Aktualności

05 kwietnia 2018
czytaj całość

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Jacek Woźny, Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Andrzej Półgrabski oraz Dyrektor II Oddziału Banku PeKaO S.A. w Bydgoszczy, Teresa Opoka serdecznie zapraszają wszystkich chętnych: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w II Otwartym Biegu UKW MILA KAZIMIERZOWSKA im. Janka Zmudzińskiego. Biegi w różnych kategoriach wiekowych, w tym rangi Mistrzostw Akademickich, odbędą się w niedzielę 17 czerwca 2018 roku. Start od godziny 10.00 przy biurowcu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.

czytaj całość…

Program MOST czeka na Ciebie

24 kwietnia 2018

Do 15 maja studenci mogą zgłaszać się do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy 2018/2019. To okazja na poznanie innej uczelni z zachowaniem ciągłości studiów.

 

czytaj całość…

Konkurs POWER: Trzecia Misja Uczelni - na programy kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego

17 kwietnia 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”.

czytaj całość…

Nowy kierunek studiów - pedagogika resocjalizacyjna

06 kwietnia 2018

Pedagogika resocjalizacyjna to nowy kierunek studiów w ofercie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który będzie można studiować już od października. Studia te mają charakter dualny – zajęcia dydaktyczne łączą się z praktycznymi realizowanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

czytaj całość…

Seminarium: Dzieci wojny i dzieci uchodźcy

12 kwietnia 2018

Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej UKW w Bydgoszczy oraz Szkoła Podstawowa nr 9 w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić na Seminarium naukowo-metodyczne na temat: Dzieci wojny i dzieci uchodźcy - o prawach dzieci z różnych perspektyw, które odbędzie się 17 maja 2018 r. 

czytaj całość…