dr Krawczyk-Bocian AmeliaPublikacje

2003

1. "Harcerstwo a poczucie wartości dzieci alkoholików", w:Rola harcerstwa w profilaktyce społecznej, red. U. Sobkowiak, Bydgoszcz 2003

2. "Edukacyjne zmagania z kulturą milczenia dzieci alkoholików", w: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów, Zeszyt 7, red. M. Gańko-Karwowska, L. Marek, Szczecin 2003

 

2004

3."Zdarzenia krytyczne w narracjach Dorosłych Dzieci Alkoholików - projekt badań", w: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów, zeszyt 8, red. A. Domagała-Kręcioch, Z. Szarota, Kraków 2004

 

2005

4."Trzy oblicza Dorosłych Dzieci Alkoholików", w: "Świat Problemów" nr 4 (147) /2005

 

2006

5. "Fenomen popularności pedagogiki jako kierunku studiów', w: Ewolucja ogólności w duskursach pedagogicznych, red. T. Hejnicka-Bezwińska, R. Leppert, Bydgoszcz 2006

6. "Proces tworzenia tożsamości u Dorosłych Dzieci Alkoholików", w: Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, red. M. Deptuła, Bydgoszcz 2006

 

2008

7. "Mity o narracji. Od subiektywizmu do problemu interpretacji', w: "Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja" nr 2 (42) /2008

8. "Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego", w: "Przegląd Pedagogiczny" nr 1 /2008

 

 

2011

9. "Zdarzenia krytyczne w biografii indywidualnej młodych dorosłych" w: Uczenie się z (własnej) biografii, red. E. Dubas, w. Świtalski, Łódź 2011

10. "Narracja jako spotkanie" , "Przegląd Pedagogiczny", nr 1/2011

 

 2012

11. "Przebieg procesów trajektoryjnych Fritza Schutzego i jego zastosowanie w badaniach empirycznych", Edukacja Dorosłych, nr 2/2012

 12. Strategie radzenia sobie z krytycznymi zdarzeniami życiowymi, w: Oblicza kryzysu współczesnego człowieka, po red. J. Deręgowskiej, M. Majorczyk, J. Świątkiewicz, Poznań 2012, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ss. 257-277.

 

2013

13. Monografia: "Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików", Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.

 

2014

 14."Doświadczyc przemocy, doznać cierpienia. DDA o zadrzeniu krytycznym w biografii indywidualnej", Niebieska Linia, nr 6/2014.

 

2015.

15. "Dzieciństwo w uzależnionej rodzinie", Niebeiska Linia, nr 1/2015.

16. Znaczenie badań biograficzno-narracyjnych w pedagogice, w: Biografie i uczenie się, pod red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, Łódź, 2015, Wydawnictwo Uniwersytyetu Łódzkiego, ss. 49-56.

 

2016.

 

17. Monografia: Biograficzne doświadczanie (nie)pełnosprawności. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016.

 

 

2017.

18. Doświadczanie czasu w badaniach biograficzno-narracyjnych, w: E. Dubas, A. Gutowska (red.), Czas i miejsce w biografii. Aspekty edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 37-48.

19. Zycie jako wyzwanie. O doświadczaniu nabytej niepełnosprawności w narracjach, w: A. Knocińska, P. Frąckowiak (red.), Pomoc-wsparcie-ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, Bogucki Wydawnictwo naukowe, Poznań-Gniezno, s. 425-438.

 

2018.