Nowe Horyzonty Geografii

  • 23 listopada 2016

Pracownicy Instytutu Geografii UKW i Koło Naukowe Studentów Geografii Geosfera 24, serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich na kolejną edycję Seminarium Geograficznego pt. „Nowe Horyzonty Geografii”.

Na tegoroczny cykl spotkań prezentujących wybrane zagadnienia z zakresu geografii, zapraszamy
raz w miesiącu do gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Karola Szymanowskiego 3, na godz. 15:30. Program każdego seminarium obejmuje wykład, spotkanie z pracownikami naukowymi Instytutu Geografii oraz dla chętnych, krótkie szkolenie biblioteczne z zakresu pozyskiwania Elektronicznych Baz Danych.

Tematyka spotkań:

13.12.2016 Tropem geologicznej historii obszaru Polski - Łukasz Kubisiak, Przemysław Lewandowski, dr Marcin Hojan (Koło Naukowe Geosfera 24, Zakład Badań Historii Krajobrazu, Instytut Geografii, UKW)
10.01.2017 Ziemia – planeta miast – dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska (Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, Instytut Geografii, UKW)
14.02.2017 Współczesne zmiany klimatu Ziemi – dr Monika Okoniewska, dr Mirosław Więcław (Zakład Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu, Pracowania Klimatologii, Instytut Geografii, UKW)
14.03.2017 Nowe trendy w turystyce – dr Alicja Gonia, dr Adrian Lubowiecki-Vikuk, dr Hanna Michniewicz-Ankiersztajn (Zakład Geografii Turystyki, Instytut Geografii, UKW)
11.04.2017 Mapa narzędziem geografa – dr Rafał Gotowski (Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii UKW)

Program spotkań został przygotowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową dla szkół
ponadgimnazjalnych. Seminaria będą odbywać się w powyżej podanych terminach. W zależności od formy i tematyki spotkania będą trwały około 90 minut. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału grup zorganizowanych na adres e-mail: mirur@ukw.edu.pl (dr Mirosław Rurek).