dr hab. Szczepaniak MonikaŻyciorys naukowy

 • STUDIA: 1986-1992: Filologia germańska / Germanistik (Rzeszów, Erfurt, Hamburg)
 • PRACA MAGISTERSKA: Krytyka cywilizacji i utopia w twórczości Christy Wolf (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, obecnie Uniwersytet Rzeszowski, 1992) 
 • ROZPRAWA DOKTORSKA: Dekonstrukcja mitu w wybranej prozie Elfriede Jelinek (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, obecnie Uniwersytet Rzeszowski, 1998)
 • ROZPRAWA HABILITACYJNA: Obrazy Sinobrodych w literaturze niemieckojęzycznej z perspektywy badań nad męskością (Uniwersytet Wrocławski, 2007)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • literatura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku 
 • Elfriede Jelinek
 • kulturowa teoria literatury 
 • badania nad męskością 
 • badania nad wojną i przemocą
 • miłość i pożądanie w tekstach kultury

ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIE NAUKOWE:

 • 1995-1997 – Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Deutsche Literatur)
 • 1997 – Universität Wien (Institut für Germanistik)
 • 2000 – Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Deutsche Literatur)
 • 2002-2003 – Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Deutsche Literatur)
 • 2007 – Universität Bielefeld (Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft) 
 • 2008-2010 – Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Deutsche Literatur)
 • 2009 – Universität Wien (Institut für Geschichte), Literaturhaus Wien
 • 2011 – Universität zu Köln (Institut für Deutsche Sprache und Literatur)
 • 2013 – Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Deutsches Institut) 
 • 2014 – Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Deutsches Institut) 
 • 2015 – Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Deutsches Institut)

AKTYWNOŚĆ RECENZENCKA I EKSPERCKA:

 • Rada Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010)
 • Zespół Specjalistyczny Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2012)
 • Forschungsplattform Elfriede Jelinek: Texte - Kontexte - Rezeption (Universität Wien)
 • recenzje w przewodach doktorskich: Uniwersytet Warszawski (2009), Uniwersytet Rzeszowski (2010), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (2013), Universität Wien (2016)
 • recenzje w postępowaniach habilitacyjnych: Uniwersytet Śląski (2010), Universität Wien (2013), Uniwersytet Śląski (2015), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań (2016), Uniwersytet Łódzki (2017)
 • recenzje wniosków o granty i stypendia w polskich oraz zagranicznych programach finansowania badań naukowych, udział w panelach eksperckich

UDZIAŁ W REDAKCJACH CZASOPISM:

 • Rada Wydawnicza czasopisma Colloquia Germanica Stetinensia
 • redakcja gościnna numeru Colloquia Germanica (wraz z Inge Stephan)
 • redakcja gościnna numeru Studia Germanica Posnaniensia (wraz z Joanną Dryndą)
 • recenzje dla czasopism Colloqiua Germanica Stetinensia, Aussiger Beiträge, Studia Germanica Gedanensia, Wiek XIX, Studia Germanica Posnaniensia, L’Homme, Interalia, Slavia Orientalis 

WYKŁADY GOŚCINNE I DYSKUSJE PANELOWE:

 • Universität Koblenz-Landau (2004)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006)
 • Humboldt-Universität zu Berlin (2006)
 • Teatr Polski Bydgoszcz (2008, 2010)
 • Austriackie Forum Kultury w Warszawie (2009, 2012, 2015, 2017)
 • Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza (2012, 2016)
 • Alpen-Adria Universität Klagenfurt (2014)
 • Universite du Luxembourg (2015)
 • Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2015)
 • Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (2016)
 • Universität Wien (2016)