dr hab. Liberska HannaPublikacje

Wybrane publikacje
(1998 – 2017)

 

Monografie i redakcje:

 • Liberska, H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Farnicka M., Liberska H., Niewiedział D. (2016). Psychologia agresji. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Liberska, H., Matuszewska, M. (red.) (2001). Małżeństwo: męskość-kobiecość, miłość, konflikt. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora (s.188).
 • Liberska, H, Harwas-Napierała, B. (red.) (2007), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (s.212). 
 • Liberska H. (red.) (2006), Wybrane aspekty rozwoju społecznego człowieka w ciągu życia. Psychologia Rozwojowa, 11, nr 4,  Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Liberska H. (red.) (2008), Forum Psychologiczne, 13,2.
 • Liberska H. (ed.) (2011). Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches, vol. 1. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (s.289).
 • Liberska H., Malina A. (red.) (2011). Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. Warszawa: DIFIN SA (s.223).
 • Liberska H. (red.) (2011). Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP.
 • Liberska H. (ed.) (2011). Relations in marriage and family: Genesis, quality and development  Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (s.211).
 • Liberska H. (red.) (2011). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: możliwości i ograniczenia rozwoju. Warszawa: DIFIN SA (s.278).
 • Liberska H. (ed.) (2012). Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches, vol.2. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (s.240).
 • Liberska H, Malina A., Suwalska-Barancewicz D. (red.). (2012). Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Warszawa: Difin S.A., (s.433). 
 • H.Liberska, A.Malina, D.Suwalska-Barancewicz (red.) (2014). Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Warszawa: Difin S.A. (s. 400).
 • C.Pagani, M.Farnicka, H.Liberska, J.M.Ramirez (eds.) (2014). Conflict and aggression: developmental and social conditions. Warszawa: Difin, (s.138).
 • Liberska H. (ed.) (2014). Current psychosocial Problems in Traditional an Novel Approaches:

  the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life: in search for the sources of wellbeing, vol. 3. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, (s. 185).

 • Liberska H., Farnicka M. (eds.) (2014). Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities. Frankfurt am Main - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warszawa - Wien: Peter Lang GmbH (s.224). DOI 10.3726/978-3-653-05055-4, (pp. 227).
 • Janicka I., Liberska H. (red.) (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN (s.682).
 • Liberska H., Malina A., Suwalska - Barancewicz D. (2015) (red.). Dylematy współczesnych ludzi. radzenie sobie z wielością ról i zadań. Warszawa: Engram - Difin (s.326).
 • Liberska H., Boniecka K. (red.) (2016). Selected psychosocial and medical problems of transplantation. Warszawa: Difin (s.225).
 • H.Liberska, M.Farnicka (eds.) (2016). Aggression as a Challenge. Theory and research: Current ProblemsFrankfurt am Main - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warsaw - Wien: Peter Lang Gmbh. pp. 274. DOI 10.3726/978-3-653-05056-1.
 • Liberska H., Malina A., Suwalska - Barancewicz D. (red.) (2016). Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty. Warszawa: Engram - Difin (s.406).

 • Liberska H. (red.) (2012 - 13). Redakcja naukowa serii zeszytów "Dziecko" (zeszyty: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4). Wyd. Charaktery.
Redakcja czasopsm naukowych:
Liberska H. (red.) (2013). Polskie Forum Psychologiczne, tom 18, nr 1-4.
Liberska H. (red.) (2014). Polskie Forum Psychologiczne, tom 19, nr 1-4.
Liberska H. (red.) (2015). Polskie Forum Psychologiczne, tom 20, nr 1-4.
Liberska H. (red.) (2016) Polskie Forum Psychologiczne, tom 21, nr 1-4.

Rozdziały w książkach:

 1. Nurmi, J.E., Liiceanu, A., Liberska, H. (1999). Future-oriented interests. In F.A.Alsaker, A.Flammer (eds.), The Adolescent Experience. European and American Adolescents in the 1990s, (pp.85-98). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 2. Liberska, H. (2002). Life perspectives of adolescents in the context of social and economic changes in Poland. In J.Trempała, L.E.Malmberg (eds.), Adolescents’ future orientation. Theory and research, (pp.51-65). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.
 3. Liberska, H. (2001). Oczekiwania dotyczące własnej osoby i przyszłego partnera małżeńskiego w przededniu dorosłości. W H.Liberska, M.Matuszewska (red.), Małżeństwo: męskość-kobiecość, miłość, konflikt, (s97-117). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 4. Liberska, H., Matuszewska, M. (2001). Wybrane czynniki i mechanizmy powstawania agresji w rodzinie. W: M.Binczycka-Anholcer (red.), Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, (s.80-89). Warszawa-Poznań: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 5. Liberska, H., Matuszewska, M. (2001). Wybrane psychologiczno-społeczne mechanizmy funkcjonowania małżeństwa. W H.Liberska, M.Matuszewska (red.), Małżeństwo: męskość-kobiecość, miłość, konflikt, (s.13-46). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 6. Liberska, H., Matuszewska, M. (2001). Wprowadzenie. W H.Liberska, M.Matuszewska (red.), Małżeństwo: męskość-kobiecość, miłość, konflikt, (s.7-13). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 7. Beisert, M., Liberska, H., Matuszewska, M. (2001). Od konfliktu do rozwodu. W H.Liberska, M.Matuszewska (red.), Małżeństwo: męskość-kobiecość, miłość, konflikt, (s.171-188). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 8. Liberska, H. (2003). Realizacja zadań rozwojowych dorosłości a rozwój indywidualny. W: B.Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, (63-99). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 9. Liberska H., Harwas-Napierała B. (2007), Wprowadzenie W: H.Liberska, B.Harwas-Napierała (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia, (7-10).  Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Liberska H. (2007). Współczesny obraz moratorium. W: H.Liberska, B.Harwas-Napierała (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia, (25-52).  Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 11. Liberska H. (2007). Kształtowanie się tożsamości a styl wychowania w rodzinie. W: H.Liberska, B.Harwas-Napierała (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia, (53-74).  Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 12. Liberska, H. (2007). Specyfika kształtowania się tożsamości współczesnej młodzieży. Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, t.1. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL,s.143-158.
 13. Liberska, H. (2008). Tożsamość młodzieży i jej orientacja temporalna – ogólny model rozwoju. W: B.Zimoń-Dubowik, M.Damian-Wilk (red.), Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna (47-61). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 14. Liberska H. (2008.)  Realizacja zadań rozwojowych a poczucie dobrostanu w średniej dorosłości. W: E.Rydz, D.Musiał (red.) Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, t.II (249-262). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 15. Liberska H. (2009). Socjalizacja polityczna. Perspektywa rozwojowa. W: J.Miluska (red.), Polityka i politycy.  Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 16. Liberska H. (2009). Orientacja przyszłościowa młodzieży w dobie transformacji kulturowej. W: A.Błachnio (red.), Globalizacja a jednostka (15-42). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 17. Liberska H. (2010). Rodzina jako kontekst rozwoju. [W:] M.Sobczak-Michałowska, A. Kozubska (red.), Budowanie systemu wsparcia dla rodziny. Możliwości i ograniczenia (26-38). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.
 18. Liberska H. (2011). Introduction.  [In:] H.Liberska (ed.), Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches (9-13). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 19. Liberska H., Łukowska K. (2011). Mental well-being - models and determinants. [In:] Liberska H. (ed.) (2011). Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches (19-38). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 20. Liberska H., Malina A. (2011). Developmental Tasks of Early Adulthood in the Light of Psychology Human Development. [In:] H.Liberska (ed.), Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches (39-58). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 21. Liberska H., Suwalska D. (2011). Quality of Close Relationships from the Viewpoint of Attachment Theory. [In:] H.Liberska (ed.), Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches (59-78). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 22. Liberska H., Freudenreich D. (2011). Modern Father Participation in Child's Development and Not Only That.  [In:] H.Liberska (ed.), Current Psychosocial Problems in Traditional and Novel Approaches (79-100). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 23. Liberska H., Malina A. (2011). Wprowadzenie. [W:] H.Liberska, A.Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin (9-14). Warszawa: DIFIN SA.
 24. Liberska H., Suwalska D. (2011). Znaczenie przywiązania dla funkcjonowania młodych dorosłych w związkach intymnych. [W:] H.Liberska, A.Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin (69-86). Warszawa: DIFIN SA.
 25. Liberska H., Malina A. (2011). Wybrane osobowościowe determinanty wartościowania zadań związanych z małżeństwem i rodziną we wczesnej dorosłości. [W:] H.Liberska, A.Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin (97-118). Warszawa: DIFIN SA.
 26. Liberska H. (2011). Teorie rozwoju psychicznego. [W:] J.Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki (71-126). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Liberska H., Malina A. (2011). Przywiązanie partnerów a ich kompetencje społeczne. [W:] E.Bielawska-Batorowicz, L.Golińska (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (15  - 31 ). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 28. Liberska H. (2011). Introduction. [In:] H. Liberska (ed.), Relations in marriage and family: Genesis, quality and development (7-12). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniowersytetu Kazimierza Wielkiego.
 29. Liberska H. (2011). Development in the family. [In:] Liberska H. (ed.), Relations in marriage and family: Genesis, quality and development (13-30). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniowersytetu Kazimierza Wielkiego.
 30. Liberska H. Miluska J., Freudenreich (2011). Man's engagement in family life - changes and contexts.[In:] H.Liberska (ed.) (2011). Relations in marriage and family: Genesis, quality and development (153-174).Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniowersytetu Kazimierza Wielkiego.
 31. Liberska H., Suwalska D. (2011). Attachment and partnership in a close relationship.[In:] H.Liberska (ed.) (2011). Relations in marriage and family: Genesis, quality and development (31-50).Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniowersytetu Kazimierza Wielkiego.
 32. Liberska H. (2011). Wprowadzenie [W:] Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliowści i ograniczenia rozwoju (11-16). Warszawa: DIFIN SA.
 33. Liberska H., Matuszewska M. (2011). Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym [W:] H.Liberska (red.). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju (41-66). Warszawa: DIFIN SA.

 34. Liberska H., Khymko M. (2011). Dominujące wartości i konflikty wewnętrzne rodziców dzieci autystycznych [W:] H.Liberska (red.). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju (175-196). Warszawa: DIFIN SA.

 35. Liberska H., Rzepa M. (2011). Rozwój indywidualny rodziców w systemie rodziny z dzieckiem z zespołem Downa [W:] H.Liberska (red.). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju (197-216). Warszawa: DIFIN SA.

 36. Liberska H.(2012). Introduction. In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial problems in traditional and  novel approaches. Effectveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations..vol. 2, (7-13). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 37. Liberska H., Sulwalska – Barancewicz D. (2012). The significance of dependency for the functioning of human in close interpersonal relations. In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial problems in traditional and  novel approaches. Effectveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations..vol. 2, (187-202). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 38. Liberska H., Łukowska K.. (2012). Coaching as an efficient metod in developing emotional intelligence. In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial problems in traditional and  novel approaches. Effectveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations..vol. 2, (223-240.). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 39. Liberska H., Malina A., Sulwalska – Barancewicz D. (2012). Attachment of Young adults against satisfaction of the development al tasks realisation. In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial problems in traditional and  novel approaches. Effectveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations..vol. 2, (2003-222). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 40. Liberska H., Farnicka M. (2013). Educational activity and personal development of woman an exploration of succesd and threat areas. In: N.A.Lobanov, V.N.Skvortsov (eds.), Lifelong learning – continous education for sustainable development, vol. 11, p.1 (102-106). Saint Petersburg: Pushkin Leningrad State University.

 41. Boniecka K., Liberska H. (2012). Vitality in late aduilthood and its connection with the level of life satisfaction. In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial problems in traditional and  novel approaches. Effectveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations..vol. 2, (165-186). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 42. Liberska H., Malina A., Suwalska-Barancewicz D. (2012). Wprowadzenie. W: H.Liberska, A.Malina, D.Suwalska-Barancewicz (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie (8-18). Warszawa: Difin S.A.

 43. Boniecka K., Liberska H. (2012). Zadowolenie z pracy i satysfakcja z życia u dorosłych w kontekście przemian na rynku pracy. W: H.Liberska. A.Malina, D.Suwalska-Barancewicz (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie (   ). Warszawa: Difin S.A..

 44. Suwalska-Barancewicz D., Izdebski P., Liberska H. (2012). Inwentarz Jakości Związku do oceny relacji diadyczych partnerów. W: H.Liberska. A.Malina, D.Suwalska-Barancewicz (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie (   ). Warszawa: Difin S.A.

 45. Farnicka M., Liberska H. (2013). Is culturally relevant pedagogy an adequate model of life long learning education? In: N.A.Lobanov, V.N.Skvortsov (eds.), Lifelong learning – continous education for sustainable development, vol. 11, p.1 (119-123). Saint Petersburg: Pushkin Leningrad State University.

 46. Liberska H., Boniecka K. (2013). Postawy rodzicielskie rodziców dzieci otyłych i z nadwagą. W: M.Żmudzka-Brodnicka, A.Szulc, B.Niespodziański, W.Żukow (red.), Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej (111-122). Gdańsk-Bydgoszcz: Wyd. Athenae Gedanenses, UKW.
 47. Liberska H., M.Matuszewska, Freudenreich D. (2013). Percepcja postaw rodzicielskich matek i ojców a zachowania agresywne dorastających córek i synów. W: D.Borecka-Biernat (red.), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania (78-98). Warszawa: Engram – Difin S.A.

 48. Boniecka K., Liberska H. (2014). Wybrane aspekty funkcjonowania osób otyłych i z nadwagą w rodiznie w świetle badań własnych. W: H.Liberska, A.Malina, D.Suwalska-Barancewicz (red.). Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku (s.114-124). Warszawa: Difin S.A. (s. 400).
 49. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz, Eliza Wielgomas (2014). Goals and Life Plans of Adolescents In: / ed. M. Taylor, J. A. Pooley, J. Merrick: Adolescence : Places and Spaces Adres wydawniczy: Hauppauge : New York : Nova Science Publishers, Seria: Pediatrics, Child and Adolescent Health, ISBN: 978-1-63117-847-4.
 50. Janicka I., Liberska H. (2014).Wstęp. W: I.Janicka, H.Liberska (red.), Psychologia rodziny (ss. 13-18). Warszawa: PWN.
 51. Liberska H., Matuszewska M. (2014). Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania. W: I.Janicka, H.Liberska (red.), Psycholgia rodziny (ss. 115-140). Warszawa: PWN.
 52. Farnicka M., Liberska H. (2014). Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie - procesy zachodzące na styku pokoleń. W: I.Janicka, H.Liberska (red.), Psychologia rodziny (ss. 185-202). Warszawa: PWN.
 53. Liberska H. (2014). Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie. W: I.Janicka, H.Liberska (red.), Psychologia rodziny, (ss.221-242). Warszawa: PWN. 
 54. Farnicka M., Liberska H. (2014).Family rituals among middle school and university students –

  psychologist’s perspective. In: Ю. В. Попков(ed.),ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИБИРИ; ТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК; Выпуск 10 (180-187). НОВОСИБИРСК:

  ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.

 55. Liberska H, Farnicka M. (2014). Introduction. IN: H.Liberska, M.Farnicka (eds.), Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities (4-10). Frankfurt am Main - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warszawa - Wien: Peter Lang GmbH (s.224). DOI 10.3726/978-3-653-05055-4.

 56. Liberska H. (2014). The wellbeing of Children: Its Source and How It is Affected by a Sense of Exclusion and Acculturation, In: H.Liberska, M. Farnicka (eds.), Child of Many Worlds (15-27). Frankfurt am Main -...- Wien: Peter Lang GmbH.

 57. Kosikova V., Liberska H. (2014). The Problem of Minorities as a Subject of Intercultural Psychology In: H.Liberska, M.Farnicka (eds.). Child of Many Worlds (pp. 27-46). Frankfurt am Main - Wien: Peter Lang GmbH.

 58. Farnicka M., Liberska H. (2014). A Child of Many Worlds: A New Meaning of Acculturation, In: H.Liberska, M.Farnicka (eds.), Child of Many Worlds (213- 224). Frankfurt am Main-Wien: Peter Lang GmbH.

 59. Farnicka M., Liberska H., Kosikova V., Lovasova V., Freudenreich D. (2014). A New Tool in the Fight against Social Exclusion: The Questionnaire of School Life (QSL), In: H.Liberska, M.Farnicka (eds.), Child of Many Worlds (165-176). Frankfurt am Main- Wien: Peter Lang GmbH.

 60. Liberska H. (2014). Introduction. In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial Problems in Traditional an Novel Approaches: the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life: in search for the sources of wellbeing (pp.7-10), vol. 3. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 61. Suwalska-Barancewicz D., Liberska H. (2014). CHOSEN ASPECTS OF PARTNER INVOLVEMENTS AND THE QUALITY OF AN INTIMATE RELATIONSHIP

  In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial Problems in Traditional an Novel Approaches: the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life: in search for the sources of wellbeing (pp.21-42), vol. 3. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 62. Farnicka M., Liberska H. (2014). FACTORS CONDUCIVE TO CHILD AND ADULT

  DEVELOPMENT IN EDUCATION SYSTEM: In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial Problems in Traditional an Novel Approaches: the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life: in search for the sources of wellbeing (pp.11-20), vol. 3. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 63. Boniecka K., Liberska H., Wojciechowska L. (2014). EMOTIONAL CONTROL AND FAMILY LIFE SATISFACTION OF OBESE AND OVERWEIGHT PEOPLE In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial Problems in Traditional an Novel Approaches: the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life: in search for the sources of wellbeing (pp.72-86), vol. 3. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 64. Wojciechowska L., Sokolnicka H., Liberska H. (2014). ACTIVITY UNDERTAKEN BY PERSONS IN LATE ADULTHOOD AND THEIR PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial Problems in Traditional an Novel Approaches: the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life: in search for the sources of wellbeing (pp.87-104), vol. 3. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 65. Liberska H., Purev T., Boniecka K., Farnicka M. (2014). EXPERIENCE OF AGGRESSION AND TAKING UP THE ROLES OF AGGRESSOR AND VICTIM BY MONGOLIAN YOUTH, In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial Problems in Traditional an Novel Approaches: the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life: in search for the sources of wellbeing (pp.171-185), vol. 3. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 66. Liberska H., Malina A., Suwalska - Barancewicz D. (2015). Wprowadzenie, W: Liberska H., Malina A., Suwalska - Barancewicz D. (red.), Dylematy współczesnych ludzi. radzenie sobie z wielością ról i zadań (s.5-10). Warszawa: Engram - Difin (s.326).

 67. Liberska H., Kornaś M. (2015). Transmisja tożsamości w rodzinie, W:Liberska H., Malina A., Suwalska - Barancewicz D. (red.), Dylematy współczesnych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań (s.105 -116). Warszawa: Engram - Difin (s.326).

 68. Farnicka M., Liberska H. (2015). Intrapsychic and social conditionings of feeling excluded at
  school environment. In: Gabriella Pusztai, Ágnes Engler and Ibolya Revák Markóczi (eds.), 
  Development of Teacher Calling in Higher Education (pp.115-125). Nagyvárad–Budapest: PARTIUM–PRESS S–Ú M K, pp.195.

 69. Liberska H., Boniecka K. (2016). Introduction. In: H. Liberska, K.Boniecka (red.), Selected psychosocial and medical problems of transplantation (pp.p.9-15). Warszawa: Difin (s.225).

 70. Liberska H., K.Boniecka, Fryda P., Adamec M., Wettstein D., Kuba D., Sedej Z., Akar R. A., Makuch E. (2016). Report: Contemporery Challenges in Organ Donation and Transplantation in the V4 Countries, Slovenia and Turkey.In: H.Liberska, K.Boniecka (red.) (2016). Selected psychosocial and medical problems of transplantation (pp.18-67). Warszawa: Difin (s.225).
 71. Liberska H. (2016). Attitudes towards transplantation - is it possible to change the? In: H.Liberska, K.Boniecka (red.) (2016), Selected psychosocial and medical problems of transplantation (pp.99-108). Warszawa: Difin (s.225).
 72. Liberska H., Freudenreich D. (2016). Beliefs about transplantation in Polish families. In: H.Liberska, K.Boniecka (red.), (2016). Selected psychosocial and medical problems of transplantation (pp. 148-163). Warszawa: Difin (s.225).
 73. Boniecka K, Makuch E., Ozcinar E., Liberska H., Akar A.R. (2016). Quality of life and acceptance of illness among patients with ventricular assist device implementation and after heart transplantation. In: H.Liberska, K.Boniecka (red.), (2016). Selected psychosocial and medical problems of transplantation (pp. 87-98). Warszawa: Difin (s.225).
 74. M.Farnicka, H.Liberska (2016).Introduction. In: H.Liberska, M.Farnicka (eds.), Aggression as a Challenge. Theory and research: Current Problems, (pp.11-18).Frankfurt am Main - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warsaw - Wien: Peter Lang Gmbh. DOI 10.3726/978-3-653-05056-1.

 75. Liberska H., Boniecka K., Tumendemberel Purev (2016). Assuming the Roles of Aggressor and Victim by Lower Secondary School Youth. Research Report. In: H.Liberska, M.Farnicka (eds.), Aggression as a Challenge. Theory and research: Current Problems, (pp.67-80).Frankfurt am Main - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warsaw - Wien: Peter Lang Gmbh.
  DOI 10.3726/978-3-653-05056-1.

 76. Liberska H. (2016). Manifestations of Aggression in Prisoners and their Selected Determinants. In: H.Liberska, M.Farnicka (eds.), Aggression as a Challenge. Theory and research: Current Problems, (pp.223-237).   Frankfurt am Main - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warsaw - Wien: Peter Lang Gmbh. DOI 10.3726/978-3-653-05056-1.

 77. M.Farnicka, H.Liberska (2016). Stages and Paths of Aggression Development. Knowledge that Awaits being Uncovered, In: H.Liberska, M.Farnicka (eds.), Aggression as a Challenge. Theory and research: Current Problems, (pp.19-32). Frankfurt am Main - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warsaw - Wien: Peter Lang Gmbh.
  DOI 10.3726/978-3-653-05056-1.

 78. Małgorzata A. Farnicka, Hanna Liberska, Iwona Grzegorzewska (2016). Eastern European Immigrants
  W: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, 4 Volume Set / ed. by Constance L. Shehan.
  Adres wydawniczy: Chichester : Wiley-Blackwell, 2016, Strony: 607-610, ISBN: 978-0-470-65845-1 (hasło w Encyklopedii)

 79. Hanna Liberska (2016). Rozwój indywidualny i rozwój rodziny w kontekście przemian społeczno-kulturowych
  W: Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz (red.). Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty (s.16-24). Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2016.

 80. Liberska H., Malina A., Suwalska-Barancewicz D. (2016). Wprowadzenie. W: H.Liberska, A.Malina, D.Suwalska-Barancewicz (red.), Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty (s. 11-14). Warszawa: Engram - Difin.

Artykuły:

 • Liberska, H. (1998). Wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży wychowywanej w rodzinach pełnych i niepełnych. Roczniki Socjologii Rodziny, 10, 231-245.
 • Liberska, H. (2000). Zmiany orientacji życiowej w kontekście uwarunkowań rodzinnych. Polskie Forum Psychologiczne, 5, 2, 172-186.
 • Liberska, H. (2001). Młodzież w zmieniającej się rzeczywistości. Wybrane aspekty orientacji życiowej i poczucie kontroli. Psychologia Rozwojowa,6, 3-4, 271-289.
 • Liberska, H. (2001). Ograniczenia edukacji seksualnej w percepcji młodzieży. Psychologia Rozwojowa,6, 3-4, 431-443.
 • Liberska, H. (2001). Oczekiwania dotyczące własnej osoby i przyszłego partnera małżeńskiego w późnej adolescencji. Roczniki Socjologii Rodziny, XIII, 185-196.
 • Liberska, H. (2002). Kształtowanie się tożsamości a konstruowanie planów życiowych przez dorastających. Psychologia Rozwojowa,7, 3, 50-62.
 • Liberska, H. (2002). Rola identyfikacji z rodzicami dla rozwoju dziecka w okresie dorastania. Małżeństwo i Rodzina, 1, 48-54.
 • Liberska, H., Matuszewska, M. (2003). Niektóre społeczne uwarunkowania agresji u młodzieży. Psychologia Rozwojowa, 2-3, 97- 107.
 • Liberska, H., Harwas-Napierała, B. (2004). Dane o Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu (rys historyczny). Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP, 1, s. 40-47.
 • Liberska, H. (2004). Tożsamość młodzieży a jej środowisko rodzinne. Psychologia Rozwojowa, t.9, nr 2, 65-77.
 • Liberska H. (2006). Pomysł na siebie i swoje życie. Psychologia w szkole, 2 (10), s. 143-147.
 • Liberska H. (2006). Wychowanie do życia w rodzinie. Psychologia w szkole, 2 (10), s. 95-101.
 • Liberska H. (2006).  Orientacja przyszłościowa młodzieży a jej środowisko rodzinne.  Roczniki Socjologii Rodziny, t. XVII, 65-82. 
 • Liberska H. (2006). Tożsamość a orientacja przyszłościowa w adolescencji. Psychologia Rozwojowa, t. 11, nr 4, s.65 – 81.
 • Liberska H. (2006). Wybrane aspekty rozwoju społecznego człowieka w ciągu życia –wprowadzenie. Psychologia Rozwojowa, t.11, nr 4, s. 7 – 11.
 • Liberska H., Matuszewska M. (2006). Pełnienie ról małżeńskich a proces rozwoju dorosłych. Psychologia Rozwojowa, t.11, nr 4, s. 25 – 35.
 • Liberska H. (2007) Perspektywy temporalne młodzieży niedostosowanej społecznie. Psychologia Rozwojowa, 2, 53-71
 • Liberska, H. (2007). Poszukiwanie sensu życia przez młodzież. Edukacja Humanistyczna, 2, s. 54-69.
 • Liberska H, Matuszewska B. (2007), Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych młodzieży. Roczniki Socjologii Rodziny, t. XVIII, 187-200.
 • Liberska H. (2008) Późna dorosłość: okres beznadziei czy niewykorzystanego potencjału? Polskie Forum Psychologiczne, 13, 2, 77-82.
 • Liberska H. (2008). Changes in the adolescents' orientations towards the future and factors threatening them against systemic transformation. Polish Psychological Bulletin, vol. 39, 3, 138-148.
 • Liberska H., Suwalska D. (2011). Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 16, 1, 25-39.
 • Liberska H. (2011). Wprowadzenie. Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP, 4-10.
 • Liberska H. Matuszewska M. (2011). Czy zabieramy dzieciństwo  sześciolatkom? Psychologia w Szkole, 55-62.
 • Liberska H. (2012). Modele funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Polskie Forum Psychologiczne, 17, 1, 79-90.
 • Liberska H., Matuszewska M. (2012). Przychodzi uczeń do pierwszej klasy. Psychologia w szkole, nr 4, 108-119. 
 • Liberska H., Franicka M. (2013). W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym. Czasopismo Psychologiczne, t. 19, nr 1, 87 – 94.
 • Liberska H., Farnicka M. (2013). Wizja własnego życia i rytuały rodzinne - wskazywane życiowe, źródła wsparcia. Rocznik Lubuski, t. 39, cz. 2, 215-225.
 • Liberska H., Farnicka M. (2013). Uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary - prezentacja modelu badań. Polskie Forum Psychologiczne, 2, 245-255.
 • Liberska H., Farnicka M. (2013). Trudne jest życie bez wsparcia. Psychologia w szkole, 5, 84-91.
 • Liberska H., Farnicka M., Kosikova V. (2013).  Model badań gotowości do agresywności w okresie dorastania. Czasopismo Psychologiczne, 19, 2, 355-360.
 • Liberska H., Farnicka M. (2013). The relationship between attribution and the level of approval of aggressive behaviors - the Polish study. Psychology Research, 3, 12, 687-693
 • Liberska H., Boniecka K. (2013). Postawy rodzicielskie rodziców dzieci otyłych i z nadwagą. Journal of Health Sciences, 3 (13), 419-423.
 • Liberska H. (2013). Poczucie sensu życia młodzieży a jej koncepcje przyszłości osobistej. Polskie Forum Psychologiczne, 18, 3, 303-318.
 • Liberska H., Farnicka M. (2014). THE SENSE OF WELL-BEING OF WOMEN INVOLVED IN LIFELONG EDUCATION ( ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ). Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin (Вестник Новосибирского государственного педагогического университета), 1, (17), 175 - 183.DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1401.15
 • Liberska H., Farnicka M.  (2014). Gorzkie owoce reformy systemu edukacji - perspektywa psychologiczna. Kultura i Edukacja, nr 1 (101), 36-50.
 • Liberska H., Farnicka M. (2014).Processes which support the creation of an environment conducive to learning. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2014, No.4, P.7pp. 7–16. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1404.01
 • Liberska H., Farnicka M. (2014). Przejawy agresywności współczesnej młodziezy i ich uwarunkowania rodzinne. Rocznik Lubuski, 1, 45-61.
 • Kosikova V., Liberska H., Farnicka M. (2014). Formative function of assessment in a psycho-didactical context. Polskie Forum Psychologiczne, XIX, 1, 7-16.  
 • Farnicka M., Liberska H. (2014). Szkoła współnych rządów. Psychologia w szkole, 5, 36-47.
 • Liberska H., Farnicka M. (2014). Manifestation of Aggression and Percepion of Parental Attitudes Comparative Studies Changes over Time. Culture nad Education, 5, 128-148.
 • Farnicka M., Liberska H. (2014).Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się - analiza wybranych czynników. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, nr 67 (3), 66-75.
 • Liberska H. (2014). Aktywność edukacyjna kobiet bezrobotnych: wybrane uwarunkowania. Rocznik Andragogiczny, vol.21, 215-226.
 • Farnicka M., Liberska H. (2015). Kwestionariusz Życia Szkolnego. Psychologia w Szkole, 2, 14-19.
 • Farnicka M., Liberska H. (2015). Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w sytuacji szkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji,11, nr 4 (31), 77-91.

 • Makuch M., Boniecka K., Aygor B., Liberska H., Akar A. (2015). Analysis of Perception of Own Body and Attitudes Towards Organ Donation Within Polish and Turkis Society. The Journal of Heart and Lung Transplantation, Vol. 34, iss. 4, Supplement, pp. 316, DOI 10.1016/j.healun.2015.01.894
 • Suwalska-Barancewicz D., Liberska H., Izdebski P. (2015). The Quality of Relationships Inventory – polska adaptacja. Psychologia Rozwojowa, 1, 91-105.

 • Abramova A.M., Krasheninnikov V.V., Liberska H., Farnicka M. (2015). Transfer of culture and/or development of activity: The german-russian and anglo-saxon models of education. [Filosofiia obrazovaniia] Philosophy of Education,2, (59), 205,  p. 37-45.

 • Liberska H., Malina A., Suwalska-Barancewicz D., Wielgomas E. (2015). Goals and life plans adolescents studing in integration classes in Poland. International Journal of Child and Adolescent Health, Vol. 8, no 2, pp. 151-160, p-ISSN: 1939-5930.

 • Liberska, H., Farnicka, M. (2015). Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa. Psychologia Rozwojowa, T. 20, nr 4, s. 25-44
  DOI: 10.4467/20843879PR.15.020.4463
   

 • Liberska H., M.Farnicka (2015). Students' attitudes to the "others" and their sense of wellbeing - Polish sample. Acta Medicinae and Sociologica, vol. 6, No 17, 5-15.

 • Kosikova V., Liberska H. (2015). Case study analysis integrated pupils in czech schools. Acta Medicinae and Sociologica, vol. 6, No 17, 17-28.

 • Farnicka, M., Liberska, H., Nurmi, J.E. (2016). Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej - ujęcie rozwojowe. Psychologia Rozwojowa, t.21, nr 1,  15-25.

 • Liberska H. (2016). Uwarunkowania zmian rozwojowych w wybranych modelach rodziny. Psychologiczne Zeszyty Naukowe. Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 1, s. 47-57.

 • Liberska, H., Boniecka, K. (2016). Health behaviours and body image of girls in the second phase of adolescence. Health Psychology Report, vol. 4(4), Online publish date: 2016-09-22, DOI: 10.5114/hpr.2016.62302
 •  

 • Liberska, H., Deja, M., Janicka, M., Dąbek, K. (2016). Emotional state of “young” fathers. 

  Current Issues in Personality Psychology, volume 4(4), doi: 10.5114/cipp.2016.63219

 •  

 • Liberska H., Głogowska K., Deja M. (2016). Przywiązanie do rodziców i rówieśników jako predyktor samooceny w okresie adolescencji. Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal, 22, 2, 219-227; DOI: 10.14691/CPPJ.22.2.219


 • Liberska H. (2016). RELATIONS BETWEEN IDENTITY AND TEMPORAL ORIENTATION IN ADOLESCENCE. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, [Science and Education], nr 5, 30-39 ISSN 2311-8466).


 • Hanna Liberska (2016). Wybrane podmiotowe i kontekstualne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie późnej dorosłości. Badania porównawcze. Rocznik Andragogiczny, Vol. 23, s. 24-36

  Delvecchio, E., Li, J.-B., Liberska, .,Lis,A., Mazzeschi, C. (2017). The Polish Spence Children's Anxiety Scale: Preliminary Evidence on Validity and Cross-Cultural Comparison. Journal of Child and Family Studies - pp. 1-11; DOI: 10.1007/s10826-017-0685-9
 • Wśród publikacji z ostatnich kilku lat znajdują się także sprawozdania i artykuły popularnonaukowe w tym:

 • Liberska, H., Matuszewska, M. (2002). Rodzina jako źródło agresji. Charaktery, luty (2), 40-41.
 • Liberska, H. (2007). Problem z brakiem stylu. Charaktery, marzec 3 (122), 28-31.
 • Liberska H. (2002), Sprawozdanie z sympozjum pt.: „Kompetencje psychologa w oświacie” zorganizowanego przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Akademii
 •  Bydgoskiej,  Forum Psychologiczne,
 • Liberska H. (2003), Sprawozdanie z Sympozjum „Psycholog zawodem zaufania publicznego” zorganizowanego przez Sekcję Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Katedrę Psychologii Rozwojowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 30.11 – 01.12.2002, Kazimierz Dolny). Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP, 2003, nr 1, s. 17- 25.
 • Liberska H. (2011). Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Śródrocznego Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP w Instytucie Psychologii UKW Bydgoszczy w dniach 14-15.02.2011. Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP, 10, 4-14.
 • Liberska H. (2012).Idealizm młodzieńczy.W Dziecko, zeszyt 3. Wyd. Charaktery.
 • Farnicka M., Liberska H. (2014). Sprawozdanie z Konferencji Developmental and social conditions of conflict and aggression. XXXVII CICA Conference (22-25 czerwca 2014, Zielona Góra). W: Polskie Forum Psychologiczne, t 19, Nr 2, 275-277.
 • Kornaś M., Liberska H. (2015). RECENZJA: Piotr K. Oleś (2015).. „Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość - zmiana - integracja” Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 356 ) Polskie Forum Psychologiczne, nr 4,
 • Liberska H. (2016). Sprawozdanie z I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji pod hasłem Contemporary Challenges of Organ Transplantation and Donation in V4, Slovenia and Turkey (10-12 grudnia 2015, Bydgoszcz). Polskie Forum Psychologiczne, 21, nr 1, 145-148.
 • Liberska H. (2015). Perwsza Międzynarodowa Konferencja o Transplantacji: Contemporary challenges of organ transplantation and donation in V4, Slovenia and Turky - zapowiedź. Biuletyn PSPRC, 5, s.10.
 • Liberska H.(2016). Biuletyn PSPRC, 1
 • Paszkowska-Rogacz A., Liberska H. (2016). Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego (7-10 lipca 2015, Mediolan). Polskie Forum Psychologiczne, tom 21, nr 2.