dr hab. Liberska HannaPublikacje

Nowa fotografia

Monografie autorskie i współautorskie

 

Hanna Liberska
Tytuł: Perspektywy temporalne młodzieży : wybrane uwarunkowania
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004. – 217s.
Seria: Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254, nr 120
ISBN: 83-232-1389-5

Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział
Tytuł: Psychologia agresji : wybrane problemy
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – 207s.
ISBN: 978-83-01-18101-7

 

Monografie - redakcja i współredakcja
(w języku angielskim i w języku polskim):


Tytuł: Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems / ed. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016. - 274 s.
ISBN: 978-3-631-65688-4

 

Tytuł: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. - 170 s.
ISBN: 978-83-8018-127-4

 

Tytuł: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2016. - 225 s.
ISBN: 978-83-8085-122-1


Tytuł: Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing, 2014. - 224 s.
ISBN: 978-3-631-65687-7


Tytuł: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being / ed. by H. Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. - 186 s.
ISBN: 978-83-8018-010-9

 

Tytuł: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : effectiveness of functioning and life satisfaction : resources and limitations. t. 2 / red. + wprow. H. Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. - 239, [1] s. : il.
ISBN: 978-83-7096-894-6

Tytuł: Current psychosocial problems : in traditional and novel approaches / red. + wprow. H. Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. - 289 s.
ISBN: 978-83-7096-797-0

 

Tytuł: Relations in marriage and family : genesis, quality and development / red. + wprow. H. Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. - 213 s.
ISBN: 978-83-7096-830-4

 

Tytuł: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. H. Liberska (+ wprow)
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011. - 278 s. : il.
ISBN: 978-83-7641-538-3


Tytuł: Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2016. - 406 s.
ISBN: 978-83-8085-170-2

 

Tytuł: Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań / red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2015. - 325 s.
ISBN: 978-83-7930-720-3

Tytuł: Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 682 s.
ISBN: 978-83-01-18002-7
Liczba arkuszy: 34,1

 

Tytuł: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2014. - 400 s.
ISBN: 978-83-7930-299-4

Tytuł: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. nauk. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2012. - 433 s. : il.
ISBN: 978-83-7641-783-7

 

Tytuł: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. + wprow. H. Liberska, A. Malina
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011. - 223 s. : il.
ISBN: 978-83-7641-527-7

 

Tytuł: Tożsamość a współczesność : nowe tendencje i zagrożenia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Hanna Liberska
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2007. - 205 s.
Seria: Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254, nr 135
ISBN: 83-232-1695-9

 

Tytuł: Małżeństwo : męskość-kobiecość, miłość, konflikt / red. nauk. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001. - 188 s.
ISBN: 83-7112-194-6

 

Książka pokonferencyjna: Conflict and aggression: developmental and social conditions. XXXVII CICA Conference (22-25 czerwca 2014, Zielona Góra) / ed. C. Pagani, M. Farnicka, H. Liberska, J. Martin Ramirez
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2014. - 139 s.

ISBN: 978-83-7930-394-6


ARTYKUŁY W CZASOPISMACH POLSKICH

 

60.

M.Farnicka, H.Liberska (2017). Między poczuciem akceptacji, wsparcia a wykluczeniem - uwarunkowania różnych dróg adaptacji dzieci do szkoły. 
Studia Edukacyjne, 43,  99-112

ISSN 1233-6688


59.

Autorzy: Elisa Delvecchio, Adriana Lis, Hanna Liberska, Jian-Bin Li: 

Tytuł: The level of self-esteem among Polish adolescents in a cross-cultural contextin a cross-cultural context

Polskie Forum Psychologiczne - 2017, vol. XXII, nr 2, s. 189-204

DOI: 10.14656/PFP20170201

 

58. Autorzy: Hanna Liberska, Monika Deja, Martyna Janicka, Katarzyna Dąbek
Tytuł: Emotional state of "young" fathers
Źródło: Current Issues in Personality Psychology - 2016, Vol. 4, no 4, pp. 1-11

p-ISSN: 2353-4192 e-ISSN: 2353-561X


2. Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Tytuł: Health behaviours and body image of girls in the second phase of adolescence
Źródło: Health Psychology Report - 2016, Vol. 4, no 4, pp. 1-7
p-ISSN: 2353-4184 e-ISSN: 2353-5571

 

3. Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Jari Erik Nurmi
Tytuł: Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej - ujęcie rozwojowe
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2016, T. 21, nr 1, s. 21-32
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-387

4. Autorzy: Hanna Liberska, Karolina Głogowska, Monika Deja
Tytuł: Przywiązanie do rodziców i rówieśników jako predyktor samooceny w okresie adolescencji
Źródło: Czasopismo Psychologiczne - 2016, T. 22, nr 2, s. 219-227
p-ISSN: 1425-646

 

5. Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Uwarunkowania zmian rozwojowych w wybranych modelach rodziny
Źródło: Psychologiczne Zeszyty Naukowe. Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego - 2016, nr 1, s. 47-57
p-ISSN: 2451-1420

 

6. Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wybrane podmiotowe i kontekstualne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie późnej dorosłości. Badania porównawcze
Źródło: Rocznik Andragogiczny - 2016, Vol. 23, s. 24-36
p-ISSN: 1429-186X

7.
Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2015, T. 20, nr 4, s. 25-44
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

8.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Kwestionariusz Życia Szkolnego
Źródło: Psychologia w Szkole - 2015, nr 2 (48), s. 14-18
p-ISSN: 1731-836X

9.
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Hanna Liberska, Paweł Izdebski
Tytuł: The Quality of Relationships Inventory - polska adaptacja
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2015, T. 20, nr 1, s. 91-105
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

10.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w sytuacji szkolnej
Źródło: Problemy Wczesnej Edukacji - 2015, R. 11, nr 4 (31), s. 77-91
p-ISSN: 1734-1582

11.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Aktywność edukacyjna kobiet bezrobotnych : wybrane uwarunkowania
Źródło: Rocznik Andragogiczny - 2014, Vol. 21, s. 215-226
p-ISSN: 1429-186X e-ISSN: 2391-7571

12.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Cierpkie owoce reformy edukacji - perspektywa psychologiczna
Źródło: Kultura i edukacja - 2014, nr 1 (101), s. 36-50
p-ISSN: 1230-266X

13.
Autorzy: Vera Kosikova, Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Formative function of assessment in a psycho-didactical context
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2014, T. 19, nr 1, s. 7-16
p-ISSN: 1642-1043

14.
Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Manifestations of Aggression and Perception of Parental Attitudes - Comparative Studies. Changes over Time (New Version)
Źródło: Kultura i edukacja - 2014, nr 5 (105), s. 128-147
p-ISSN: 1230-266X

15.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Przejawy agresywności współczesnej młodzieży i ich uwarunkowania rodzinne
Źródło: Rocznik Lubuski - 2014, T. 40, cz. 1, s. 43-57
p-ISSN: 0485-3083

16.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się - analiza wybranych czynników
Źródło: Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja - 2014, nr 67 (3), s. 66-75
p-ISSN: 1505-8808

17.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Vera Kosikova
Tytuł: Model badań gotowości do agresywności w okresie dorastania
Źródło: Czasopismo Psychologiczne - 2013, T. 19, nr 2, s. 355-360
p-ISSN: 1425-6460

18.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Poczucie sensu życia młodzieży a jej koncepcje przyszłości osobistej
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2013, T. 18, nr 3, s. 303-318
p-ISSN: 1642-1043

19.
Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Tytuł: Postawy rodzicielskie rodziców dzieci otyłych i z nadwagą
Źródło: Journal of Health Sciences - 2013, Vol. 3, no 13, s. 419-432
p-ISSN: 1429-9623

20.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Trudne jest życie bez wsparcia
Źródło: Psychologia w Szkole - 2013, nr 5 (41), s. 84-90
p-ISSN: 1731-836X

21.
Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary - prezentacja modelu badań
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2013, T. 18, nr 2, s. 245-255

22.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym
Źródło: Czasopismo Psychologiczne - 2013, t. 19, nr 1, s. 87-94
p-ISSN: 1425-6460

23.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Wizja własnego życia i rytuały rodzinne wskazane jako życiowe źródła wsparcia
Źródło: Rocznik Lubuski - 2013, T. 39, cz. 2, s. 215-225
p-ISSN: 0485-3083

24.
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Modele funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2012, t. 17, nr 1, s. 79-90
p-ISSN: 1642-1043

25.
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Przychodzi uczeń do pierwszej klasy...
Źródło: Psychologia w Szkole - 2013, nr 4 (36), s. 108-118
p-ISSN: 1731-836X

26.
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom?
Źródło: Psychologia w Szkole - 2011, nr 4 (32), s. 97-106
p-ISSN: 1731-836X

27.
Autorzy: Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz
Tytuł: Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2011, T. 16, nr 1, 25-39
p-ISSN: 1895-6297

28.
Rok: 2008
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Changes in the adolescents' orientations towards the future and factors threatening them against systemic transformation
Źródło: Polish Psychological Bulletin - 2008, Vol. 39, iss. 3, s. 138-148
p-ISSN: 1641-7844

29.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wprowadzenie: późna dorosłość - okres beznadziei czy niewykorzystanego potencjału?
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2008, T. 13, nr 2, s. 77-81
p-ISSN: 1642-1043

30.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Perspektywy temporalne młodzieży niedostosowanej społecznie
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2007, nr 2, s. 35-49
p-ISSN: 1895-6297

31.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Poszukiwanie sensu życia przez młodzież
Źródło: Edukacja Humanistyczna - 2007, nr 2, s. 77-87

32.
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych młodzieży
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 2007, T. 18, s.187-200
p-ISSN: 0867-2059

33.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Orientacja przyszłościowa młodzieży a jej środowisko rodzinne
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 2006, t. 17, s. 65-82
p-ISSN: 0867-2059

34.
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Pełnienie ról małżeńskich a proces rozwoju dorosłych
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2006, T. 11, nr 4, s. 25-35
p-ISSN: 1895-6297

35.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Pomysł na siebie i swoje życie : scenariusz zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej
Źródło: Psychologia w Szkole - 2006, nr 2, s. 143-145
p-ISSN: 1731-836X

36.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Tożsamość a orientacja przyszłościowa w adolescencji
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2006, nr 4, s. 65-79
p-ISSN: 1895-6297

37.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wybrane aspekty rozwoju społecznego człowieka w ciągu życia - wprowadzenie
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2006, T. 11, nr 4, s. 7 - 11
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

38.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wychowanie w rodzinie do życia
Źródło: Psychologia w Szkole - 2006, nr 2, s. 95-100
p-ISSN: 1731-836X

39.
Rok: 2004
Autorzy: Hanna Liberska, Barbara Harwas-Napierała
Tytuł: Dane o Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu (rys historyczny)
Źródło: Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP - 2004, nr 1, s. 40-47

40.
Rok: 2004
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Tożsamość młodzieży a jej środowisko rodzinne
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2004, T. 9, nr 2, s. 65-77
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

41.
Rok: 2003
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Niektóre społeczne uwarunkowania agresji u młodzieży
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2003, T. 8, nr 2-3, s. 97- 107
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

42.
Rok: 2002
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Kształtowanie się tożsamości a konstruowanie planów życiowych przez dorastających
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2002, T. 7, nr 3, s. 50-62
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

43.
Rok: 2002
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rola identyfikacji z rodzicami dla rozwoju dziecka w okresie dojrzewania
Źródło: Małżeństwo i Rodzina - 2002, nr 1, s. 48-53
p-ISSN: 1643-7489
Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000

44.
Rok: 2001
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Młodzież w zmieniającej się rzeczywistości. Wybrane aspekty orientacji życiowej i poczucie kontroli
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2001, T. 6, nr 3-4, s. 271-289
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

45.
Rok: 2001
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Oczekiwania dotyczące własnej osoby i przyszłego partnera małżeńskiego w późnej adolescencji
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 2001, t. 13, s. 185-196
p-ISSN: 0867-2059

46.
Rok: 2001
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Ograniczenia edukacji seksualnej w percepcji młodzieży. Psychologia Rozwojowa
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2001, T. 6, nr 3-4, s. 431-443
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

47.
Rok: 2000
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Zmiany orientacji życiowej młodzieży w kontekście uwarunkowań rodzinnych
Źródło: Forum Psychologiczne - 2000, T. 5, nr 2, s. 172-185

48.
Rok: 1998
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży wychowywanej w rodzinach pełnych i niepełnych
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 1998, t. 10, s. 231-246
p-ISSN: 0867-2059

49.
Rok: 1997
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rola rodziny i rówieśników w zachowaniu się młodzieży w sytuacjach trudnych
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 1997, T. 9, s. 193-205
p-ISSN: 0867-2059

50.
Rok: 1996
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Ujmowanie perspektywy czasowej własnego życia przez dorastających
Źródło: Człowiek i Społeczeństwo - 1996, t. 14, s. 39-46
p-ISSN: 0239-3271

51.
Rok: 1995
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Plany życiowe młodzieży w kontekście wybranych uwarunkowań rodzinnych
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 1995, t. 7, s. 197-208
p-ISSN: 0867-2059

52.
Rok: 1994
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Efektywność strategii rozwiązywania problemów intelektualnych - rozwój w okresie dorastania
Źródło: Człowiek i Społeczeństwo - 1994, T. 11, s. 167-182
p-ISSN: 0239-3272

53.
Rok: 1994
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rozwój efektywności intelektualnej młodzieży i jego uwarunkowania
Źródło: Psychologia Wychowawcza - 1994, nr 3, s. 193-208
p-ISSN: 0033-2860

54.
Rok: 1993
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Perspektywy czasowe młodzieży w Polsce
Źródło: Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej - 1993, T. 1, nr 1, s. 39-59
p-ISSN: 1231-2835

55.
Rok: 1987
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Zmiany w hierarchiach potrzeb i celów zyciowych młodzieży
Źródło: Psychologia Wychowawcza - 1987, nr 4, s. 431-440
p-ISSN: 0033-2860

56.
Rok: 1984
Autorzy: Hanna Liberska, Lech Paryzek
Tytuł: Wyznaczanie tendencji podstawowej ze struktury potrzeb
Źródło: Przegląd Psychologiczny - 1984, T. 27, nr 2, s. 457-472
p-ISSN: 0048-5675

57.
Rok: 1982
Autorzy: Hanna Liberska, Lech Paryzek
Tytuł: Wpływ metody badawczej na rezultaty badań
Źródło: Przegląd Psychologiczny - 1982, T. 25, nr 1-4, s. 103-113
p-ISSN: 0048-5675

Artykuły w czasopismach zagranicznych
1.
Rok: 2017
Autorzy: Elisa Delvecchio, Jian-Bin Li, Hanna Liberska, Adriana Lis, Claudia Mazzeschi
Tytuł: The Polish Spence Children's Anxiety Scale : Preliminary Evidence on Validity and Cross-Cultural Comparison
Źródło: Journal of Child and Family Studies - 2017, 26, 6, 1554 - 1564 (pp. 1-11)
p-ISSN: 1062-1024 e-ISSN: 1573-2843
Impact Factor ISI: 1.802

2.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Relations between identity and temporal orientation in adolescence
Źródło: Science and Education - 2016, Vol. 146, no 5, pp. 30-38
p-ISSN: 2311-8466

3.
Rok: 2015
Autorzy: Vera Kosikova, Hanna Liberska
Tytuł: Case study analysis of integrated pupils in czech schools
Źródło: Acta Medicinae Sociologica - 2015, Vol. 6, pp. 18-28
p-ISSN: 2062-0284

4.
Rok: 2015
Autorzy: Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz, Eliza Wielgomas
Tytuł: Goals and life plans adolescents studing in integration classes in Poland
Źródło: International Journal of Child and Adolescent Health - 2015, Vol. 8, no 2, pp. 151-160
p-ISSN: 1939-5930

5.
Rok: 2015
Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Student's attitudes to the ''others'' and their sense of wellbeing - Polish sample
Źródło: Acta Medicinae Sociologica - 2015, Vol. 6, pp. 5-16
p-ISSN: 2062-0284

6.
Rok: 2015
Autorzy: Mariâ Alekseevna Abramova, Valerij Vasil'evič Krasheninnikov, Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Translâciâ kul'tury i/ili razvitie v deâtel'nosti : germano-rossijskaâ i anglo-saksonskaâ modeli obrazovaniâ
Źródło: Filosofiâ Obrazovaniâ - 2015, No 2, pp. 37-45
p-ISSN: 1811-0916

7.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Processes which support the creation of an environment conducive to learning
Źródło: Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin - 2014, nr 4, s. 7-16
e-ISSN: 2226-3365

8.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Psihičeskoe zdrov'e ženščin, vovlečennyh v process nepreryvnogo obrazovaniâ : The sense of well-being of women involved in lifelong education
Źródło: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta : Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin - 2014, nr 1 (17), s. 175-183
p-ISSN: 2226-3365


9.
Rok: 2013
Autorzy: Małgorzata A. Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: The Relationship Between Attribution and the Level of Aproval of Aggressive Behaviours - The Polish Study
Źródło: Psychology Research - 2013, t. 3, nr 12, s. 687-693
p-ISSN: 2159-5542 e-ISSN: 2159-5550


E. M. Makuch, Klaudia Boniecka, B. Aygor, Hanna Liberska, A. Akar
Tytuł: Analysis of Perception of Own Body and Attitudes Towards Organ Donation Within Polish and Turkish Society
Źródło: Journal of Heart and Lung Transplantation - 2015, Vol. 34, iss. 4, Suppl., pp. 316
p-ISSN: 1053-2498


Rozdziały w monografiach anglojęzycznych

39.

M. Farnicka, Hanna Liberska, M. A. Abramova
Tytuł: Situaciâ neopredelennosti v sisteme obrazovaniâ
W: Kul'tura, nauka, obrazovanie : problemy i perspektivy : materialy VI meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (g. Nižnevartovsk, 13-15 fevralâ 2017 goda). Č. 1 / red. A. V. Koričko.
Adres wydawniczy: Nižnevartovsk : Izdatel'stvo Nižnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017
Strony: 17-19
ISBN: 978-5-00047-379-5


1.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka, Tumendemberel Purev
Tytuł: Assuming the Roles of Aggressor and Victim by Lower Secondary School Youth. Research Report
W: Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems / ed. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016
Strony: 67-79
ISBN: 978-3-631-65688-4


2. 

Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Attitudes Towards Transplantation - Is It Possible to Change them?
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 99-108
ISBN: 978-83-8085-122-1

3.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska, Dariusz Freudenreich
Tytuł: Beliefs about Transplantation in Polish Families
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 148-163
ISBN: 978-83-8085-122-1

4.
Rok: 2016
Autorzy: Martyna Bucholc, Hanna Liberska
Tytuł: Emotional intelligence and communication competence of teachers as well as emotional intelligence and attachment of a student to the teacher as the conditionings of school success
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 129-140
ISBN: 978-83-8018-127-4


5. 

Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Tytuł: Introduction: Biopsychosocial Approach to Transplantation
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 9-15
ISBN: 978-83-8085-122-1
Liczba arkuszy: 0,3

6.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Manifestations of Aggression in Prisoners and their Selected Determinants
W: Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems / ed. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016
Strony: 223-235
ISBN: 978-3-631-65688-4

7.
Rok: 2016
Autorzy: Natalia Pilarska, Hanna Liberska
Tytuł: Membership of religious communities and its consequences for young people development - presentation of model relations
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 117-128
ISBN: 978-83-8018-127-4

8.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska, Joanna Jankowiak
Tytuł: Psychological gender, the perfect politician stereotype and assessment of a female presidential candidate
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 141-156
ISBN: 978-83-8018-127-4

9.
Rok: 2016
Autorzy: Klaudia Boniecka, Ewa Makuch, Everen Ozcinar, Hanna Liberska, Ruchan Akar
Tytuł: Quality of Life and Acceptance of Illness among Patients with Ventricular Assist Device Implementation and after Heart Transplantation
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 87-98
ISBN: 978-83-8085-122-1

10.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka, Premysl Fryda, Milos Adamec, Daniel Wettstein, Daniel Kuba, Ziga Sedej, Ruchan Akar, Ewa Makuch
Tytuł: Report. Contemporary Challenges in Organ Donation and Transplantation in the V4 Countries, Slovenia and Turkey
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 19-67
ISBN: 978-83-8085-122-1
Liczba arkuszy: 2,6

11.
Rok: 2016
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Hanna Liberska
Tytuł: Significance of gender differences in the functioning of partners in a relationship
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 13-26
ISBN: 978-83-8018-127-4

12.
Rok: 2016
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Stages and Paths of Aggression Development - Knowledge that Awaits being Uncovered
W: Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems / ed. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016
Strony: 19-32
ISBN: 978-3-631-65688-4

13.
Rok: 2016
Autorzy: Elżbieta Kamińska, Hanna Liberska
Tytuł: Values of mothers serving prison sentences with their child
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 53-64
ISBN: 978-83-8018-127-4

14.
Rok: 2015
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Intrapsychic and social conditionings of feeling excluded in a school environment
W: Development of Teacher Calling in Higher Education / ed. Gabriella Pusztai, Ágnes Engler, Ibolya Revák Markóczi.
Adres wydawniczy: Nagyvárad - Budapest : Partium Press Personal Problems Solution ÚJ Mandátum, 2015
Strony: 115-125
ISBN: 978-963-1233-99-5

15.
Rok: 2014
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: A Child of Many Worlds: A New Meaning of Acculturation
W: Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. H. Liberska, M. Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing, 2014
Strony: 213- 223
ISBN: 978-3-631-65687-7
Liczba arkuszy: 0,5

16.
Rok: 2014
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Vera Kosikova, Vladimira Lovasova, Dariusz Freudenreich
Tytuł: A New Tool in the Fight against Social Exclusion: The Questionnaire of School Life (QSL)
W: Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. H. Liberska, M. Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing, 2014
Strony: 177-191
ISBN: 978-3-631-65687-7

17.
Rok: 2014
Autorzy: Ludwika Wojciechowska, Hanna Sokolnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Activity undertaken by persons in late adulthood and their psychological well-being
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Strony: 87-103
ISBN: 978-83-8018-010-9
Uwagi: The article was facilitated by the BST grant financed by the Faculty of Psychology, Warsaw University.
Liczba arkuszy: 1

18.
Rok: 2014
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Hanna Liberska
Tytuł: Chosen aspects of partner involvements and the quality of an intimate relationship
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Strony: 21-42
ISBN: 978-83-8018-010-9

19.
Rok: 2014
Autorzy: Klaudia Boniecka, Hanna Liberska, Ludwika Wojciechowska
Tytuł: Emotional control and family life satisfaction of obese and overweight people
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Strony: 61-72
ISBN: 978-83-8018-010-9

20.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska, Tumendemberel Purev, Klaudia Boniecka, Marzanna Farnicka
Tytuł: Experience of aggression and taking up the roles of aggressor and victim by Mongolian youth
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Strony: 171-185
ISBN: 978-83-8018-010-9

21.
Rok: 2014
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Factors conducive to child and adult development in education system : sources of wellbeing
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Strony: 11-20
ISBN: 978-83-8018-010-9

22.
Rok: 2014
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Family rituals among middle school and university students - psychologist's perspective
W: Ètnosocial'nye processy v Si'biri. Vypusk 10 / ed. Yu. V. Popkov.
Adres wydawniczy: Novosibirsk : IFPR CO RAN, 2014
Strony: 180-187

23.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz, Eliza Wielgomas
Tytuł: Goals and Life Plans of Adolescents
W: Adolescence : Places and Spaces / ed. M. Taylor, J. A. Pooley, J. Merrick.
Adres wydawniczy: Hauppauge : New York : Nova Science Publishers, 2014
Seria: Pediatrics, Child and Adolescent Health
Strony: 2-11
ISBN: 978-1-63117-847-4
Liczba arkuszy: 0,5

24.
Rok: 2014
Autorzy: V. Kosikova, Hanna Liberska
Tytuł: The Problem of Minorities as a Subject of Intercultural Psychology
W: Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. H. Liberska, M. Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing, 2014
Strony: 27-45
ISBN: 978-3-631-65687-7
Liczba arkuszy: 0,8

25.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: The wellbeing of Children: Its Source and How It is Affected by a Sense of Exclusion and Acculturation
W: Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. H. Liberska, M. Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing, 2014
Strony: 15-25
ISBN: 978-3-631-65687-7

26.
Rok: 2012
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Hanna Liberska, Alicja Malina
Tytuł: Attachment of Young Adults Against Satisfaction of the Developmental Tasks Realisation
W: Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches : Effectiveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations. 2 / red. H Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
Strony: 203-222
ISBN: 978-83-7096-894-6
Liczba arkuszy: 0,5

27.
Rok: 2012
Autorzy: Hanna Liberska, Katarzyna Łukowska
Tytuł: Coaching as an Efficient Method in Developing Emotional Intelligence
W: Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches. vol. 2 / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
Strony: 223-239
ISBN: 978-83-7096-894-6
Liczba arkuszy: 0,5

28.
Rok: 2012
Autorzy: Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz
Tytuł: The Significance of Dependency for the Functioning of a Human in Close Interpersonal Relations
W: Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches : effectiveness of functioning and life satisfaction resources and limitations. 2 / ed. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
Strony: 187-202
ISBN: 978-83-7096-894-6

29.
Rok: 2012
Autorzy: Klaudia Boniecka, Hanna Liberska
Tytuł: Vitality in late adulthood and its connection with the level of life satisfaction
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : effectiveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations. vol. 2 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
Strony: 165-185
ISBN: 978-83-7096-894-6

30.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz
Tytuł: Attachment and partnership in a close relationship
W: Relations in marriage and family : genesis, quality and development / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 31-50
ISBN: 978-83-7096-830-4

31.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Development in the family
W: Relations in marriage and family : genesis, quality and development / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 13-30
ISBN: 978-83-7096-830-4
Liczba arkuszy: 1

32.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Alicja Malina
Tytuł: Developmental tasks of early adulthood in the light of psychology human development
Tytuł w wersji pol.: Zadania rozwojowe wczesnej dorosłości w świetle wybranych teorii psychologii rozwoju człowieka
W: Current psychosocial problems : [in traditional and novel approaches] / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 39-57
ISBN: 978-83-7096-797-0

33.
Rok: 2011
Autorzy: Dariusz Freudenreich, Hanna Liberska, Jolanta Miluska
Tytuł: Man's engagement in family life - changes and contexts
W: Relations in marriage and family : genesis, quality and development / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 153-174
ISBN: 978-83-7096-830-4

34.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Katarzyna Łukowska
Tytuł: Mental well-being - models and determinants
Tytuł w wersji pol.: Dobrostan psychiczny - modele i uwarunkowania
W: Current psychosocial problems : in traditional and novel approaches / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 19-38
ISBN: 978-83-7096-797-0

35.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Dariusz Freudenreich
Tytuł: Modern father participation in child's development and not only that
Tytuł w wersji pol.: Udział współczesnego ojca w rozwoju dziecka i nie tylko
W: Current psychosocial problems : in traditional and novel approaches / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 79-99
ISBN: 978-83-7096-797-0

36.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz
Tytuł: Quality of close relationships from the viewpoint of attachment theory
Tytuł w wersji pol.: Jakość bliskiego związku z perspektywy teorii przywiązania
W: Current psychosocial problems : in traditional and novel approaches / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 59-78
ISBN: 978-83-7096-797-0

37.
Rok: 2002
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Life perspectives of adolescents in the context of social and economic changes in Poland
W: Adolescents' future-orientation : theory and research / ed. Janusz Trempała, Lars-Erik Malmberg.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002
Seria: Europäische Hochschulschriften : Reihe ; 6. Psychologie ; 691
Strony: 51-65
ISBN: 3-631-39199-4

38.
Rok: 1999
Autorzy: Jari-Erik Nurmi, Aurora Liiceanu, Hanna Liberska
Tytuł: Future-Oriented Interests
W: The adolescent experience : European and American adolescents in the 1990s / ed. by Francoise D Alsaker, August Flammer.
Adres wydawniczy: Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, 1999
Strony: 85-98
ISBN: 0-8058-2552-5

HASŁO W ENCYKLOPEDII:
Rok: 2016
Autorzy: Małgorzata A. Farnicka, Hanna Liberska, Iwona Grzegorzewska
Tytuł: Eastern European Immigrants
W: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, 4 Volume Set / ed. by Constance L. Shehan.
Adres wydawniczy: Chichester : Wiley-Blackwell, 2016
Strony: 607-610
ISBN: 978-0-470-65845-1


Rozdziały w monografiach polskojęzycznych:

1.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rozwój indywidualny i rozwój rodziny w kontekście przemian społeczno-kulturowych
W: Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2016
Strony: 16-24
ISBN: 978-83-8085-170-2

2.
Rok: 2015
Autorzy: Hanna Liberska, Monika Kornaś
Tytuł: Transmisja obrazu funkcjonowania rodziny i tożsamości między pokoleniem rodziców a pokoleniem ich dziecka w okresie wczesnej dorosłości
W: Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz..
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2015
Strony: 111-120
ISBN: 978-83-7930-720-3

3.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Modele funkcjonowania rodziny : style wychowania
W: Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Strony: 115-139
ISBN: 978-83-01-18002-7
Liczba arkuszy: 1,2

4.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie
W: Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Strony: 221-240
ISBN: 978-83-01-18002-7
Liczba arkuszy: 1,0

5.
Rok: 2014
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Transmisja międzypokoleniowa - procesy zachodzące na styku pokoleń
W: Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Strony: 185-202
ISBN: 978-83-01-18002-7

6.
Rok: 2014
Autorzy: Klaudia Boniecka, Hanna Liberska
Tytuł: Wybrane aspekty funkcjonowania osób otyłych i z nadwagą w rodzinie w świetle badań własnych
W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2014
Strony: 114-124
ISBN: 978-83-7930-299-4

7.
Rok: 2013
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska, Dariusz Freudenreich
Tytuł: Percepcja postaw rodzicielskich matek i ojców a zachowania agresywne dorastających córek i synów
W: Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2013
Strony: 78-98
ISBN: 978-83-7641-831-5
Liczba arkuszy: 1,0

8.
Rok: 2012
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Paweł Izdebski, Hanna Liberska
Tytuł: Inwentarz Jakości Związku do oceny relacji diadycznych partnerów
W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2012
Strony: 385-409
ISBN: 978-83-7641-783-7

9.
Rok: 2012
Autorzy: Klaudia Boniecka, Hanna Liberska
Tytuł: Zadowolenie z pracy i satysfakcja z życia u doroslych w kontekście przemian na rynku pracy
W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2012
Strony: 101-125
ISBN: 978-83-7641-783-7

10.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Marta Khymko
Tytuł: Dominujące wartości i konflikty wewnętrzne rodziców dzieci autystycznych
W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011
Strony: 75-196
ISBN: 978-83-7641-538-3
Liczba arkuszy: 1

11.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011
Strony: 41-66
ISBN: 978-83-7641-538-3
Liczba arkuszy: 1

12.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Alicja Malina
Tytuł: Przywiązanie partnerów a ich kompetencje społeczne
W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu / red. L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
Strony: 15-30
ISBN: 978-83-7525-566-9

13.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Magdalena Rzepa
Tytuł: Rozwój indywidualny rodziców w systemie rodziny z dzieckiem z zespołem Downa
W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011
Strony: 197-216
ISBN: 978-83-7641-538-3
Liczba arkuszy: 1

14.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Teorie rozwoju psychicznego
W: Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. J. Trempała.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Strony: 71-126
ISBN: 978-83-01-16394-5
Liczba arkuszy: 3

15.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Alicja Malina
Tytuł: Wybrane osobowościowe determinanty wartościowania zadań związanych z małżeństwem i rodziną we wczesnej dorosłości
W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. H. Liberska, A. Malina.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011
Strony: 97-119
ISBN: 978-83-7641-527-7

16.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz
Tytuł: Znaczenie przywiązania dla funkcjonowania młodych dorosłych w związkach intymnych
W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. H. Liberska, A. Malina.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011
Strony: 69-86
ISBN: 978-83-7641-527-7

17.
Rok: 2010
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rodzina jako kontekst rozwoju
W: Budowanie systemu wsparcia dla rodziny : możliwości i ograniczenia : zbiór rozpraw / pod red. Marzeny Sobczak-Michałowskiej i Alicji Kozubskiej.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2010
Strony: 26-38
ISBN: 978-83-61036-61-6

18.
Rok: 2009
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Kształtowanie się poglądów politycznych młodzieży: perspektywa rozwojowa
W: Polityka i politycy. Diagnozy - oceny - doświadczenia / red. Jolanta Miluska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2009
Strony: 471-488

19.
Rok: 2009
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Orientacja przyszłościowa młodzieży w dobie transformacji kulturowych
W: Globalizacja a jednostka / red. Aleksandra Błachnio.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009
Strony: 15-42
ISBN: 978-83-7096-684-3
Liczba arkuszy: 1,0

20.
Rok: 2008
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Realizacja zadań rozwojowych a poczucie dobrostanu w średniej dorosłości
W: Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T. 2 / red. Elżbieta Rydz, Dagmara Musiał.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008
Strony: 249-262

21.
Rok: 2008
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Tożsamość młodzieży i jej orientacja temporalna - ogólny model rozwoju
W: Oblicza tożsamości : perspektywa interdyscyplinarna / pod red. Barbary Zimoń-Dubowik i Małgorzaty Gamian-Wilk.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008
Strony: 47-61
ISBN: 978-83-89518-74-3

22.
Rok: 2007
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Kształtowanie się tożsamości a styl wychowania w rodzinie
W: Tożsamość a współczesność : nowe tendencje i zagrożenia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2007
Seria: Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 135
Strony: 53-74
ISBN: 83-232-1695-9

23.
Rok: 2007
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Specyfika kształtowania się tożsamości współczesnej młodzieży
W: Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T. 1 / red. Elżbieta Rydz, Dagmara Musiał.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2007
Strony: 143-158
ISBN: 978-83-7306-342-6

24.
Rok: 2007
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Współczesny obraz moratorium
W: Tożsamość a współczesność : nowe tendencje i zagrożenia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2007
Seria: Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 135
Strony: 25-52
ISBN: 83-232-1695-9

25.
Rok: 2001
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Oczekiwania dotyczące własnej osoby i przyszłego partnera małżeńskiego w przededniu dorosłości
W: Małżeństwo : męskość-kobiecość, miłość, konflikt / red. nauk. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001
Strony: 97-117
ISBN: 83-7112-194-6

26.
Rok: 2001
Autorzy: Maria Beisert, Hanna Liberska
Tytuł: Od konfliktu do rozwodu
W: Małżeństwo : męskość-kobiecość, miłość, konflikt / red. nauk. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001
Strony: 171-188
ISBN: 83-7112-194-6

27.
Rok: 2001
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Wybrane psychologiczno-społeczne mechanizmy funkcjonowania małżeństwa
W: Małżeństwo : męskość-kobiecość, miłość, konflikt / red. nauk. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001
Strony: 13-46
ISBN: 83-7112-194-6


Publikacje metodyczne, streszczenia, recenzje
Zapytanie: ( VP AND LIBERSKA HANNA )
Liczba odnalezionych rekordów: 6

1.

Rok: 2017

H.Liberska: Sprawozdanie z Sprawozdanie z II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents (II Międzynarodowy Kongres Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży), 17-19 listopada 2016, Barcelona, Hiszpania

Polskie Forum Psychologiczne, 2017, vol. XXII, nr 2, s, 339-341.


2.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji pod hasłem Contemporary Challenges of Organ Transplantation and Donation in V4, Slovenia and Turkey (10-12 grudnia 2015, Bydgoszcz)
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2016, T. 21, nr 1, s. 145-148
p-ISSN: 1642-1043 e-ISSN: 2449-6871

3.
Rok: 2016
Autorzy: Anna Paszkowska-Rogacz, Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego (7-10 lipca 2015, Mediolan)
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2016, T. 21, nr 2, s. 309-311
p-ISSN: 1642-1043

4.
Rok: 2014
Autorzy: Małgorzata A. Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji Developmental and social conditions of conflict and aggression. XXXVII CICA Conference (22-25 czerwca 2014, Zielona Góra)
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2014, T. 19, nr 2, s.275-277
p-ISSN: 1642-1043

5.
Rok: 2002
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z seminarium naukowego nt. "Kompetencje psychologa w oświacie" (Bydgoszcz, 7-8 grudnia 2002 roku)
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2002, nr 1, s. 89-93
p-ISSN: 1642-1043

6.
Rok: 1991
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z XI Światowego Zjazdu ISSDB (International Society for the Study of Behavioural Development) Minneapolis, USA, 3-7 lipca 1991
Źródło: Przegląd Psychologiczny - 1991, T. 34, nr 1, s. 202-203
p-ISSN: 0048-5675
Charakt. formalna: VP
Język publikacji: POL

 

Opracowania metodyczne


Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Budowa i czynności życiowe pantofelka. Konspekt lekcji dla klasy V
Źródło: Biologia w Szkole - 1984, T. 37, nr 1 (187), s. 49-51
p-ISSN: 0137-8031

Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Tasiemce - pasożyty przewodu pokarmowego. Konspekt lekcji dla klasy V
Źródło: Biologia w Szkole - 1984, T. 37, nr 1 (187), s. 47-49
p-ISSN: 0137-8031

i inne

 

 

 

Pobierz pliki