Promocja książki dr Danuty Szumińskiej

  • 06 grudnia 2016

2 grudnia 2016 r. w miejscowości Osie, w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, odbyła się promocja książki autorstwa Danuty Szumińskiej z Instytutu Geografii UKW i Zbigniewa Czerebieja z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pt. „Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego”. Publikacja wydana została przez WdeckiPark Krajobrazowy, a sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Toruniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Książka jest efektem wieloletnich badań prowadzonych na terenie WPK przez autorów, a także badań realizowanych wspólnie ze studentami kierunku geografia UKW w ramach prac magisterskich, których szczegółowe wyniki zostały opublikowane wcześniej w artykułach naukowych. Publikacja ma na celu upowszechnienie wyników badań i została udostępniona nieodpłatnie władzom, szkołom i mieszkańcom powiatu świeckiego.

W czasie promocji książki Danuta Szumińska zaprezentowała licznie zgromadzonym osobom problematykę związaną z wodami Parku. Jednocześnie odbyła się promocja drugiej książki wydanej przez WPK, autorstwa Mariusza Chudeckiego, pt. „Elektrownie Wodne w Gródku i Żurze”. Uroczystość promocji książek swoją obecnością zaszczyciły lokalne władze, mieszkańcy Osia i okolic. Gościem honorowym był dr hab. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej reprezentujący Wydział Elektroniki i Automatyki Uczelni.