dr hab. Szczepaniak MonikaWykaz prowadzonych zajęć

WYKŁADY:

 • historia literatury niemieckiej II połowy XIX wieku
 • historia literatury niemieckiej i austriackiej 1900-1945
 • historia literatury niemieckojęzycznej 1945-1989
 • kultura Niemiec, Austrii i Szwajcarii
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • wstęp do kulturoznawstwa 
 • interpretacja tekstu literackiego
 • metodologia badań kulturoznawczych
 • wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
 • wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa 

SEMINARIA:
seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie
Seminaria tematyczne:

 • Historia literatury niemieckojęzycznej 1945-1989
 • Literatura austriacka po roku 1945 - klasycy
 • Literatura Republiki Weimarskiej
 • Motyw Sinobrodego w literaturze niemieckojęzycznej
 • "Sztuki skandaliczne". Historia teatralnych tabu od Hauptmanna do Jelinek
 • Obrazy kobiet i mężczyzn w dyskursach literackich i wizualnych 1918-1933
 • Tekst i obraz: Kulturowa semantyka i symbolika koloru niebieskiego
 • Tekst i obraz: Piękno i brzydota w kulturze współczesnej
 • Tekst i obraz: Młodość i starość w kulturze współczesnej
 • Tekst i obraz: Moda jako praktyka kulturowa
 • Tekst i obraz: Koncepcje ciała w kulturze współczesnej
 • Tekst i obraz: Ludzie i zwierzęta
 • Tekst i obraz: Nagość
 • Tekst i obraz: Bogactwo i ubóstwo
 • Tekst i obraz: Ludzie i rzeczy