dr Mochocki Michał Publikacje

In press:

 • Larp College of Wizardry jako produkt i platforma aktywizmu społecznego, [w:] Światy poza światem 1
 • Tabletop RPG: transmedialny system narracyjny (wspólnie z A. Mochocką)

2016

 • Magia i Miecz Magazine: Evolution of Tabletop RPG in Poland and its Anglo-Saxon Context. Homo Ludens 1/2016 (wspólnie z dr A. Mochocką)
 • From College of Wizardry to Witcher School: A Comparative Study of Franchise Larp Design. Homo Ludens 1/2016
 • Gamedec.UKW in IGDA Curriculum Framework. Replay. The Polish Journal of Game Studies 3. Early Access version.
 • Humanities-based degrees and game dev employability. [w:] Computer Game Innovations, red. Adam Wojciechowski i Piotr Napieralski, wyd. Politechnika Łódzka, pp. 80-105

2015 

 • Gamedec. UKW: A case of edu-gamification for game designers. [w:] Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), pp. 323-326, DOI: 10.1109/IMCTL.2015.7359612

2014

 • Larping the Past: Research Report on High-School Edu-Larp. [w:] Wyrd Con Companion Book 2014, Pod red. S. L. Bowman, wyd. Wyrd Con, Los Angeles, s. 132-149  

 • LMS dla edukacyjnej gamifikacji akademickiej: potrzeby i pomysły. [w:] E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery, Pod red. M.Dąbrowski, M.Zając, wyd. FPAKE, Warszawa 2014, s. 172-186, ISBN: 978-83-63127-15-2 (wspólnie z M. Sobocińskim)

2013

 • Edu-Larp as Revision of Subject-Matter Knowledge. International Journal of Role Playing 4, s. 55-75, ISSN 2210-4909

2012

 • The Sarmatian Cultural Turn in 21st-century Poland [w:] (Re)visions of History in Language and Fiction. Pod red. D. Guttfeld, M. Linke, A. Sowińskiej. Wyd. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 2012, s. 208-224, ISBN (10): 1-4438-4020-3, ISBN (13): 978-1-4438-4020-0 

 • Teatralne gry fabularne (LARP-y)na lekcjach historiiraport z badań. Homo Ludens 1(4)/2012, s. 149-172, ISSN 2080-4555  

 • Reliving Sarmatia: National Heritage Revived in the Polish Larp Scene [w:] States of Play: Nordic Larp Around the World. Pod red. Juhany Petterssena. Wyd. Pohjoismaisen roolipelaamisen seura: Helsinki 2012, s. 54-61, ISBN 978-952-67599-4-4, ISBN 978-952-67599-5-1 

2011-2003

 • Sarmackie dziedzictwo kulturowe w grze fabularnej Dzikie Pola. Homo Ludens 1(3)/2011, s. 139-154

 • Lektury szkolne w ratingu PEGI.Homo Ludens 1(2)/2010, s. 121-136

 • Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym. Homo Ludens 1/2009, s. 177-189

 • Gród Kazimierzowski – projekt. Homo Communicativus 3(5)/2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, s. 239-247

 • Etyka bohaterów narracyjnych gier fabularnych.Homo Communicativus 3(5)/2008, s. 229-237

 • Scenariusze narracyjnych gier fabularnych. Propozycja metody badawczej. [w:] Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Tom I. Pod red. Augustyna Surdyka. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2007. s. 165-172

 • Współczesne oblicze baśni: narracyjne gry fabularne. [w:] Barwy świata baśni. Pod red. Urszuli Chęcińskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2003. s. 185-192

 

Recenzje

 • Recenzja książki Jane McGonigal Reality is Broken: Why Games Make Us Better And How They Can Change the World (Nowy Jork, Penguin Press, 2011). Homo Ludens 1(3)/2011, s. 239-246

 

Publikacje popularnonaukowe

 • Planszówka instant: Nowa gra w 2 h, 29.04.2016, Przystanek Planszówka, http://przystanekplanszowka.pl/2016/04/planszowki-instant-gamedec.html
 • Larpy sarmackie. Historia prawdziwa. [w:] Nasiona, drzewa, ogrody. Konferencja Larpowa 2016.
 • Minecraft w szkole. Wprowadzenie dla nauczycieli. Bydgoszcz 2016, http://gamedec.ukw.edu.pl/minecraft-w-szkole-publikacja/ (z Mikołajem Sobocińskim i Adrianną Kuliś)
 • Witcher School: powieść > gra wideo > larp, Ha!Art 51 3/2015 Gry: przypadki książkowe, s. 40-46
 • Historical Reenactment in Poland: Where Grassroots and Institutions Collide, opublikowany na blogu akademickim prof. Henry'ego Jenkinsa w ramach międzyuczelnianego projektu “Participatory Poland”: http://henryjenkins.org/2013/11/participatory-poland-part-three-historical-reenactment-in-poland-where-grassroots-and-institutions-collide.html
 • Projekt DEMOkracja: LARP w edukacji obywatelskiej [w:] KoLa - Konferencja LARP-owa. Pod red. Jakuba Tabisza. Wyd. Stowarzyszenie Wielosfer: Wrocław 2013, s. 20-26 (również w przekładzie w anglojęzycznej wersji tej publikacji wydanej w grudniu 2013)

 • Less Larp in Edu-larp Design [w]: Crossing Habitual Borders: The Knutepunkt 2013 Book. Pod red. K. Sveli i K. Meland: Oslo 2013, s. 101-109

 • LARPy sarmackie a tożsamość narodowa [w:] Konferencja Larpowa. Pod red. Jakuba Tabisza. Wyd. Stowarzyszenie Wielosfer: Wrocław 2012, s. 28-33

 • Sarmacki zwrot kulturowy po 2000 roku [w:] Kwartalnik Sarmacki 1/2012, s. 14-19