dr hab. Liberska HannaPublikacje

Nowa fotografia

Monografie autorskie i współautorskie

 

Hanna Liberska
Tytuł: Perspektywy temporalne młodzieży : wybrane uwarunkowania
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004. – 217s.
Seria: Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254, nr 120
ISBN: 83-232-1389-5

Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział
Tytuł: Psychologia agresji : wybrane problemy
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – 207s.
ISBN: 978-83-01-18101-7

Natalia Pilarska i Hanna Liberska (2017). Kim jest młody wspólczesny katolik? Wybrane aspekty obrazu psychologicznego. Bydgoszcz: Wydawnicwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s.139.

ISBN 978-83-8018-146-5 

 

Monografie - redakcja i współredakcja
(w języku angielskim i w języku polskim):


Tytuł: Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems / ed. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016. - 274 s.
ISBN: 978-3-631-65688-4

 

Tytuł: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. - 170 s.
ISBN: 978-83-8018-127-4

 

Tytuł: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2016. - 225 s.
ISBN: 978-83-8085-122-1


Tytuł: Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing, 2014. - 224 s.
ISBN: 978-3-631-65687-7


Tytuł: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being / ed. by H. Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. - 186 s.
ISBN: 978-83-8018-010-9

 

Tytuł: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : effectiveness of functioning and life satisfaction : resources and limitations. t. 2 / red. + wprow. H. Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. - 239, [1] s. : il.
ISBN: 978-83-7096-894-6

 

Tytuł: Current psychosocial problems : in traditional and novel approaches. t. 1 / red. + wprow. H. Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. - 289 s.
ISBN: 978-83-7096-797-0

 

Tytuł: Relations in marriage and family : genesis, quality and development / red. + wprow. H. Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. - 213 s.
ISBN: 978-83-7096-830-4

 

Tytuł: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. H. Liberska (+ wprow)
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011. - 278 s. : il.
ISBN: 978-83-7641-538-3


Tytuł: Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2016. - 406 s.
ISBN: 978-83-8085-170-2

 

Tytuł: Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań / red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2015. - 325 s.
ISBN: 978-83-7930-720-3

 

Tytuł: Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 682 s.
ISBN: 978-83-01-18002-7
Liczba arkuszy: 34,1

 

Tytuł: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz, Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2014. - 400 s.
ISBN: 978-83-7930-299-4

 

Tytuł: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. nauk. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2012. - 433 s. : il.
ISBN: 978-83-7641-783-7

 

Tytuł: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. + wprow. H. Liberska, A. Malina
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011. - 223 s. : il.
ISBN: 978-83-7641-527-7

 

Tytuł: Tożsamość a współczesność : nowe tendencje i zagrożenia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Hanna Liberska, Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2007. - 205 s.
Seria: Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254, nr 135
ISBN: 83-232-1695-9

 

Tytuł: Małżeństwo : męskość-kobiecość, miłość, konflikt / red. nauk. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001. - 188 s.
ISBN: 83-7112-194-6

 

Książka pokonferencyjna: Conflict and aggression: developmental and social conditions. XXXVII CICA Conference (22-25 czerwca 2014, Zielona Góra) / ed. C. Pagani, M. Farnicka, H. Liberska, J. Martin Ramirez
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2014. - 139 s.

ISBN: 978-83-7930-394-6


ARTYKUŁY W CZASOPISMACH POLSKICH

 

61. Hanna Liberska, Monika Deja, Joanna Ewa Starostecka, Martyna Janicka, Aleksandra Grudzińska, Aleksandra Wolska, Katarzyna Dąbek (2018). 

Tytuł: Identity and crisis in evaluation in young fathers in relation to age of the child
Health Psychology Report, 1-10
p-ISSN: 2353-4184 e-ISSN: 2353-5571
DOI: 10.5114/hpr.2018.72411

 

60. M.Farnicka, H.Liberska (2017). Między poczuciem akceptacji, wsparcia a wykluczeniem - uwarunkowania różnych dróg adaptacji dzieci do szkoły. 
Studia Edukacyjne, 43,  99-112

ISSN 1233-6688


59.

Autorzy: Elisa Delvecchio, Adriana Lis, Hanna Liberska, Jian-Bin Li: 

Tytuł: The level of self-esteem among Polish adolescents in a cross-cultural contextin a cross-cultural context

Polskie Forum Psychologiczne - 2017, vol. XXII, nr 2, s. 189-204

DOI: 10.14656/PFP20170201

 

58. Autorzy: Hanna Liberska, Monika Deja, Martyna Janicka, Katarzyna Dąbek
Tytuł: Emotional state of "young" fathers
Źródło: Current Issues in Personality Psychology - 2016, Vol. 4, no 4, pp. 1-11

p-ISSN: 2353-4192 e-ISSN: 2353-561X


2. Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Tytuł: Health behaviours and body image of girls in the second phase of adolescence
Źródło: Health Psychology Report - 2016, Vol. 4, no 4, pp. 1-7
p-ISSN: 2353-4184 e-ISSN: 2353-5571

 

3. Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Jari Erik Nurmi
Tytuł: Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej - ujęcie rozwojowe
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2016, T. 21, nr 1, s. 21-32
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-387

4. Autorzy: Hanna Liberska, Karolina Głogowska, Monika Deja
Tytuł: Przywiązanie do rodziców i rówieśników jako predyktor samooceny w okresie adolescencji
Źródło: Czasopismo Psychologiczne - 2016, T. 22, nr 2, s. 219-227
p-ISSN: 1425-646

 

5. Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Uwarunkowania zmian rozwojowych w wybranych modelach rodziny
Źródło: Psychologiczne Zeszyty Naukowe. Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego - 2016, nr 1, s. 47-57
p-ISSN: 2451-1420

 

6. Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wybrane podmiotowe i kontekstualne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie późnej dorosłości. Badania porównawcze
Źródło: Rocznik Andragogiczny - 2016, Vol. 23, s. 24-36
p-ISSN: 1429-186X

 

7.
Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2015, T. 20, nr 4, s. 25-44
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

 

8.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Kwestionariusz Życia Szkolnego
Źródło: Psychologia w Szkole - 2015, nr 2 (48), s. 14-18
p-ISSN: 1731-836X

 

9.
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Hanna Liberska, Paweł Izdebski
Tytuł: The Quality of Relationships Inventory - polska adaptacja
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2015, T. 20, nr 1, s. 91-105
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

 

10.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w sytuacji szkolnej
Źródło: Problemy Wczesnej Edukacji - 2015, R. 11, nr 4 (31), s. 77-91
p-ISSN: 1734-1582

 

11.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Aktywność edukacyjna kobiet bezrobotnych : wybrane uwarunkowania
Źródło: Rocznik Andragogiczny - 2014, Vol. 21, s. 215-226
p-ISSN: 1429-186X e-ISSN: 2391-7571

 

12.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Cierpkie owoce reformy edukacji - perspektywa psychologiczna
Źródło: Kultura i edukacja - 2014, nr 1 (101), s. 36-50
p-ISSN: 1230-266X

 

13.
Autorzy: Vera Kosikova, Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Formative function of assessment in a psycho-didactical context
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2014, T. 19, nr 1, s. 7-16
p-ISSN: 1642-1043

 

14.
Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Manifestations of Aggression and Perception of Parental Attitudes - Comparative Studies. Changes over Time (New Version), Źródło: Kultura i edukacja - 2014, nr 5 (105), s. 128-147
p-ISSN: 1230-266X

 

15.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Przejawy agresywności współczesnej młodzieży i ich uwarunkowania rodzinne
Źródło: Rocznik Lubuski - 2014, T. 40, cz. 1, s. 43-57
p-ISSN: 0485-3083

 

16.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się - analiza wybranych czynników
Źródło: Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja - 2014, nr 67 (3), s. 66-75
p-ISSN: 1505-8808

 

17.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Vera Kosikova
Tytuł: Model badań gotowości do agresywności w okresie dorastania
Źródło: Czasopismo Psychologiczne - 2013, T. 19, nr 2, s. 355-360
p-ISSN: 1425-6460

 

18.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Poczucie sensu życia młodzieży a jej koncepcje przyszłości osobistej
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2013, T. 18, nr 3, s. 303-318
p-ISSN: 1642-1043

 

19.
Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Tytuł: Postawy rodzicielskie rodziców dzieci otyłych i z nadwagą
Źródło: Journal of Health Sciences - 2013, Vol. 3, no 13, s. 419-432
p-ISSN: 1429-9623

 

20.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Trudne jest życie bez wsparcia
Źródło: Psychologia w Szkole - 2013, nr 5 (41), s. 84-90
p-ISSN: 1731-836X

 

21.
Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary - prezentacja modelu badań
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2013, T. 18, nr 2, s. 245-255

 

22.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym
Źródło: Czasopismo Psychologiczne - 2013, t. 19, nr 1, s. 87-94
p-ISSN: 1425-6460

 

23.
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Wizja własnego życia i rytuały rodzinne wskazane jako życiowe źródła wsparcia
Źródło: Rocznik Lubuski - 2013, T. 39, cz. 2, s. 215-225
p-ISSN: 0485-3083

 

24.
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Modele funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2012, t. 17, nr 1, s. 79-90
p-ISSN: 1642-1043

 

25.
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Przychodzi uczeń do pierwszej klasy...
Źródło: Psychologia w Szkole - 2013, nr 4 (36), s. 108-118
p-ISSN: 1731-836X

 

26.
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom?
Źródło: Psychologia w Szkole - 2011, nr 4 (32), s. 97-106
p-ISSN: 1731-836X

 

27.
Autorzy: Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz
Tytuł: Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2011, T. 16, nr 1, 25-39
p-ISSN: 1895-6297

 

28.
Rok: 2008
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Changes in the adolescents' orientations towards the future and factors threatening them against systemic transformation
Źródło: Polish Psychological Bulletin - 2008, Vol. 39, iss. 3, s. 138-148
p-ISSN: 1641-7844

 

29.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wprowadzenie: późna dorosłość - okres beznadziei czy niewykorzystanego potencjału?
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2008, T. 13, nr 2, s. 77-81
p-ISSN: 1642-1043

 

30.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Perspektywy temporalne młodzieży niedostosowanej społecznie
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2007, nr 2, s. 35-49
p-ISSN: 1895-6297

 

31.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Poszukiwanie sensu życia przez młodzież
Źródło: Edukacja Humanistyczna - 2007, nr 2, s. 77-87

 

32.
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych młodzieży
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 2007, T. 18, s.187-200
p-ISSN: 0867-2059

 

33.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Orientacja przyszłościowa młodzieży a jej środowisko rodzinne
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 2006, t. 17, s. 65-82
p-ISSN: 0867-2059

 

34.
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Pełnienie ról małżeńskich a proces rozwoju dorosłych
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2006, T. 11, nr 4, s. 25-35
p-ISSN: 1895-6297

 

35.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Pomysł na siebie i swoje życie : scenariusz zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej
Źródło: Psychologia w Szkole - 2006, nr 2, s. 143-145
p-ISSN: 1731-836X

 

36.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Tożsamość a orientacja przyszłościowa w adolescencji
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2006, nr 4, s. 65-79
p-ISSN: 1895-6297

 

37.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wybrane aspekty rozwoju społecznego człowieka w ciągu życia - wprowadzenie
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2006, T. 11, nr 4, s. 7 - 11
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

 

38.
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wychowanie w rodzinie do życia
Źródło: Psychologia w Szkole - 2006, nr 2, s. 95-100
p-ISSN: 1731-836X

 

39.
Rok: 2004
Autorzy: Hanna Liberska, Barbara Harwas-Napierała
Tytuł: Dane o Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu (rys historyczny)
Źródło: Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP - 2004, nr 1, s. 40-47

40.
Rok: 2004
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Tożsamość młodzieży a jej środowisko rodzinne
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2004, T. 9, nr 2, s. 65-77
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

41.
Rok: 2003
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Niektóre społeczne uwarunkowania agresji u młodzieży
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2003, T. 8, nr 2-3, s. 97- 107
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

42.
Rok: 2002
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Kształtowanie się tożsamości a konstruowanie planów życiowych przez dorastających
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2002, T. 7, nr 3, s. 50-62
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

43.
Rok: 2002
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rola identyfikacji z rodzicami dla rozwoju dziecka w okresie dojrzewania
Źródło: Małżeństwo i Rodzina - 2002, nr 1, s. 48-53
p-ISSN: 1643-7489

44.
Rok: 2001
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Młodzież w zmieniającej się rzeczywistości. Wybrane aspekty orientacji życiowej i poczucie kontroli
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2001, T. 6, nr 3-4, s. 271-289
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

45.
Rok: 2001
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Oczekiwania dotyczące własnej osoby i przyszłego partnera małżeńskiego w późnej adolescencji
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 2001, t. 13, s. 185-196
p-ISSN: 0867-2059

46.
Rok: 2001
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Ograniczenia edukacji seksualnej w percepcji młodzieży. Psychologia Rozwojowa
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2001, T. 6, nr 3-4, s. 431-443
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879

47.
Rok: 2000
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Zmiany orientacji życiowej młodzieży w kontekście uwarunkowań rodzinnych
Źródło: Forum Psychologiczne - 2000, T. 5, nr 2, s. 172-185

48.
Rok: 1998
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży wychowywanej w rodzinach pełnych i niepełnych, Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 1998, t. 10, s. 231-246
p-ISSN: 0867-2059

49.
Rok: 1997
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rola rodziny i rówieśników w zachowaniu się młodzieży w sytuacjach trudnych
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 1997, T. 9, s. 193-205
p-ISSN: 0867-2059

50.
Rok: 1996
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Ujmowanie perspektywy czasowej własnego życia przez dorastających
Źródło: Człowiek i Społeczeństwo - 1996, t. 14, s. 39-46
p-ISSN: 0239-3271

51.
Rok: 1995
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Plany życiowe młodzieży w kontekście wybranych uwarunkowań rodzinnych
Źródło: Roczniki Socjologii Rodziny - 1995, t. 7, s. 197-208
p-ISSN: 0867-2059

52.
Rok: 1994
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Efektywność strategii rozwiązywania problemów intelektualnych - rozwój w okresie dorastania
Źródło: Człowiek i Społeczeństwo - 1994, T. 11, s. 167-182
p-ISSN: 0239-3272

53.
Rok: 1994
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rozwój efektywności intelektualnej młodzieży i jego uwarunkowania
Źródło: Psychologia Wychowawcza - 1994, nr 3, s. 193-208
p-ISSN: 0033-2860

54.
Rok: 1993
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Perspektywy czasowe młodzieży w Polsce
Źródło: Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej - 1993, T. 1, nr 1, s. 39-59
p-ISSN: 1231-2835

55.
Rok: 1987
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Zmiany w hierarchiach potrzeb i celów zyciowych młodzieży
Źródło: Psychologia Wychowawcza - 1987, nr 4, s. 431-440
p-ISSN: 0033-2860

56.
Rok: 1984
Autorzy: Hanna Liberska, Lech Paryzek
Tytuł: Wyznaczanie tendencji podstawowej ze struktury potrzeb
Źródło: Przegląd Psychologiczny - 1984, T. 27, nr 2, s. 457-472
p-ISSN: 0048-5675

57.
Rok: 1982
Autorzy: Hanna Liberska, Lech Paryzek
Tytuł: Wpływ metody badawczej na rezultaty badań
Źródło: Przegląd Psychologiczny - 1982, T. 25, nr 1-4, s. 103-113
p-ISSN: 0048-5675

Artykuły w czasopismach zagranicznych:

 

1. 

Rok: 2017
Autorzy: Elisa Delvecchio, Jian-Bin Li, Hanna Liberska, Adriana Lis, Claudia Mazzeschi
Tytuł: The Polish Spence Children's Anxiety Scale : Preliminary Evidence on Validity and Cross-Cultural Comparison
Źródło: Journal of Child and Family Studies - 2017, 26, 6, 1554 - 1564 (pp. 1-11)
p-ISSN: 1062-1024 e-ISSN: 1573-2843
Impact Factor ISI: 1.802

 

2. Kosikova, V., Farnicka, M., Liberska, H. (2017). The Role of Assessment in Teaching Interaction for the Development of Autonomy. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 7, no 4, pp. 23-34
p-ISSN: 2064-2199
DOI: 10.14413/HERJ/7/4/3

 

3.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Relations between identity and temporal orientation in adolescence
Źródło: Science and Education - 2016, Vol. 146, no 5, pp. 30-38
p-ISSN: 2311-8466

 

4.
Rok: 2015
Autorzy: Vera Kosikova, Hanna Liberska
Tytuł: Case study analysis of integrated pupils in czech schools
Źródło: Acta Medicinae Sociologica - 2015, Vol. 6, pp. 18-28
p-ISSN: 2062-0284

 

5.
Rok: 2015
Autorzy: Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz, Eliza Wielgomas
Tytuł: Goals and life plans adolescents studing in integration classes in Poland
Źródło: International Journal of Child and Adolescent Health - 2015, Vol. 8, no 2, pp. 151-160
p-ISSN: 1939-5930

 

6.
Rok: 2015
Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Student's attitudes to the ''others'' and their sense of wellbeing - Polish sample
Źródło: Acta Medicinae Sociologica - 2015, Vol. 6, pp. 5-16
p-ISSN: 2062-0284

 

7.
Rok: 2015
Autorzy: Mariâ Alekseevna Abramova, Valerij Vasil'evič Krasheninnikov, Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Translâciâ kul'tury i/ili razvitie v deâtel'nosti : germano-rossijskaâ i anglo-saksonskaâ modeli obrazovaniâ
Źródło: Filosofiâ Obrazovaniâ - 2015, No 2, pp. 37-45
p-ISSN: 1811-0916

 

8.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Processes which support the creation of an environment conducive to learning
Źródło: Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin - 2014, nr 4, s. 7-16
e-ISSN: 2226-3365

 

 9.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Psihičeskoe zdrov'e ženščin, vovlečennyh v process nepreryvnogo obrazovaniâ : The sense of well-being of women involved in lifelong education
Źródło: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta : Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin - 2014, nr 1 (17), s. 175-183
p-ISSN: 2226-3365


10.
Rok: 2013
Autorzy: Małgorzata A. Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: The Relationship Between Attribution and the Level of Aproval of Aggressive Behaviours - The Polish Study
Źródło: Psychology Research - 2013, t. 3, nr 12, s. 687-693
p-ISSN: 2159-5542 e-ISSN: 2159-5550


11. E. M. Makuch, Klaudia Boniecka, B. Aygor, Hanna Liberska, A. Akar
Tytuł: Analysis of Perception of Own Body and Attitudes Towards Organ Donation Within Polish and Turkish Society
Źródło: Journal of Heart and Lung Transplantation - 2015, Vol. 34, iss. 4, Suppl., pp. 316
p-ISSN: 1053-2498


Rozdziały w monografiach anglojęzycznych:

 

40.Liberska, H. (2018). Building a Sense of Security in a Patient : A Psychological Perspective
W: Aleksandra Rosiek-Kryszewska, Krzysztof Leksowski (eds.), Healthcare Administration for Patient Safety and Engagement. Hershey : Medical Information Science Reference, (pp. 145-173).
Seria: Advances in Healthcare Information Systems and Administration ; 2328-1243
ISBN: 978-1-5225-394-69

 

39.

M. Farnicka, Hanna Liberska, M. A. Abramova
Tytuł: Situaciâ neopredelennosti v sisteme obrazovaniâ
W: Kul'tura, nauka, obrazovanie : problemy i perspektivy : materialy VI meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (g. Nižnevartovsk, 13-15 fevralâ 2017 goda). Č. 1 / red. A. V. Koričko.
Adres wydawniczy: Nižnevartovsk : Izdatel'stvo Nižnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017
Strony: 17-19
ISBN: 978-5-00047-379-5


1.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka, Tumendemberel Purev
Tytuł: Assuming the Roles of Aggressor and Victim by Lower Secondary School Youth. Research Report
W: Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems / ed. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016
Strony: 67-79
ISBN: 978-3-631-65688-4


2. 

Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Attitudes Towards Transplantation - Is It Possible to Change them?
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 99-108
ISBN: 978-83-8085-122-1

3.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska, Dariusz Freudenreich
Tytuł: Beliefs about Transplantation in Polish Families
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 148-163
ISBN: 978-83-8085-122-1

4.
Rok: 2016
Autorzy: Martyna Bucholc, Hanna Liberska
Tytuł: Emotional intelligence and communication competence of teachers as well as emotional intelligence and attachment of a student to the teacher as the conditionings of school success
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 129-140
ISBN: 978-83-8018-127-4


5. 

Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Tytuł: Introduction: Biopsychosocial Approach to Transplantation
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 9-15
ISBN: 978-83-8085-122-1
Liczba arkuszy: 0,3

6.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Manifestations of Aggression in Prisoners and their Selected Determinants
W: Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems / ed. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016
Strony: 223-235
ISBN: 978-3-631-65688-4

7.
Rok: 2016
Autorzy: Natalia Pilarska, Hanna Liberska
Tytuł: Membership of religious communities and its consequences for young people development - presentation of model relations
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 117-128
ISBN: 978-83-8018-127-4

8.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska, Joanna Jankowiak
Tytuł: Psychological gender, the perfect politician stereotype and assessment of a female presidential candidate
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 141-156
ISBN: 978-83-8018-127-4

9.
Rok: 2016
Autorzy: Klaudia Boniecka, Ewa Makuch, Everen Ozcinar, Hanna Liberska, Ruchan Akar
Tytuł: Quality of Life and Acceptance of Illness among Patients with Ventricular Assist Device Implementation and after Heart Transplantation
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 87-98
ISBN: 978-83-8085-122-1

10.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka, Premysl Fryda, Milos Adamec, Daniel Wettstein, Daniel Kuba, Ziga Sedej, Ruchan Akar, Ewa Makuch
Tytuł: Report. Contemporary Challenges in Organ Donation and Transplantation in the V4 Countries, Slovenia and Turkey
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 19-67
ISBN: 978-83-8085-122-1
Liczba arkuszy: 2,6

11.
Rok: 2016
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Hanna Liberska
Tytuł: Significance of gender differences in the functioning of partners in a relationship
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 13-26
ISBN: 978-83-8018-127-4

12.
Rok: 2016
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Stages and Paths of Aggression Development - Knowledge that Awaits being Uncovered
W: Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems / ed. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016
Strony: 19-32
ISBN: 978-3-631-65688-4

13.
Rok: 2016
Autorzy: Elżbieta Kamińska, Hanna Liberska
Tytuł: Values of mothers serving prison sentences with their child
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 53-64
ISBN: 978-83-8018-127-4

14.
Rok: 2015
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Intrapsychic and social conditionings of feeling excluded in a school environment
W: Development of Teacher Calling in Higher Education / ed. Gabriella Pusztai, Ágnes Engler, Ibolya Revák Markóczi.
Adres wydawniczy: Nagyvárad - Budapest : Partium Press Personal Problems Solution ÚJ Mandátum, 2015
Strony: 115-125
ISBN: 978-963-1233-99-5

15.
Rok: 2014
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: A Child of Many Worlds: A New Meaning of Acculturation
W: Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. H. Liberska, M. Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing, 2014
Strony: 213- 223
ISBN: 978-3-631-65687-7
Liczba arkuszy: 0,5

16.
Rok: 2014
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Vera Kosikova, Vladimira Lovasova, Dariusz Freudenreich
Tytuł: A New Tool in the Fight against Social Exclusion: The Questionnaire of School Life (QSL)
W: Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. H. Liberska, M. Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing, 2014
Strony: 177-191
ISBN: 978-3-631-65687-7

17.
Rok: 2014
Autorzy: Ludwika Wojciechowska, Hanna Sokolnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Activity undertaken by persons in late adulthood and their psychological well-being
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Strony: 87-103
ISBN: 978-83-8018-010-9
Uwagi: The article was facilitated by the BST grant financed by the Faculty of Psychology, Warsaw University.
Liczba arkuszy: 1

18.
Rok: 2014
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Hanna Liberska
Tytuł: Chosen aspects of partner involvements and the quality of an intimate relationship
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Strony: 21-42
ISBN: 978-83-8018-010-9

19.
Rok: 2014
Autorzy: Klaudia Boniecka, Hanna Liberska, Ludwika Wojciechowska
Tytuł: Emotional control and family life satisfaction of obese and overweight people
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Strony: 61-72
ISBN: 978-83-8018-010-9

20.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska, Tumendemberel Purev, Klaudia Boniecka, Marzanna Farnicka
Tytuł: Experience of aggression and taking up the roles of aggressor and victim by Mongolian youth
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Strony: 171-185
ISBN: 978-83-8018-010-9

21.
Rok: 2014
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Factors conducive to child and adult development in education system : sources of wellbeing
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Strony: 11-20
ISBN: 978-83-8018-010-9

22.
Rok: 2014
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Family rituals among middle school and university students - psychologist's perspective
W: Ètnosocial'nye processy v Si'biri. Vypusk 10 / ed. Yu. V. Popkov.
Adres wydawniczy: Novosibirsk : IFPR CO RAN, 2014
Strony: 180-187

23.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz, Eliza Wielgomas
Tytuł: Goals and Life Plans of Adolescents
W: Adolescence : Places and Spaces / ed. M. Taylor, J. A. Pooley, J. Merrick.
Adres wydawniczy: Hauppauge : New York : Nova Science Publishers, 2014
Seria: Pediatrics, Child and Adolescent Health
Strony: 2-11
ISBN: 978-1-63117-847-4
Liczba arkuszy: 0,5

24.
Rok: 2014
Autorzy: V. Kosikova, Hanna Liberska
Tytuł: The Problem of Minorities as a Subject of Intercultural Psychology
W: Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. H. Liberska, M. Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing, 2014
Strony: 27-45
ISBN: 978-3-631-65687-7
Liczba arkuszy: 0,8

25.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: The wellbeing of Children: Its Source and How It is Affected by a Sense of Exclusion and Acculturation
W: Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. H. Liberska, M. Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing, 2014
Strony: 15-25
ISBN: 978-3-631-65687-7

26.
Rok: 2012
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Hanna Liberska, Alicja Malina
Tytuł: Attachment of Young Adults Against Satisfaction of the Developmental Tasks Realisation
W: Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches : Effectiveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations. 2 / red. H Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
Strony: 203-222
ISBN: 978-83-7096-894-6
Liczba arkuszy: 0,5

27.
Rok: 2012
Autorzy: Hanna Liberska, Katarzyna Łukowska
Tytuł: Coaching as an Efficient Method in Developing Emotional Intelligence
W: Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches. vol. 2 / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
Strony: 223-239
ISBN: 978-83-7096-894-6
Liczba arkuszy: 0,5

28.
Rok: 2012
Autorzy: Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz
Tytuł: The Significance of Dependency for the Functioning of a Human in Close Interpersonal Relations
W: Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches : effectiveness of functioning and life satisfaction resources and limitations. 2 / ed. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
Strony: 187-202
ISBN: 978-83-7096-894-6

29.
Rok: 2012
Autorzy: Klaudia Boniecka, Hanna Liberska
Tytuł: Vitality in late adulthood and its connection with the level of life satisfaction
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : effectiveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations. vol. 2 / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
Strony: 165-185
ISBN: 978-83-7096-894-6

30.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz
Tytuł: Attachment and partnership in a close relationship
W: Relations in marriage and family : genesis, quality and development / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 31-50
ISBN: 978-83-7096-830-4

31.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Development in the family
W: Relations in marriage and family : genesis, quality and development / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 13-30
ISBN: 978-83-7096-830-4
Liczba arkuszy: 1

32.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Alicja Malina
Tytuł: Developmental tasks of early adulthood in the light of psychology human development
Tytuł w wersji pol.: Zadania rozwojowe wczesnej dorosłości w świetle wybranych teorii psychologii rozwoju człowieka
W: Current psychosocial problems : [in traditional and novel approaches] / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 39-57
ISBN: 978-83-7096-797-0

33.
Rok: 2011
Autorzy: Dariusz Freudenreich, Hanna Liberska, Jolanta Miluska
Tytuł: Man's engagement in family life - changes and contexts
W: Relations in marriage and family : genesis, quality and development / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 153-174
ISBN: 978-83-7096-830-4

34.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Katarzyna Łukowska
Tytuł: Mental well-being - models and determinants
Tytuł w wersji pol.: Dobrostan psychiczny - modele i uwarunkowania
W: Current psychosocial problems : in traditional and novel approaches / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 19-38
ISBN: 978-83-7096-797-0

35.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Dariusz Freudenreich
Tytuł: Modern father participation in child's development and not only that
Tytuł w wersji pol.: Udział współczesnego ojca w rozwoju dziecka i nie tylko
W: Current psychosocial problems : in traditional and novel approaches / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 79-99
ISBN: 978-83-7096-797-0

36.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz
Tytuł: Quality of close relationships from the viewpoint of attachment theory
Tytuł w wersji pol.: Jakość bliskiego związku z perspektywy teorii przywiązania
W: Current psychosocial problems : in traditional and novel approaches / ed. by H. Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Strony: 59-78
ISBN: 978-83-7096-797-0

37.
Rok: 2002
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Life perspectives of adolescents in the context of social and economic changes in Poland
W: Adolescents' future-orientation : theory and research / ed. Janusz Trempała, Lars-Erik Malmberg.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002
Seria: Europäische Hochschulschriften : Reihe ; 6. Psychologie ; 691
Strony: 51-65
ISBN: 3-631-39199-4

38.
Rok: 1999
Autorzy: Jari-Erik Nurmi, Aurora Liiceanu, Hanna Liberska
Tytuł: Future-Oriented Interests
W: The adolescent experience : European and American adolescents in the 1990s / ed. by Francoise D Alsaker, August Flammer.
Adres wydawniczy: Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, 1999
Strony: 85-98
ISBN: 0-8058-2552-5

HASŁO W ENCYKLOPEDII:
Rok: 2016
Autorzy: Małgorzata A. Farnicka, Hanna Liberska, Iwona Grzegorzewska
Tytuł: Eastern European Immigrants
W: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, 4 Volume Set / ed. by Constance L. Shehan.
Adres wydawniczy: Chichester : Wiley-Blackwell, 2016
Strony: 607-610
ISBN: 978-0-470-65845-1


Rozdziały w monografiach polskojęzycznych:

1.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rozwój indywidualny i rozwój rodziny w kontekście przemian społeczno-kulturowych
W: Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2016
Strony: 16-24
ISBN: 978-83-8085-170-2

2.
Rok: 2015
Autorzy: Hanna Liberska, Monika Kornaś
Tytuł: Transmisja obrazu funkcjonowania rodziny i tożsamości między pokoleniem rodziców a pokoleniem ich dziecka w okresie wczesnej dorosłości
W: Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz..
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2015
Strony: 111-120
ISBN: 978-83-7930-720-3

3.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Modele funkcjonowania rodziny : style wychowania
W: Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Strony: 115-139
ISBN: 978-83-01-18002-7
Liczba arkuszy: 1,2

4.
Rok: 2014
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie
W: Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Strony: 221-240
ISBN: 978-83-01-18002-7
Liczba arkuszy: 1,0

5.
Rok: 2014
Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Transmisja międzypokoleniowa - procesy zachodzące na styku pokoleń
W: Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Strony: 185-202
ISBN: 978-83-01-18002-7

6.
Rok: 2014
Autorzy: Klaudia Boniecka, Hanna Liberska
Tytuł: Wybrane aspekty funkcjonowania osób otyłych i z nadwagą w rodzinie w świetle badań własnych
W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2014
Strony: 114-124
ISBN: 978-83-7930-299-4

7.
Rok: 2013
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska, Dariusz Freudenreich
Tytuł: Percepcja postaw rodzicielskich matek i ojców a zachowania agresywne dorastających córek i synów
W: Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2013
Strony: 78-98
ISBN: 978-83-7641-831-5
Liczba arkuszy: 1,0

8.
Rok: 2012
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Paweł Izdebski, Hanna Liberska
Tytuł: Inwentarz Jakości Związku do oceny relacji diadycznych partnerów
W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2012
Strony: 385-409
ISBN: 978-83-7641-783-7

9.
Rok: 2012
Autorzy: Klaudia Boniecka, Hanna Liberska
Tytuł: Zadowolenie z pracy i satysfakcja z życia u doroslych w kontekście przemian na rynku pracy
W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2012
Strony: 101-125
ISBN: 978-83-7641-783-7

10.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Marta Khymko
Tytuł: Dominujące wartości i konflikty wewnętrzne rodziców dzieci autystycznych
W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011
Strony: 75-196
ISBN: 978-83-7641-538-3
Liczba arkuszy: 1

11.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011
Strony: 41-66
ISBN: 978-83-7641-538-3
Liczba arkuszy: 1

12.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Alicja Malina
Tytuł: Przywiązanie partnerów a ich kompetencje społeczne
W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu / red. L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
Strony: 15-30
ISBN: 978-83-7525-566-9

13.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Magdalena Rzepa
Tytuł: Rozwój indywidualny rodziców w systemie rodziny z dzieckiem z zespołem Downa
W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. H. Liberska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011
Strony: 197-216
ISBN: 978-83-7641-538-3
Liczba arkuszy: 1

14.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Teorie rozwoju psychicznego
W: Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. J. Trempała.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Strony: 71-126
ISBN: 978-83-01-16394-5
Liczba arkuszy: 3

15.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Alicja Malina
Tytuł: Wybrane osobowościowe determinanty wartościowania zadań związanych z małżeństwem i rodziną we wczesnej dorosłości
W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. H. Liberska, A. Malina.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011
Strony: 97-119
ISBN: 978-83-7641-527-7

16.
Rok: 2011
Autorzy: Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz
Tytuł: Znaczenie przywiązania dla funkcjonowania młodych dorosłych w związkach intymnych
W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. H. Liberska, A. Malina.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2011
Strony: 69-86
ISBN: 978-83-7641-527-7

17.
Rok: 2010
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rodzina jako kontekst rozwoju
W: Budowanie systemu wsparcia dla rodziny : możliwości i ograniczenia : zbiór rozpraw / pod red. Marzeny Sobczak-Michałowskiej i Alicji Kozubskiej.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2010
Strony: 26-38
ISBN: 978-83-61036-61-6

18.
Rok: 2009
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Kształtowanie się poglądów politycznych młodzieży: perspektywa rozwojowa
W: Polityka i politycy. Diagnozy - oceny - doświadczenia / red. Jolanta Miluska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2009
Strony: 471-488

19.
Rok: 2009
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Orientacja przyszłościowa młodzieży w dobie transformacji kulturowych
W: Globalizacja a jednostka / red. Aleksandra Błachnio.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009
Strony: 15-42
ISBN: 978-83-7096-684-3
Liczba arkuszy: 1,0

20.
Rok: 2008
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Realizacja zadań rozwojowych a poczucie dobrostanu w średniej dorosłości
W: Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T. 2 / red. Elżbieta Rydz, Dagmara Musiał.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008
Strony: 249-262

21.
Rok: 2008
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Tożsamość młodzieży i jej orientacja temporalna - ogólny model rozwoju
W: Oblicza tożsamości : perspektywa interdyscyplinarna / pod red. Barbary Zimoń-Dubowik i Małgorzaty Gamian-Wilk.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008
Strony: 47-61
ISBN: 978-83-89518-74-3

22.
Rok: 2007
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Kształtowanie się tożsamości a styl wychowania w rodzinie
W: Tożsamość a współczesność : nowe tendencje i zagrożenia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2007
Seria: Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 135
Strony: 53-74
ISBN: 83-232-1695-9

23.
Rok: 2007
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Specyfika kształtowania się tożsamości współczesnej młodzieży
W: Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T. 1 / red. Elżbieta Rydz, Dagmara Musiał.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2007
Strony: 143-158
ISBN: 978-83-7306-342-6

24.
Rok: 2007
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Współczesny obraz moratorium
W: Tożsamość a współczesność : nowe tendencje i zagrożenia / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2007
Seria: Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 135
Strony: 25-52
ISBN: 83-232-1695-9

25.
Rok: 2001
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Oczekiwania dotyczące własnej osoby i przyszłego partnera małżeńskiego w przededniu dorosłości
W: Małżeństwo : męskość-kobiecość, miłość, konflikt / red. nauk. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001
Strony: 97-117
ISBN: 83-7112-194-6

26.
Rok: 2001
Autorzy: Maria Beisert, Hanna Liberska
Tytuł: Od konfliktu do rozwodu
W: Małżeństwo : męskość-kobiecość, miłość, konflikt / red. nauk. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001
Strony: 171-188
ISBN: 83-7112-194-6

27.
Rok: 2001
Autorzy: Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
Tytuł: Wybrane psychologiczno-społeczne mechanizmy funkcjonowania małżeństwa
W: Małżeństwo : męskość-kobiecość, miłość, konflikt / red. nauk. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001
Strony: 13-46
ISBN: 83-7112-194-6


Publikacje metodyczne, streszczenia, recenzje
Zapytanie: ( VP AND LIBERSKA HANNA )
Liczba odnalezionych rekordów: 6

1.

Rok: 2017

H.Liberska: Sprawozdanie z Sprawozdanie z II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents (II Międzynarodowy Kongres Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży), 17-19 listopada 2016, Barcelona, Hiszpania

Polskie Forum Psychologiczne, 2017, vol. XXII, nr 2, s, 339-341.


2.
Rok: 2016
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji pod hasłem Contemporary Challenges of Organ Transplantation and Donation in V4, Slovenia and Turkey (10-12 grudnia 2015, Bydgoszcz)
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2016, T. 21, nr 1, s. 145-148
p-ISSN: 1642-1043 e-ISSN: 2449-6871

3.
Rok: 2016
Autorzy: Anna Paszkowska-Rogacz, Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego (7-10 lipca 2015, Mediolan)
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2016, T. 21, nr 2, s. 309-311
p-ISSN: 1642-1043

4.
Rok: 2014
Autorzy: Małgorzata A. Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji Developmental and social conditions of conflict and aggression. XXXVII CICA Conference (22-25 czerwca 2014, Zielona Góra)
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2014, T. 19, nr 2, s.275-277
p-ISSN: 1642-1043

5.
Rok: 2002
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z seminarium naukowego nt. "Kompetencje psychologa w oświacie" (Bydgoszcz, 7-8 grudnia 2002 roku)
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2002, nr 1, s. 89-93
p-ISSN: 1642-1043

6.
Rok: 1991
Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z XI Światowego Zjazdu ISSDB (International Society for the Study of Behavioural Development) Minneapolis, USA, 3-7 lipca 1991
Źródło: Przegląd Psychologiczny - 1991, T. 34, nr 1, s. 202-203
p-ISSN: 0048-5675
Charakt. formalna: VP
Język publikacji: POL

 

Opracowania metodyczne


Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Budowa i czynności życiowe pantofelka. Konspekt lekcji dla klasy V
Źródło: Biologia w Szkole - 1984, T. 37, nr 1 (187), s. 49-51
p-ISSN: 0137-8031

Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Tasiemce - pasożyty przewodu pokarmowego. Konspekt lekcji dla klasy V
Źródło: Biologia w Szkole - 1984, T. 37, nr 1 (187), s. 47-49
p-ISSN: 0137-8031

i inne

 

 

 

Pobierz pliki