Aktualności

Bardzo dobre wyniki parametryzacji jednostek UKW

17 października 2017
czytaj całość

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe wyniki parametryzacji. Jest to ocena działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej uczelni w latach 2013 – 2016. Raport Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych świadczy o wzroście potencjału naukowego naszego Uniwersytetu. Dwa z siedmiu wydziałów uzyskały bowiem wyższą kategorię.

czytaj całość…

Inauguracja 2017/2018 za nami

11 października 2017
czytaj całość

10 października 2017 roku w sali koncertowej Copernicanum odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Podczas uroczystości dokonano immatrykulacji studentów i doktorantów oraz wręczono wyróżnienia pracownikom i studentom Uniwersytetu.

czytaj całość…

Stypendia na rok akademicki 2017/2018

09 października 2017

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2017/2018 logowanie na wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w dniach 18 października -24 października 2017 r.

czytaj całość…

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

16 października 2017

Informujemy, że studenci niepełnosprawni, którzy nie dostarczyli jeszcze orzeczenia o niepełnosprawności, powinni pilnie zgłaszać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych celem dostarczenia jego kopii (oryginał orzeczenia do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy BON- u (niepelnosprawni@ukw.edu.pl) do dnia 23 października br. (poniedziałek) do godziny 12:00.

czytaj całość…

Konferencja: Współczesne formy handlu ludźmi – rozpoznanie i zapobieganie

13 października 2017

Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wraz z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową: "Współczesne formy handlu ludźmi – rozpoznanie i zapobieganie”. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy, 26 października 2017 roku w godzinach 9.30 – 16.30 w Collegium Copernicanum UKW (ul. Kopernika 1).

czytaj całość…

Konkurs dla nauczycieli: prace badawczo-rozwojowe

13 października 2017

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji (Instytut Pedagogiki UKW) oraz Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i pedagogów specjalnych pracujących na I etapie edukacji do prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Laboratorium w roku akademickim 2017/2018 w trybie konkursowym.

 

czytaj całość…