międzykulturowa. Bydgoszcz: Seminarium pracowników rekonwersji Ośrodków Aktywizacji Zawodowej Wojsk Lądowych. 20-21.XI.2006.
2006, Pracownik socjalny w obliczu potrzeb wsparcia psychospołecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wąbrzeźno: Konferencja pracowników Socjalnych 23.X.2006.
2006,Wokół problematyki seksualności osób niepełnosprawnych. Koszalin: III Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. 6.X.2006
2006, Promocja zdrowia psychicznego- współczesne dylematy! Toruń, Konferencja Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
2006, Czy pomoc psychologiczna jest nam potrzebna w cukrzyce? Jeżeli tak to jaka? Toruń:X Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne. 28.29.IX.2006.
2006, Kultura arabska w strukturze kultur świata. Bydgoszcz: Dzień Kultury Arabskiej – 6.VI. 2006
2006, Czy pomoc psychologiczna jest nam potrzebna w seksuologii? I Ogólnopolskie warsztaty: Aspekty Psychiatryczne i psychologiczne w seksuologii. Pieczyska – Bydgoszcz: 12.V.2006.
2006, E-mail, który pomaga! VI Toruński Festiwal Nauki i Sztuki UMK; Toruń:23.V.2006.
2006, Czy Pomoc psychologiczna jest nam potrzebna, a jeżeli tak to, jaka i po co?, Dni Nauki UKW;
2005, Niepełnosprawni w dobie informacji elektronicznej: nauka, terapia, poradnictwo zawodowe, jak z nich umiejętnie korzystać? Konferencja organizowana w Urzędzie Marszałkowskim pt. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, – dokąd zmierzamy?” Toruń.
2005, Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie: przyjaźń, miłość i akceptacja. Koszalińska Biblioteka Publiczna: Finał konkursu na najciekawszy reportaż radiowy dot. Osób niepełnosprawnych w ramach III Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja;
2005, Pomoc psychologiczna Online w systemie pomocy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa: System Informacji dla osób niepełnosprawnych – konferencja w ramach „Krajowe Dni Informacyjne”.
2005, Pomoc psychologiczna ofiarom i sprawcom przemocy. Bydgoszcz: Konferencja szkoleniowa dla kuratorów sądowych: Jak zatrzymać przemoc?”;
2005, Pomoc psychologiczna Online studentom, Bydgoszcz: Dni Nauki Akademii Bydgoskiej;
2005, Rodzina w procesie wspomaganie rozwoju człowieka niepełnosprawnego. Gdańsk: Fundacja „Pomóż i Ty” w ramach konferencji” Głosy kobiet w debacie na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego”.
2004, Życie i funkcjonowanie seksualne osób niepełnosprawnych. Kołobrzeg: II Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja;
2004, Wspomaganie rozwoju dzieci – współczesne kierunki. Bydgoszcz: Konferencja- Przedszkola XXI wieku” Znaczenie wczesnej edukacji dla rozwoju dziecka – szanse i zagrożenia;
2004, Cyfrowa pomoc psychologiczna – diagnoza i pomoc psychologiczna za pomocą komputera i Internetu. Toruń: IV Toruński Festiwal Nauki i Sztuki UMK.
2003, Poczucie koherencji osób o orientacji homoseksualnej w świetle postaw społecznych. Kazimierz Dolny: Konferencja Naukowy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego;
2003, Internet i komputer w procesie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin. Bydgoszcz: Regionalna Konferencja z okazji obchodów zakończenia Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych;
2003, Pomoc psychologiczna ofiarom przemocy. Bydgoszcz: Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli;
2002, Młodzież niepełnosprawna w jednoczącej się Europie. Bydgoszcz: Konferencja Naukowo- szokelniowa: Miejsce i Rola Młodzieży w jednoczącej się Europie.
1998, Praktyczne elementy rewalidacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym. Bydgoszcz – Dom Pomocy Społecznej –Bożenkowo: szkolenie dla pracowników DPS ów;

C. ORGANIZACJA I UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

- ORGANIZACJA KONFERENCJI

2008, Przewodniczący komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Seminarium „ Media – komunikacja: zdrowie i psychologia” – Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Instytut Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
2007, Przewodniczący komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Seminarium „ Media – komunikacja: zdrowie i psychologia” – szanse I zagrożenia. Instytut Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
2006, Przewodniczący komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Seminarium „ Media – komunikacja: zdrowie i psychologia”, Instytut Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
2006, Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ Model doskonalenia zawodowego psychologów” Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy;
2006, Główny organizator imprezy kulturalno-naukowej pt. Dzień Kultury Arabskiej UKW w Bydgoszczy.
2004, Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek niepełnosprawny – rodzina i praca”, Instytut Psychologii - Akademia Bydgoska;
2002, Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek niepełnosprawny – sprawność w niepełnosprawności”, Instytut Psychologii - Akademia Bydgoska;
1998, Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek niepełnosprawny – zagrożenia i szanse rozwoju”, Instytut Psychologii – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy;

WAŻNIEJSZE KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

1. 2014, Stockholm Criminology Symposium. Wystąpienie z wykładem nt. The risk of cyberbullyingu among the Polish youth. June 9-11.2014.
2. 2014, XXXVII CICA International Conference on Conflict and Aggression, Zielona Góra, 22-25 June 2014. Wystąpienie nt. The risk of cyberbullyingu among youth in schools TABBY Project in Poland
3. 2012, VI Międzynarodowa konferencja naukowo- szkoleniowa Wyzwania współczesnej medycyny. Białystok, UM, 24-26.05.2012. Wystąpienie z wykładem nt. Wypalenie zawodowe wśród pracowników służby zdrowia- wywzania dla profilaktyki i pokocy psychologicznej.
4. 2011, Zagraniczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE (PO)ROZUMIENIA, St. Marienthal, Ostritz (Niemcy) 19-20 września 2011r. Wystąpienie „ Oblicza cyperprzemocy wśród młodzieży”.
5. 2011, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Białystok, 10-13.03.2011. Wystąpienie „Eutanazja – kontekst psychologiczny. „
6. 2010, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: The always-on-generation: risks and benefits of new technologies. Florence, 21-22 October. Wystąpienie „Positive and negative aspects of Internet use in the life of the Polish youth”.
7. 2009, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Electronic aggression among youth- the new manifestation of old phenomenon. Łódź, 22-23 April 2009. Wystąpienie “ Prospects for the use of psychological assistance to youth counseling”.
8. 2008, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Komunikacja jako wartość, Wartość w komunikacji”, Niemiec – ST. Mareinthal 01-03.09.2008. Wystąpienie „ Osobowościowe uwarunkowania dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu”.
9. 2008, VII Miedzynarodowa konferencja nt.” Współczesne kształcenie na odległość w teorii I praktyce” Toruń 19-20 maja 2008 r. Wystąpienie z wykładem nt. „ Komputer I Internet w życiu studentów”
10. 2007, Komunikacja społeczna w świecie realnym i wirtualnym. Konferencja międzynarodowa: Duszniki Zdrój:25-27.IX.2007. Wystąpienie z wykładem: Psychospołeczne właściwości komunikowania się w sieci.

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY DYDAKTYCZNE I ORGANIZACYJNEJ

I. Działalność dydaktyczna
1. Wykłady dla studentów Pedagogiki i Psychologii
o Psychoterapia i psychoterapia rodzin ;
o Pomoc Psychologiczna Onlinej;
o Psychoseksuologia ;
o Teorie psychologii klinicznej.
2. Seminaria naukowe (tematyka):
- Przemoc i cyberprzemoc w środowisku młodzieży;
- Seksualność i funkcjonowanie seksualne człowieka w zdrowiu i w chorobie ;
- Psychospołeczna i seksualna rehabilitacja osób niepełnosprawnych ;
- Psychologia Internetu.
3. Liczba promowanych magisteriów:
o Ponad 500 Magistrów psychologii ( specjalność kliniczna, wychowawcza i rehabilitacyjna) i pedagogiki (specjalność: rewalidacyjna, resocjalizacji, społeczna, specjalna, zdrowotna i logopedia).
4. Liczba promowanych prac licencjackich :
o Ponad 350 prac licencjackich z zakresu pedagogiki (specjalność: Pedagogika rewalidacyjna, Edukacja i Promocja Zdrowia, Edukacja komputerowa, pedagogiki pracy, pomoc socjalna).

II. Działalność organizacyjna i praktyczna
• Pełnomocnik Rektora UKW ds. Osób Niepełnosprawnych 2010-2012.
• Pełnomocnik Akademickiego Centrum Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii 2000-2012.
• Członek zespołu autorskiego do opracowania dokumentu wyznaczającego założenia polityki zdrowotnej
dla województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd Marszałkowski nr uchwały 22/362/11 z dnia 31 marca
2011.
• Członek Międzyuczelnianego Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych. UCHWAŁA Nr 41/ 697/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 czerwca 2011r.
• Członek Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz od 2007r.
• Członek Jurij Międzynarodowego Festiwalu Niezależnych Filmów, Białystok, 2009
• Członek Jurij V Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Koszalin, 2006-2010;
• Współorganizator akcji „ Dzieci z Gazzy” przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, 2009.
• Organizator portalu pomocy psychologicznej WWW.psycho-help.pl, 2009.
• Konsultant psychologii klinicznej w poradni Online : www.zdrowemiasto.pl
• Współautor serwer naukowo-usługowy www.psychologia.edu.pl
• Współzałożyciel i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego www.ptt-terapia.pl;
• Organizator i przewodniczący Sekcji Poradnictwa i Prezentacji Medialnych przy PTT;
• Członek Komisji Nauki i Współpracy z zagranicą UKW
• Członek Rady redakcyjnej redakcyjnej czasopisma NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – PFRON. Od 2012 r.
• Członek Rady Redakcyjnej „Przeglądu terapeutycznego” przy PTT; od 2006r.
• Członek Rady Redakcyjnej PROGRESS IN HEALTH SCIENCES. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Od 2011.
• Członek Rady Programowej Dni Nauki Akademii Bydgoskiej w roku 2005-2009.
• Senator Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2006-2008;
• Członek Rady Programowej Studium Pedagogicznego UKW w Bydgoszczy od 2004 r. - 2012r..


Dyżury

Środa od 16 do 17:00