dr hab. Szczepaniak MonikaWyróżnienia, nagrody

STYPENDIA, NAGRODY I GRANTY:

 • 1992-1993 – stypendium naukowe fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst
 • 1995-1997 – stypendium naukowe fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst
 • 1997 –  stypendium naukowe rządu austriackiego
 • 1998 – Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie za znaczące osiągnięcia naukowe
 • 2000 – stypendium naukowe fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst
 • 2002-2003 – stypendium naukowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2003 – grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
 • 2004 – wyróżnienie Rektora Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 
 • 2006 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
 • 2007 – stypendium naukowe fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst
 • 2008-2010 – stypendium naukowe fundacji Alexander von Humboldt-Stiftung
 • 2010 – grant wydawniczy fundacji Alexander von Humboldt-Stiftung 
 • 2011 – stypendium naukowe fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst
 • 2013 – stypendium naukowe fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst 
 • 2013 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • 2014-2017 – grant Narodowego Centrum Nauki 
 • 2014 – stypendium naukowe fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst 
 • 2015 – stypendium naukowe fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst
 • 2015 – wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego