Aktualności

W drodze do Dnia Otwartego 2018...

14 września 2017
czytaj całość

Rejestracja na studia dobiegła końca, ale myślami jesteśmy już przy rekrutacji na rok 2018/2019. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dwanaście miesięcy w roku promuje wszystkie kierunki i specjalności. Zachęcamy Maturzystki i Maturzystów do odwiedzania naszego stosika podczas targów edukacyjnych i spotkań plenerowych.

czytaj całość…

Trzy miliony złotych na staże dla studentów UKW

15 września 2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 7 września 2017 r. zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

czytaj całość…

VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie

15 września 2017

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie nt. „Edukacja dla przyszłości”, które odbędzie się w dniach 18-21 września 2017 r. w Bydgoszczy pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Obrady odbędą się w Bibliotece UKW.

czytaj całość…

200 tys. złotych dla Laboratorium Mikotoksyn

15 września 2017

Na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 27441/E-349/SPUB/2017/1 z dnia 31 lipca 2017 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedra Fizjologii i Toksykologii otrzymała dotację podmiotową na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem w latach 2017-2019 specjalnego urządzenia badawczego pn. Laboratorium Badawcze Mikotoksyn w wysokości 195 000 zł.

czytaj całość…

Wyróżnienie dr. hab. Rafała Zimnego

19 września 2017

Dr hab. Rafał Zimny, pracownik Katedry Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w pracach Zespołu ds. Polityki Językowej. Zespół ten powołany został do identyfikowania obszarów badawczych w zakresie polityki językowej, wymagających rozpoznania naukowego.

czytaj całość…

Wykład prof. Henryka Siewierskiego (Universidade de Brasilia) pt. „Maria Danilewicz-Zielińska – emigracja i jedność kultury polskiej”.

18 września 2017

Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki, Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW wraz z Oddziałem Bydgoskim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają uprzejmie w dniu 12.10.2017 (czwartek) o godz. 16.30 do Auli A Biblioteki UKW na wykład prof. Henryka Siewierskiego (Universidade de Brasilia) pt. „Maria Danilewicz-Zielińska – emigracja i jedność kultury polskiej”.

czytaj całość…

Jubileuszowa wystawa malarstwa w Bibliotece UKW

19 września 2017
czytaj całość

Sonia Zengel w 1974 uzyskała dyplom na Politechnice Poznańskiej, w latach 1980-1984 studiowała malarstwo u prof. Kazimierza Śramkiewicza w  PWSSP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, publicystyką kulturalną. Jest autorką 57. wystaw indywidualnych, m.in. w Wilnie, Paryżu, Nantes, BWA (Miechów, Bydgoszcz, Ostrowiec Świętokrzyski), w Krakowie – 10. wystaw indywidualnych, w tym w Pałacu Sztuki w 2000 roku. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Odbyła  kilkadziesiąt podróży artystycznych do wielu krajów świata. 

Prace Artystki znajdują się w zbiorach prywatnych oraz instytucji kultury w Polsce i za granicą, między innym w Niemczech, Francji, Holandii, Szwajcarii, USA.

czytaj całość…