dr Danuta Szumińska na polskiej Stacji Antarktycznej

  • 10 stycznia 2017

Po siedmiodniowej podróży hydrolog z UKW w Bydgoszczy – dr Danuta Szumińska oraz chemik z Politechniki Gdańskiej – mgr inż.Małgorzata Szopińska rozpoczęły badania w ramach tematu „Czy różnorodna działalność antropogeniczna wpłynęła znacząco na poziom zanieczyszczeń wód słodkich i słonych na obszarze Antarktyki? Identyfikacja i oznaczanie związków chemicznych obecnych w wodach pobranych na zachodnim wybrzeżu zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego)”, którego kierownikiem jest Pani prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska z Politechniki Gdańskiej.

Badania realizowane w ramachpięcioletniego monitoringu hydrochemicznego prowadzonego przez Katedrę Chemii Analitycznej PG i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.

Badania na Wyspie Króla Jerzego stanowią ostatni etap realizacji rozprawy doktorskiej Małgorzaty Szopińskiej, w której promotorem pomocniczym jest Danuta Szumińska.

W pierwszym dniu prac terenowych Panie zebrały próbki wody z cieków oraz jezior znajdujących się na przedpolu lodowca Baranowskiego. Badania terenowe na Wsypie Króla Jerzego prowadzone będą przez 4 tygodnie - do końca stycznia.